Now Reading
14. dzimšanas dienu “Caritas Latvija” sagaida ar jaunu valdi

14. dzimšanas dienu “Caritas Latvija” sagaida ar jaunu valdi

Šī gada otrajā pusē ir mainījusies organizācijas “Caritas Latvija” vadība. Latvijas Bīskapu konference par organizācijas valdes priekšsēdētāju ir iecēlusi Inesi Švekli, valdē turpmāk darbosies valdes locekļi Jānis Balevičs un priesteris Andris Kravalis. Darbu “Caritas Latvija” birojā turpinās līdzšinējās darbinieces – biroja un projektu vadītāja Egita Volinska un projektu vadītāja Anna Eižvērtiņa.

Kā norāda organizācijas pārstāve Egita Volinska, galvenā izmaiņa valdē ir tā, ka turpmāk tajā būs vairāk laju, kas ar savām zināšanām un pieredzi varēs iesaistīties organziācijas darbībā. Līdz šim “Caritas Latvija” vadībā bija trīs priesteri: Ingars Stepkāns, Marcins Vozņaks un Lauris Malnačs. “Mēs pateicamies viņiem par morālo atbalstu un ieguldīto darbu”, saka E. Volinska, bet arī pauž izpratni, ka lielā noslogotība liedza priesteriem pilnībā iesaistīties organizācijas darbībā.

 “Organizācijai ir nepieciešama attīstība un iepriekšējo septiņu gadu laikā galvenā “Caritas Latvija”  nacionālā biroja darbība bija vērsta uz draudžu “Caritas” izveidi, brīvprātīgo apmācībām, garīgo formāciju un jauniešu iesaisti žēlsirdības darbos, un ir pienācis laiks spert nākamo attīstības soli. “Caritas” kā Mātes Baznīcas rokas daudz efektīgāk vēlas atbildēt līdzcilvēku vajadzībām, tāpēc ir nepieciešama arī profesionālas palīdzības sniegšana un dažādu sociālo grupu interešu aizstāvība,” skaidro “Caritas” pārstāve.

Jaunās valdes pārstāvji uzsver, ka plāno turpināt iesākto darbu, tas ir,  veicināt draudžu “Caritas” attīstību, gādāt par apmācībām un garīgo formāciju brīvprātīgajiem, kā arī attīstīt darbības loku, sniedzot profesionālus sociālos pakalpojumus. Kopumā “Caritas Latvija” attīstības plāns 2019. – 2021. gadam ietver četrus galvenos mērķus: organizācijas identitātes, kapacitātes un profesionālisma stiprināšanu; strukturālās plānošanas izvēršanu; rūpes par sabiedrības atstumtajām grupām; finansiālās stabilitātes veicināšanu.

Lai iepazītos ar jauno “Caritas Latvija” valdi, apmeklētu organizācijas jaunās biroja telpas Vecrīgā, kā arī kopā svinētu “Caritas Latvija” 14. dzimšanas dienu, ikviens interesents būs mīļi gaidīts sestdien, 10. novembrī, pl. 10 uz pateicības Svēto Misi Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Pl. 11 sadraudzība, biroja telpu iesvētīšana, tikšanās ar valdi un dažādi pārsteigumi sekos Svētās Ģimenes mājā Klostera ielā 5/7. Lūgums ierasties ar groziņu kopīgam svētku mielastam.

LRKB IC

Scroll To Top