Pāvests oktobrī aicina lūgt Dievmātes un erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību Baznīcai

Tradicionāli oktobrī ticīgie tiek aicināti veltīt laiku Rožukroņa lūgšanai. Šogad arī pāvests Francisks visiem ticīgajiem ir izteicis aicinājumu oktobra mēnesī īpaši lūgt Dieva Māti un erceņģeli Miķeli, lai viņi sargātu Baznīcu no ļaunā uzbrukumiem, kurš vienmēr cenšas radīt šķelšanos starp Dievu un cilvēkiem. Šāds nodoms izskanējis sakarā ar pēdējos mēnešos notikušajiem seksuālās vardarbības, pedofīlijas skandāliem, kā arī šķelšanās kārdinājumiem Baznīcā.

Jau pirms došananās vizītē uz Baltijas valstīm pāvests satika Vispasaules lūgšanu tīkla par pāvestu vadītāju tēvu Frederiku Fornosu. Tīkls katru mēnesi lūdzas pāvesta nodomos. Oktobra mēnesī pāvesta lūgšanu nodoms ir saistīts ar konsekrētajām personām. Tomēr, tiekoties ar tēvu Frederiku, pāvests aicināja līdzās šim nodomam mudināt visas pasaules ticīgos oktobrī īpaši aktīvi lūgties par Universālo Baznīcu tās smagajos pārbaudījumu laikos. Pāvests mudina oktobra mēnesī Rožukroņa lūgšanu noslēgt ar “Tavā patvērumā” un erceņģeļa Miķeļa piesaukšanu, kas palīdz cīņā ar ļauno. Pāvests uzsver, ka tikai lūgšana var uzveikt ļauno, kā arī atgādina, ka daudzi svētie lielos pārbaudījumos ir ieteikuši meklēt patvērumu pie Dievmātes ar lūgšanu “Tavā patvērumā”. Piesaucot Mariju, pāvests aicina lūgties, lai Dievmāte apņem Baznīcu ar savu aizsargājošo apmetni, aizsargājot to šai Baznīcā tik kritiskajā laikā no ļaunā uzbrukumiem, kā arī palīdzot Baznīcai arvien apzināties savas kļūdas, pieļautos grēkus, kā arī pāridarījumus, ko tā paveikusi pagātnē un tagadnē, un lai tā aktīvi iesaistītos  cīņā pret pašas paveikto ļaunumu un to ļaunumu, kas valda pasaulē.

Pēc lūgšanas “Tavā patvērumā” ticīgie tiek aicināti šomēnes skaitīt arī pāvesta Leona XIII sarakstīto lūgšanu: “Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret sātana ļaunumu un viltībām. Debesu karapulka vadoni, ar dievišķo spēku iedzen ellē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti