Zemes klēpī guldīts aktīvs ekumenisma veicinātājs Ivars Levī Graudiņš

Šodien zemes klēpī Trasunu dzimtas Pedeļu kapos tika guldīts Latgales sabiedriskais darbinieks un ekumenisma veicinātājs Latvijā Ivars Levī Graudiņš. Viņš bija arī Franča Trasuna brāļa mazmazdēls un darba turpinātājs, kurš, lai arī dzimis un audzis ārzemēs, atgriezās dzimtajā tēva sētā Latgalē.

Ivars Graudiņš ir dzimis 1951. gada 14. februārī Zviedrijā, Vesterosā trimdas latviešu ģimenē. Viņa māte bija F. Trasuna brāļa Donāta mazmeita.

Jaunības gados sākās I. L. Graudiņa garīgie meklējumi un pakāpeniska tuvināšanās Kristus mācībai. Latvijā I. L. Graudiņš atgriezās 1999. gadā un pārcēlās uz dzīvi Latgalē, kur ne tikai iesaistījās sabiedriskajā dzīvē, kļuva par Latgales un tās iedzīvotāju aizstāvi, bet arī savā mājvietā veidoja kaut ko līdzīgu kopienai, kur piedāvāja dzīvot, strādāt un kalpot Dievam, kā arī sniedza palīdzību materiālās grūtībās nonākušajiem. Viņš bija arī aktīvs cilvēka dzīvības aizstāvis, kurš uzskatīja, ka katram bērnam ir jādod iespēja piedzimt.

Īpaši tuvs viņam bija ekumenisms, tāpēc I. L. Graudiņš bija viens no pirmajiem, kas aicināja kristīgo konfesiju vadītājus tikties un kopā lūgties. Tā aizsākās tikšanās Gaiziņā, kuras zināmā mērā ietekmēja ekumenisma attīstību Latvijā līdz pat šodienai.

Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs!

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti