Ar pateicības vārdiem un dāvanu Aglonas Dievmātei pāvests beidz vizīti Latvijā

Ar Svēto Misi Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā noslēdzās pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Dievkalpojuma noslēgumā izskanēja savstarpēji pateicības vārdi un notika piemiņas dāvanu apmaiņa. Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pāvestam pasniedza Aglonas Dievmātes svētgleznu, savukārt Francisks kā dāvanu Jaunavai Marijai atstāja īpašu rožukroni.

Bīskaps J. Bulis sacīja: “Svētais tēvs, 19. gadsimta 30.gados sarakstītajā un arī šodien ticīgo mīlētajā dziesmā Aglonas Dievmātes godam ir vārdi, ko mūsu tauta no sirds dziļumiem ir saukusi gan grūtos, gan vieglākos laikos: “Jaunava svētā Aglonas baznīcā, ar savu spēku dari daudz mums prieka.” Arī šodien mums ir liels prieks par daudzajām Dieva žēlastībām, ko esam saņēmuši ar Agloans Dievmātes starpniecību, pateicoties Jūsu, Svētais tēvs, vizītei Latvijā un Aglonā. Tas ir liels un nozīmīgs notikums vietējās Dieva tautas dzīvē. Esam daudznacionāla un daudzkonfesionāla Dieva tauta. Saprotamies savā starpā un viens otru balstām kristīgā mīlestībā kā māca Jēzus Kristus.

Jūsu vizīte notiek mūsu valsts simtajā gadadienā. Mūsu tauta ir gājusi sūru, smagu nebrīves ceļu, taču esam palikuši uzticīgi kristīgajai ticībai. Liels gods un prieks, ka Jūs atbraucāt un apmeklējāt ticīgo tautu, iedvesmojāt mūs ar cerību raudzīties nākotnē, tuvinājāt mūs Dievam. Pateicība Dievam un visiem, kas strādāja, lai šī tikšanās ar Jums varētu notikt. Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Aglonas Dievmāte, kuras brīnumdarītājas svētgleznu tagad rotās jūsu dāvātais rožukronis, rāda ka ir mūsu visu Māte.

Par atmiņu no šī brīnišķīgā notikuma, mēs dāvinām Jums, Svētais tēvs, šo Agonas Dievmātes svētgleznu. Lai svētība, ko Jūs devāt, bagātīgi nonāk pār mūsu tautu, pār jauniešiem, bērniem, pār slimiem cilvēkiem, pār tiem cilvēkiem, kas ir grūtībās! Lai jūsu svētība stiprina mūsu ģimenes, lai sargā mūsu valsti Latviju!”

Pāvests pateicās ar vārdiem: “Dārgie brāļi un māsas! Šo svinību noslēgumā vēlos pateikties Jūsu bīskapam par man veltītajiem vārdiem. Tāpat vēlos izteikt savu paldies visiem tiem, kuri dažādos veidos ir snieguši savu ieguldījumu šīs vizītes sagatavošanā. Un it sevišķi izsaku dziļu pateicību par uzņemšanu Latvijas Republikas prezidentam un valsts autoritātēm.

Šai “Marijas zemē” – “Terra Mariana”– kā dāvanu Svētajai Dieva Mātei pasniedzu īpašu rožukroni: lai Jaunava Marija Jūs vienmēr sargā un pavada!”

LRKB IC; Foto: Uldis Laganovskis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti