Oktobrī Bīskapu sinodē spriedīs par jauniešiem aktuālām tēmām

No 3. līdz 28. oktobrim Vatikānā notiks Bīskapu sinodes XV kārtējā ģenerālā asambleja, kuras tēma šoreiz būs “Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana”. Uz sinodi dosies arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Kā vēsta nosaukums, šoreiz sinodē galvenā uzmanība tiks pievērsta jauniešiem. Šī gada martā Romā notika priekšsinodālā tikšanās, kurā pulcējās 300 jaunieši no visas pasaules. Tikšanās laikā jaunieši dalījās savā pieredzē, idejās, kā arī norādīja uz problēmām, ar kurām dzīvē un Baznīcā saskaras. Priekšsinodālās tikšanās darba rezultāts tika apkopots vienotā dokumentā “Instrumentum laboris”.
No dokumenta izriet vairākas tēmas, uz kurām jaunieši gaida atbildes no bīskapiem. Jaunieši norāda uz to, ka joprojām izjūt sieviešu diskrimināciju sabiedrībā un Baznīcā, tāpēc jautā – kādā veidā sievietes var īstenot sevi Baznīcā. Dokumentā jaunieši norāda uz migrācijas fenomenu, kurā saskata pozitīvas lietas, piemēram, ekumeniskā un starpreliģiju dialoga iespējamību, kā arī iespēju attīstīties vietējām kopienām, iepazīstot citas kultūras. Tai pašā laikā migrācijas fenomens ir saistīts ar diskriminācijas risku. Jaunieši norāda uz rasismu, diskrimināciju reliģiskās, seksuālās piederības dēļ, invaliditātes vai tautības dēļ.
Jauniešus uztrauc arī tas, ka ekonomisku, psiholoģisku, sociālu vai citu apstākļu dēļ ir tādi, kas krīt narkotiku atkarībās, kļūst vardarbīgi. Problēma ir arī bezdarbs, kas rodas iepriekš minēto iemeslu, kā arī korupcijas un karu dēļ, liekot cilvēkiem doties labākas dzīves un darba meklējumos citur.
Būtisks būs jautājums arī par tiem cilvēkiem, kas izvēlas dzīvot vieni, nevis kopienā vai laulībā. Ņemot vērā, ka šādu cilvēku skaits pasaulē un Baznīcā pieaug, ir nepieciešams diskutēt arī par viņu lomu un aicinājumu.
Jauniešus uztrauc izglītības un darba jautājumi. Viņuprāt, nereti izglītības sistēmā ir pietiekami informācijas, bet maz formācijas, kas nepalīdz veidot kritisko domāšanu un meklēt savu aicinājumu profesionālā līmenī. Tāpat problēma ir izglītības pieejamība – atsevišķās valstīs lauku reģionu jauniešiem nav iespēju apmeklēt studijas vai arī tas ir ļoti sarežģīti.
Jaunieši norāda, ka jādomā, kā palīdzēt veselīgi izdzīvot digitālo realitāti, nenorobežojoties no īstenības un apkārtējiem cilvēkiem. Jaunieši raksta, ka virtuālās attiecības var kļūt nehumānas, veicināt pornogrāfijas problēmas, kas kropļo jauniešu uzskatus par veselīgu seksualitāti.
Jaunieši sagaida no Baznīcas atbildi par to, kā dzīvot savu seksualitāti šodien. Viņi norāda, ka Baznīcai jārunā gan par homoseksualitāti, gan “gender” ideoloģiju. Dokumentā viņi uzsver, ka gan par iepriekš minētajām tēmām, gan arī par Baznīcas mācību attiecībā uz seksuālo morāli, kurai lielākoties jaunieši vairs neseko, Baznīcai jārunā un jādiskutē bez aizspriedumiem un daudz atklātāk.
Bīskapu sinode ir institūcija, kuru izveidoja pāvests Pavils VI 1965. gada 15. septembrī. Sinode ir bīskapu un pāvesta tikšanās, vieta, kurā apmainīties ar pieredzi un informāciju, lai kopā rastu universālus pastorālus risinājumus. “Zināmā veidā tā ir padome, kurā bīskapi dod padomus pāvestam, kā vadīt universālo Baznīcu,” teikts sinodes mājaslapā www.synod2018.va.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti