Tagad lasi
Kristus Karaļa 40 stundu atlaidu dievkalpojumi Rīgas Kristus Karaļa draudzē

Kristus Karaļa 40 stundu atlaidu dievkalpojumi Rīgas Kristus Karaļa draudzē

23.novembris, piektdiena
18.30 sv. Mise
19.30 harismātiskā slavēšana,  Vissvētākā Sakramenta adorācija visu nakti
24.novembris, sestdiena
9.00 sv. Mise poļu valodā, – celebrē prāvests,  adorācija
11.00 sv. Mise – celebrē Rīgas dekāns, pr. Edgars Cakuls
Vissvētākā Sakramenta adorācija
18.00 – sv. Mise – celebrē pr. Pauls Kļaviņš
Pēc dievkalpojuma tikšanās ar pr. Paulu Kļaviņu draudzes mājā. Tēma: Pāvesta Franciska teoloģija un viesošanās Latvijā.
25.novembris, svētdiena
8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana
9.00 sv. Mise – poļu valodā, celebrē prāvests
Adorācija
11.00 sv. Mise, iestiprināšanas sakramenta dalīšana, celebrē Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc dievkalpojuma procesija.

<