Iznākusi rokasgrāmata “Caritas. Identitāte. Misija. Garīgums.”

“Caritas Latvija” ir prieks Latvijas draudzēm dāvināt sen loloto un nesen izdoto rokasgrāmatu “Caritas. Identitāte. Misija. Garīgums”, kuru veidoja “Caritas Latvija” biroja komanda. Izdevuma mērķis ir izglītot, atbalstīt un nodrošināt kopīgu vīziju cilvēkiem, kuri ir iesaistīti žēlsirdības darbā un darbojas Latvijas katoļu Baznīcas vārdā, īpaši draudžu “Caritas” brīvprātīgajiem. Ir būtiski, lai visi “Caritas” darbā iesaistītie zina un paliek uzticīgi misijai, kas viņiem ir uzticēta.

Rokasgrāmatas ievadvārdos “Caritas Latvija” valdes loceklis priesteris Andris Kravalis raksta: “Lai šī brošūra palīdz iepazīt starptautisko Dieva žēlsirdības kalpošanas kustību “Caritas”, iesaistīties tajā un īstenot tās misiju mūsu draudzēs un sabiedrībā!”

Izdevuma sākumā ir aprakstīta “Caritas” identitāte, misija un garīgums, jo “Kristus mīlestība mūs skubina” (2Kor 5,14) un iedvesmas avots ir Dieva Vārds, Baznīcas tradīcija, Katoliskās Baznīcas mācība, tāpat arī to cilvēku dzīve, kuriem mēs kalpojam.  Tāpat rokasgrāmatā ir apkopota noderīga informācija draudžu karitatīvajai darbībai, draudžu “Caritas” izveidei un darbam. Noslēgumā ir sniegtas īsas “Caritas” debesu aizbildņu – svētā Mārtiņa de Porres, svētās mātes Terēzes no Kalkutas, svētā Oskara Romero – biogrāfijas.

Izdevuma prezentācijas pasākumā 10. novembrī “Caritas Latvija” valdes priekšsēdētāja Inese Švekle sacīja: “Novēlu, lai rokasgrāmata iedvesmo arvien vairāk cilvēku pārdomāt savā sirdī aicinājumu kļūt par draudžu “Caritas” brīvprātīgajiem un ir labs palīgs žēlsirdības darbos, palīdzot tiem, kuri nonākuši grūtībās.”

Mums ir cerība, ka šis izdevums palīdzēs labāk izprast un pareizi formulēt to, kas mēs esam un kādu misiju mums ir uzticējusi Baznīca Baznīcā un sabiedrībā.

Rokasgrāmatas “Caritas. Identitāte. Misija. Garīgums” organizācijas nacionālais birojs nogādās diecēžu bīskapiem, kuri tālāk tās nodos savu diecēžu priesteriem un draudzēm vairākos bezmaksas eksemplāros.

Rokasgrāmatas sagatavošanu un izdošanu atbalsta organizācijas dibinātājs – Latvijas Bīskapu konference.

“Caritas Latvija”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti