Tagad lasi
Lūgšanu vakars Aglonas bazilikā

Lūgšanu vakars Aglonas bazilikā

Sestdien, 2018.gada 6.oktobrī Aglonas bazilikā notiks lūgšanu vakars.
Norise:
18.45 – 18.55 Grēksūdzes iespēja
19.00 – 19.50 Sv.Mise
20.00 – 20.40 Slavēšana ar dziesmām, lūgšanām
20.50 – 21.50 Vakariņas, iepazīšanās, sarunas
22.00 – 22.30 Rožukronis
20.40 – 22.50 Klusa lūgšana, pateicība Dieva par dāvātajām žēlastībām
23.00 – 24.00 Video, prezentācija, sarunas
Pēc pusnakts – nakts adorācija (pēc izvēles)
 
Vēlams pieteikties pasākuma līdz 4.oktobrim (ieskaitot) pie Dagnijas, mob.29232964, informācija par naktsmītnēm mob.28604045 (pr. Juris).
Līdzi jāņem neliels cienasts pie tējas.

<