Now Reading
“Una Voce Latvija” dievkalpojums un sadraudzība Ogrē

“Una Voce Latvija” dievkalpojums un sadraudzība Ogrē

Svētdienā pēc Ziemassvētkiem, 30. decembrī, Ogres Sv. Meinarda baznīcā notiks svētku pasākums sakarā ar asociācijas “Una Voce Latvija” gada sapulci.

Plkst. 12.00 – Svētā Mise Romas rita tradicionālajā formā (Tridentes ritā) ar gregoriskajiem dziedājumiem. Piedalās ansamblis Schola Sancti Meinardi.Pēc Svētās  Mises sadraudzība un lekcija “Tradicionālā Romas rita tiesiskais stāvoklis Baznīcā”. Visi laipni lūgti.
Scroll To Top