Now Reading
Lūgšanu tikšanās Aglonā

Lūgšanu tikšanās Aglonā

Aglonas bazilikā piektdien, 2018.gada 30.novembrī notiks kārtējā lūgšanu tikšanās pirms Adventa laika.
 
Lūgšanu tikšanās sāksies plkst. 20.00 ar sadraudzības zupu, pēc tam plānota katehēze. No plkst. 21.30 bazilikā būs grēksūdzes iespēja, bet plkst. 22.00 Sv.Mise, Dienas noslēgumā būs slavēšana un kompletorijs ar kokles skaņām. Pēc pusnakts notiks nakts adorācija ar klusuma brīžiem, dziesmām un apcerēm līdz rīta Sv.Misei plkst. 7.00.
 
Lūgšanu tikšanās dalībniekiem, kuri svētceļo no citām vietām, ir iespēja līdz 28.novembrim pieteikt gultasvietu un nakšņot bazilikas klostera telpās. Elektroniskā naktsmītņu pieteikšanās veidlapa.
 
Lūgšanu tikšanās Aglonas bazilikā notiek kopš 2016.gada sākuma pēc priestera Jura Skutela iniciatīvas. Tikšanās ir notikušas arī tikšanās aktīvāko dalībnieku draudzēs, ciemojoties Krāslavā, Izvaltā, Peipiņos, Preiļos, Daugavpilī. Tikšanās Aglonas bazilikā parasti notiek vasaras izskaņā pirms jaunā mācību (studiju) gada, pirms Adventa vai Adventa laikā un pavasarī.
 
Papildus informācija: pr. Juris Skutels, mob. +371 28604045.

Scroll To Top