Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 8”

Katehēze un kristīgā mācība Baznīcas Evaņģelizācijas misijā
“Lūk, sējējs izgāja sēt” (Mk 4,3)
 
Katehēzes un kristīgās mācības metodoloģijas mērķis ir audzināšana ticībā. Baznīcai nav kāda sava, īpaša metode – saistībā ar dievišķo pedagoģiju tā izvēlas sava laikmeta metodes un izmanto pedagoģijas zinātnes un komunikācijas zinātnes atziņas.  Metodes, kas nav pretrunā Evaņģēlijam, tā pieņem un liek lietā (sal. Vispārējais katehēzes direktorijs, 148). Tāpēc seminārs ir paredzēts Kompetenču pieejas principu integrēšanas iespējām katehēzes un kristīgās mācības nodarbībās, kas sekmēs bērnu un pusaudžu dziļāku izpratni par Katoliskās (kristīgās) baznīcās mācību un tās principu īstenošanu savā dzīvē.
Tomēr neviena metode nevar aizstāt katehēta/ kristīgās mācības skolotāja personisko darbu un piemēru. Līdz ar to seminārā veltīsim laiku katehēta/ kristīgās mācības skolotāja personības izaugsmei.
Seminārā tiks prezentēta RARZI Katehēzes metodiskā centra izstrādātā Iestiprināšanas Sakramenta katehēzes mācību programma: programmas veidošanas un izmantošanas pamatprincipi.
 
Semināra mērķis: Iepazīstināt katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar kompetenču pieejas principu praktisku pielietojumu katehēzes nodarbībās un kristīgās mācības stundās, kā arī vingrināties šo principu integrēšanā, veidojot katehēzes/kristīgās mācības nodarbības plānu.
Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.
Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.
Semināra norises laiks: 26.10.plkst.15.00 – 27.10.plkst.17.00
Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.
Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.
Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.
Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas); Klostera iela 17/19 (Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas).
Pieteikšanās semināram līdz 19.10.2018. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai), draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.
RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.
 
Semināra programma
 
26.10. Piektdiena
 
14.30-15.00 Reģistrācija.
15.00-16.30 “Nebīsties!” Lk 1, 30 (Kā pārvarēt savas bailes un pieņemt izaicinājumus mūsu ikdienas dzīvē.) pr. Andris Ševels
16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.
17.30-18.00 Vakariņas.
18.15 – 19.45 Iestiprināšanas sakramenta mācību programmas prezentācija. Žanete Narkēviča, Lolita Ērgle, Jānis Meļņikovs.
20.00 Došanās uz naktsmājām.
 
27.10. Sestdiena
 
8.15- 8.45 Brokastis
9.00-10.30 Kompetenču pieejas principu integrēšana katehēzes un kristīgās mācības nodarbībās. Ingrīda Trups-Kalne projekta Kompetenču pieeja mācību saturā satura izstrādes eksperte (sociāli pilsoniskā joma).
10.45-12.15 Kompetenču pieejas principu praktisks pielietojums katehēzes nodarbībās un kristīgās mācības stundās. Irēna Ošmjanska (m. Sofija). Praktiska nodarbība.
12.30 -13.00 Pusdienas.
13.00-14.30 “Pastorālā atgriešanās” pāvesta Franciska mācībā. (Ko darīt, lai mūsdienu cilvēks atgrieztos pie savām saknēm, atgrieztos Baznīcā?) pr. Andris Ševels
15.00- 16.30 Uzruna, svētība un stiprinājums jaunajam mācību gadam. Pr. Aleksandrs Stepanovs
16.30-17.00 Apliecību izsniegšana un došanās mājup.
 
 
 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti