Jauna – Dzīvības Mātes – svētvieta Latvijā

Turpmāk Latvijā būs par vienu svētvietu vairāk, jo sestdien, 6. oktobrī, pl. 12 Svētās Mises laikā Kuldīgas Svētās Trīsvienības baznīca tiks pasludināta par Liepājas diecēzes pirmo svētvietu. Dievkalpojuma laikā tiks kronēts Jēzus Bērns Dievmātes statujā. Šī Dievmāte turpmāk tiks godināta kā Dzīvības Māte, pie kuras pāri varēs izlūgties žēlastību kļūt par vecākiem.

Kā pastāstīja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, pārējās Latvijas diecēzēs ir svētvietas – Aglona, Skaistkalne, Ikšķile, bet Kurzemē līdz šim tādas īsti nebija. “Svētvieta ir vieta, kur Dievs īpaši dāvā žēlastības. Mana pieredze ir tāda, ka šādās vietās lūgšanai nav vajadzīga īpaša piepūle. Tur sirds pati paceļas lūgšanā. Tā būs iespēja diecēzes ticīgajiem kopīgi pulcēties, lai lūgtos gan savos, gan visas Baznīcas nodomos. Kuldīga atrodas diecēzes centrā, tai viegli piekļūt, tā ir vēsturiska vieta. Daudzi cilvēki vairs nevar aizbraukt uz Aglonu vai Skaistkalni, bet tagad tuvumā būs šī žēlastību vieta,” jaunās svētvietas izvēli skaidro bīskaps.

Jautāts par Dievmātes – Dzīvības Mātes titula izvēli, V. Stuplins izskaidro: “Dievmātei ir dažādi tituli. Visvairāk tos sastopam Dievmātes litānijā, turklāt daudzas vietas, kurās Viņa ir atklājusies cilvēkiem, ir kļuvušas par dažādu žēlastību lūgšanu vietām. Domājot par mūsu diecēzi, radās doma –  lai  tā ir vieta, kur ģimenes bez bērniem varētu izlūgties žēlastību kļūt par vecākiem. Tas saistās ar kādu pateicības votu, kura jau atrodas pie Dievmātes altāra Kuldīgā. Kāda topošā māmiņa izlūdza, lai viņas gaidāmais bērns, uzticēts Dievmātes aizbildniecībai, izdzīvotu, neskatoties uz ārstu bezcerīgajām prognozēm. Līdz ar to pamazām nonācām pie slēdziena, ka Kuldīgā Dievmāti godināsim kā Dzīvības Māti. Viņa ir Iemiesotā Dieva Vārdā Māte. Caur Viņu Dieva Dēls kļuva Cilvēks.”

Skulpūrā Dievmātei ir kronis, bet Jēzus Bērnam tā nav, tāpēc savas vizītes laikā Latvijā, ciemojoties Svētās Ģimenes mājā, pāvests Francisks pasvētīja kroni, kurš sestdien svinīgi tiks uzlikts Jēzum. “Dievmāte ir Karaliene un Viņas Dēls ir Vispasaules Karalis. Tādā veidā Jēzus Bērns kopā ar Māti būs kronēti. Vēl viens iemesls kronēšanai ir arī tas, ka viens no senajiem Kuldīgas nosaukumiem ir Jēzusburga,” par gaidāmo notikumu stāsta bīskaps.

Kuldīgas katoļu baznīca ir viena no senākajām Kurzemes baznīcām, un arī Dievmātes statuja ir ar senu vēsturi, kas pilnībā vēl nav izpētīta. Gan mutiska, gan vēlāk uz papīra pierakstīta tradīcija vēsta, ka statuja uz šo dievnamu pārvietota no Kuldīgas pils baznīcas, kur starp 1596. un 1617.gadu bija Kurzemes hercoga Vilhelma rezidence. 1656. gadā Kuldīgu iekaroja zviedri, un pils tika izlaupīta. 1701. gadā zviedri pilsētu ieņēma otrreiz un pili izpostīja. Gandrīz visu katoļu reliģijas kultam nepieciešamo inventāru no pils kapelas izvāca, kad sāka svinēt luteriskos dievkalpojumus, un tos nodeva birģermeistaram. No pils baznīcas 1535. gada inventāra saraksta izriet, ka tad mācītāja rīcībā bija tikai trīs biķeri un divas patēnas, bet pārējais inventārs glabājās pilī. Sīkāks dārgmetālu inventārs, kā arī mazāk vērtīgi priekšmeti nonāca „ēkas komtura” glabāšanā, tomēr Madonna uz mēness sirpja šajā sarakstā nebija minēta. Martins Konrāds 1938. gadā veica piezīmi, no rādot, ka ap 1860. gadu mācītājs Harfs Madonnu nonesis no Katrīnas baznīcas bēniņiem un nodevis katoļu baznīcai.

LRKB IC: Foto: katedrale.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti