Now Reading
Iznākusi grāmata par Jelgavas diecēzi

Iznākusi grāmata par Jelgavas diecēzi

Latvijas jubilejas gadā iznākusi grāmata par Jelgavas diecēzi. Grāmata “Jelgavas diecēze Latvijas simtgadē” piedāvā iespēju ielūkoties diecēzes dažādo dievnamu vēsturē, kā arī iepazīt priesterus, kas tajos kalpo. Izdevumu vizuāli papildina fotogrāfijas, kuru autors ir Juris Karlinskis.

Grāmatas pirmajās lapaspusēs dažos vārdos ir aprakstīta Jelgavas diecēze, piedāvājot ieskatu pēdējo gadu katoļu Baznīcas pakalpojumu (kristību, laulību, bēru uc.), kas sniegti diecēzē, statistikā, kā arī norādot uz būtiskākajiem svētkiem, kuri tiek svinēti Jelgavas diecēzes draudzēs. Pēc tam seko informācija par katru no baznīcām un draudzes apkalpojošajiem priesteriem. Izdevuma noslēgumā apkopotas vietējo pašvaldību vadītāju uzrunas.

Svētā krēsla dekrēts par Latvijas sadalīšanu četrās diecēzēs tika izsludināts 1995. gada 2. decembrī. Savukārt 1996. gada 25. martā Jelgavas katedrālē notika diecēzes pirmā bīskapa Antona Justa ingress. Patlaban diecēzē ir 63 draudzes un 40 dievnami, no kuriem daudzi ir celti jau pirms 100 un vēl vairāk gadiem.

Izdevuma redaktore ir žurnāliste Inga Karlinska. Grāmatu izdevusi SIA “JK Media Group”.

LRKB IC

Scroll To Top