Now Reading
Ziemassvētku dievkalpojumi

Ziemassvētku dievkalpojumi

 

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle
24.12. – plkst. 8.00,15.00 (Viģīlijas Sv. Mise bērniem), 18.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 20.00
25.12. – plkst. 8.00, 11.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 18.30
26.12. – plkst. 8.00, 11.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 18.30 

Rīgas Sv. Alberta baznīca
24.12.- plkst. 18.00, 23.00 (Ganiņu Mise)
25.12.- plkst. 8.00 (poliski), 9.00, 11.00, 13.00 (krieviski), 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 11.00, 18.00

Rīgas Sv. Antona baznīca
24.12.- plkst. 16.00 (bērniem), 17.00 (PL), 18.00 (Vigīlija).
25.12.- plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)

Rīgas Sv. Jāzepa baznīca
24.12. – plkst. 18.00 (vigīlijas Svētā Mise)
25.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00

Bolderājas J. Marijas debesīs uzņemšanas baznīca
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
30.12.- plkst. 10.00, 11.30 (PL), 13.00 (RU)

Rīgas Kristus Karaļa baznīca
24.12.- plkst.9.00 (Adventa), 16.00 (ģimenēm), 18.00 (Vigīlija)
25.12.- plkst. 9.00 (PL), 11.00, 14.00 (ģimenēm)
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00,14.00 (ģimenēm)

Rīgas Sv. Franciska baznīca
24.12.- plkst. 7.30,16.00, 18.00
25.12.- plkst. 7.30, 8.30(PL), 9.30(bērnu), 11.00, 18.00
26.12. – plkst. 7.30, 11.00, 18.00
30.12.- plkst. 7.30,8.30,9.30,11.00,18.00
1.01. – plkst. 7.30,11.00,18.00

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus baznīca
24.12.- plkst. 17.00 (Vigīlijas Svētā Mise), 23.00 (Pusnakts Svētā Mise)
25.12.- plkst. 11.00 (Svētku Svētā Mise)
1.01. – plkst.11.00

Rīgas Marijas Magdalēnas baznīca
24.12.- plkst.16.00 (bērniem), 18.00 un  24.00, 24.00 (eng) Māras zālē
25.12.- plkst. 8.00, 10.00,11.30 (eng), 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
30.12. – plkst.8.00, 10.00, 12.00 (ģimenēm un bērniem), 14.00 (angļu val.), 18.00
15. 00 Sv. Mise sv. Pētera baznīcā 
31.12. – plkst. 8.00,19.00 (nomoda un lūgšanu nakts baznīcā)
1.01. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
6.01. – plkst. 8.00, 10.00,14.00 (eng) 18.00

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca
24.12.- plkst. 17.00 (LV); 21.00 (PL+RU, procesija ar bērnu Jēzu).
25.12.- plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL), 18.00 (RU)
26.12. – plkst. 7.00 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (LV)
30.12. – plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL),14.00 (bērniem),18.00 (RU)
1.01. – plkst. 10.30 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (RU)
6.01. – plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL),14.00 (bērniem),18.00 (RU)

Rīgas Vissv. Trīsvienības baznīca
24.12.- plkst. 15.00 (PL), 17.00 (LV) 19.00 (RU), 24.00 (Ganiņu Svētā Mise)
25.12.- plkst. 8.30 (PL), 10.00 (bērnu Mise), 11.30 (Summa), 13.00 (RU), 18.00
26.12. – plkst. 7.00 (PL), 8.30 (PL), 11.30

Rīgas Mūsu Kunga Jēzus Kristus Apskaidrošanas Grieķu-Katoļu draudze

24.12. – plkst. 18.00 Liturģija.
25.12. – plkst. 9.00 Liturģija. Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana.
26.12. – plkst. 18.00 Liturģija. Vissvētākās Dievmātes un Svētā Jāzepa svētki
27.12. – plkst. 8.30. Liturģija. Pirmā Baznīcas mocekļa Sv. Stefana piemiņas diena.

******************************

Aizkraukle
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12.- plkst. 9.00

Aizpute
24.12.- plkst. 20.00 vigīlijas Sv.Mise
25.12.- plkst. 10.00 Sv.Mise
26.12.- plkst. 18.00 Sv.Mise
31.12. – plkst. 18.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 10.00 Sv.Mise
6.01. – plkst. 10.00 Sv.Mise

Aizpūre
24.12.- plkst. 12.00

Augškalne
25.12.- plkst. 7.00
30.12.- plkst. 14.00

Augustova
24.12.- plkst. 16.00

Ambeļi
24.12.- plkst. 20.00
26.12. – plkst. 9.00

Alsunga
24.12.- plkst. 21.00 Ziemsvētku vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst. 12.00 Sv. Mise
26.12. – plkst. 9.00 Sv. Mise
27.12. – plkst. 18.00 Sv. Mise
31.12. – plkst. 11.00 Sv. Mise
01.1. – plkst. 11.00 Sv. Mise

Ādažu militārā kapela (Kadagā)
24.12.- plkst. 15.00
30.12. – plkst. 15.00
06.01. – plkst. 15.00

Baltinava
24.12.- plkst. 22.00
25.12.- plkst. 11.30
26.12. – plkst. 11.30
31.12. – plkst. 20.00

Barkava
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
31.12. – plkst. 19.00
 01.1.- plkst.10.00

Balvi
24.12.- plkst.18.00, 24.00 Viģīlija
25.12.- plkst. 8.00, 11.00
26.12- plkst.11.00 (Balvu pansionātā)
26.12. – plkst. 8.00
30.12- plkst.8.00, 11.00,14.00 (Balvu pansionātā)
31.12. – plkst.7.30

Bārta
25.12.- plkst.13.00
0.1.- plkst.13.00

Bērzgale
24.12.- plkst. 19.00
25.12. – plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
31.12. – plkst. 10.00
01.01. – plkst. 14.00
06.01. – plkst. 10.00

Bērži
24.12.- plkst. 19.00
25.12. – plkst. 10.00
26.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 12.00

Borovka
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst.12.30

Ciskādi
24.12.- plkst. 18.00
25.12. – plkst.12.00

Carnikava
24.12.- plkst.18.00  Garkalnes novada Upesciemā (skolā)
06.01. – plkst.9.00 Carnikavas Tautas namā (mazajā zālē)

Cesvaine
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12.- plkst.10.00
31.12.- plkst.8.00
01.01.- plkst.18.00
06.01.- plkst.10.00

Cibla
24.12.- plkst.20.00
25.12.- plkst.11.00
31.12. – plkst19.00
1.01. – plkst.11.00

Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas draudze
24.12.- plkst.7.00,17.30 – Ganiņu Mise
25.12.- plkst. 9.30,12.00, 17.30
26.12. – plkst. 9.30,12.00, 17.30
31.12. – plkst. 7.30, 17.30, 23.30
1.01. – plkst. 7.30,12.00, 17.30

Daugavpils Jēzus Sirds draudze

24.12.- plkst.7.30 (PL),18.00 (PL).21.00 (LV) (Vigīlija)
25.12.- plkst.10.00 (PL),12.00 (LV),18.30 (RU)
26.12. – plkst.12.00 (PL),18.30(LV)
30.12.- plkst.10.00(PL),12.00(LV),15.00(RU)
31.12.- plkst. 7.30(LV),18.30(PL),23.00(LV)
1.01. – plkst.12.00 (LV),18.30 (PL)

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs baznīca
24.12.- plkst. 7.00, 17.00 Ganiņu Svētā Mise
25.12.- plkst. 9.30, 12.00, 18.00
26.12. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
30.12. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
31.12. – plkst. 7:00, 18:00
1.01. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
6.01. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00

Dunava
24.12.- plkst.15.00
25.12. – plkst. 15.00

Dubna
24.12.- plkst.10.00

Dviete
24.12.- plkst. 19.00
25.12. – plkst. 9.00

Dricāni
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 9.30
30.12. – plkst. 9.30

Ezere
24.12.- plkst. 14.00
6.01.- plkst. 14.00

Elerne
24.12.- plkst. 20.00

Gulbene
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst.10.00, 18.00
26.12. – plkst. 11.00 Līgo Aprūpes Centrā,18.00
31.12. – plkst. 10.00,18.00
1.01. – plkst.10.00,18.00

Gudenieki
24.12.- plkst. 18.00

Grīva

24.12.- plkst.8.00, 18.00
25.12.- plkst. 8.30,12.00
26.12. – plkst. 8.30, 12.00
31.12. – plkst. 8.00
1.01. – plkst. 8.30,12.00
6.01. – plkst. 8.30,12.00

Gaigalava
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst.11.30
26.12. – plkst. 10.00

Grobiņa
24.12.- plkst. 16.00 Sv.Mise
30.12. – plkst. 9.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise
6.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise

Feimaņi
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst.9.00
30.12. – plkst.14.00

Iecava
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 22.00

Irši
22.12.- plkst. 10.30 (pansionātā)

Istra
24.12.- plkst.20.00

Izvalta
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 8.00
26.12.- plkst. 11.00

Īdeņa
26.12.- plkst. 10.30

Jaunkalsnava
26.12.- plkst.9.00

Jaunborne
25.12. plkst. 9:30

Jelgavas katedrāle
24.12. – plkst. 7.30, 16.00 Svētā Mise bērniem. 18.00 Ganiņu Svētā Mise. 23.00 Svinīgā pusnakts Svētā Mise.
25.12.- plkst. 9.00 Svētā Mise (poliski), 11.00 Ziemassvētku svinīga Svētā Mise. 18.00 Vakara Svētā Mise.
26.12. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 18.00
31.12. – plkst. 7.30, 18.00, 23.00
1.01. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 18.00

Jēkabpils
24.12.- plkst.15.00,18.00
25.12.- plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
26.12. – plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
31.12. – plkst. 8.30  
1.01. – plkst.11.00
6.01. – plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00

Jezupova
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst.10.00

Jūrkalne
25.12. – plkst.9.00 Sv.Mise

Kauguri
24.12.- plkst.19.00 (Vigīlija)
25.12.- plkst.12.00
26.12. – plkst.12.00
31.12. – plkst.8.00
1.01. – plkst. 12.00

Kalupe
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst.9.30
26.12. – plkst.8.00

Kalnciems
25.12.- plkst. 14.00

Kalnu
24.12.- plkst.16.00

Koknese
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst. 9.00

Krāslava
24.12.- plkst.21.00
25.12.- plkst. 8.00, 9.15, 11.30  
26.12. – plkst. 8.00, 9.15, 11.30 

Krišjāņi
24.12.- plkst. 13.00

Kuldīga
24.12.- plkst.20.00
25.12.- plkst.11.00
26.12. – plkst.11.00
31.12.- plkst.11.00
1.01. – plkst.11.00

Ķemeri
24.12.- plkst.16.00 (Vigīlija)
25.12.- plkst.9.00
26.12. – plkst.9.00
1.01. – plkst.9.00

Kandava

24.12.- plkst.15.00 vigīlijas Sv.Mise
25.12.- plkst.15.00 Sv.Mise
1.01. – plkst.15.00 Sv.Mise

Kolka
25.12.- plkst.15.00 Sv.Mise
6.01. – plkst.15.00

Kalēti
25.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
5.01.- plkst.11.00 Sv.Mise

Lēnas
24.12.- plkst.17.00
25.12. – plkst.15.00
30.12. – plkst.15.00

Lielvārde
24.12.- plkst. 20.30 – Vigīlijas Svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti. (Dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī.)
25.12.- plkst. 0.00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā Svētā Mise. (Draudzes mājas kapelā 2. stāvā Meža ielā 18.)
10.00 – Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas Svētā Mise.
30.12. – plkst.11.00 Pateicības sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus
31.12. – plkst.11.00 Pateicības sv. Mise,Himna „Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus).
Pusnaktī – Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.
1.01. – plkst.12.00.
6.01. – plkst.11.00.

Liepājas sv. Jāzepa katedrāle

24.12.- plkst. 8.00 (Adventa Sv. Mise), 16.00,18.00, 22.00
25.12.- plkst.9.00 ,11.00 ,16.00
26.12. – plkst. 9.00 ,11.00 ,16.00
27.12. – plkst. 8.00,18.00
28.12. – plkst. 8.00,18.00
30.12. – plkst. 9.00 ,11.00 ,16.00
01.1. – plkst. 9.00,11.00,16.00
06.1. – plkst. 9.00,11.00,16.00  

Liepājas Sv. Dominika baznīca
24.12.- plkst.18.30 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.10.00 Sv. Mise (krievu val.),12.00 Sv. Mise (latviešu val.)
26.12. – plkst.18.30 Sv. Mise
01.1. – plkst.18.30 Sv.Mise
06.1.- plkst.10.00 Sv. Mise (krievu val.),12.00 Sv. Mise (latviešu val.)

Liepājas Sv. Meinarda baznīca
24.12.- plkst.20.00 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.11.00 Sv. Mise
30.12. – plkst. 11.00 Sv. Mise
01.1. – plkst.11.00 Sv.Mise
06.1. – plkst.11.00 Sv.Mise

Liepājas Māras baznīca
24.12.- plkst.18.00 vigīlijas Sv.Mise
25.12.- plkst.9.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise
6.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise

Līksna

24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.9.30

Lubāna
24.12.- plkst. 14.00
25.12.- plkst. 13.00
30.12. – plkst. 13.00
6.01. – plkst. 13.00

Līvbērze
26.12.- plkst.14.00

Ludza
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.10.00
26.12.- plkst.10.00
31.12.- plkst.18.00
1.01. – plkst. 12:00  

Lutriņi
25.12.- plkst.14.00

Laucesa
24.12. – plkst. 21:00
25.12. – plkst. 13:00

Madliena (Madlienas pansionātā)
26.12. – plkst. 15.00

Madaliena
24.12.- plkst.14.30

Majori
24.12.- plkst.19.00 (Viģīlija)
25.12.- plkst.15.00
26.12. – plkst.15.00
1.01. – plkst.15.00

Medumi
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst.9.00

Nagļi
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.10.00
1.01. – plkst. 10.00

Nīcgale
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.11.00

Olaine
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 9.00 (pl), 11.00,18.00
26.12. – plkst.11.00 ,18.00

Ostrone
25.12.- plkst. 12.00
26.12.- plkst. 12.00 (Pustinkas kapličā)

Ozolmuiža
24.12.- plkst. 15.00
25.12.- plkst. 10.00

Pieniņi
24.12.- plkst.24.00
25.12.- plkst.13.00

Pilcene
25.12.- plkst.13.00

Pļaviņas
24.12.- plkst. 18.30 Ziemassvētku priekšvakara Mise.
25.12.- plkst. 12.00 Ziemassvētku Mise.
26.12. – plkst.12.00

Pāvilosta
24.12.- plkst. 15.00 Sv. Mise (pansionātā),17.00 Sv. Mise (baznīcā)
6.01.- plkst.14.00


Preiļi

24.12.- plkst.7.30,18.00
25.12. – plkst. 8.00, 10.00

Raipole
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst. 11.00
26.12. – plkst. 9.00

Rikava
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst. 11.30
1.01. – plkst. 11.30

Riebiņi
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst. 11.00

Rozentova
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 11.00
26.12. – plkst. 10.00
27.12. – plkst. 18.00
30.12. – plkst. 11.00
1.01. – plkst. 18.00

Roja
24.12.- plkst. 17.30
25.12.- plkst. 9.00

Rudzāti
24.12.- plkst. 19.30
25.12.- plkst. 8.00

Rugāji
25.12.- plkst. 12.00

Rundēni
25.12.- plkst. 19.00
27.12. – plkst. 9.00

Rubeņi
24.12.- plkst. 12.00
25.12. – plkst. 12.00

Saldus
24.12.- plkst.18.00 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
31.12.- plkst.18.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 11.00
6.01. – plkst. 11.00

Salaspils
24.12.- plkst.18.00 Viģīlija
25.12.- plkst.9.00 (RU), plkst. 11.00
26.12. – plkst. 11.00
31.12. – plkst. 18.00

Saulkrasti

24.12. – plkst.21.00 Viģīlija
25.12. – plkst. 12.00
26.12. – plkst. 9.00
30.12. – plkst. 12.00
1.01. – plkst. 12.00
6.01. – plkst. 12.00

Sarkaņi
25.12. – plkst. – 8.00
30.12. – plkst. – 12.00
1.01. – plkst. -12.00
6.01. – plkst. 12.00

Sigulda
24.12.- plkst.17.00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise (bērniem), 21.00 Ganiņu Svētā Mise
25.12.- plkst.9.00,12.00
26.12. – plkst.9.00

Stiglova
24.12.- plkst.15.00
6.01. – plkst. 16.00

Skrīveri
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.9.00
26.12. – plkst.10.30 Skrīveru pansionāts Ziedugravas

Silene
24.12.- plkst. 14.00
25.12.- plkst. 8.00

Silaiņi
26.12.- plkst. 13.00  

Smelteri
25.12.- plkst.10.00

Smiltene
24.12.- plkst.18.00 Viģīlija
25.12.- plkst. 11.00
26.12. – plkst. 11.00
30.12. – plkst. 11.00
31.12. – plkst.23.00
1.01. – plkst.11.00

Sproģi
24.12. – plkst.21.00

Skujetnieki
24.12.- plkst. 11.00

Stirniene
24.12.- plkst. 17.00
25.12.- plkst. 7.00
30.12. – plkst.13.00
31.12. – plkst.13.00
01.1. – plkst.13.00  

Strūžāni
24.12.- plkst. 15.00
25.12.- plkst. 9.30

Svente
24.12. plkst. 19:00
25.12. plkst. 11:00

Skaistkalne
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 18.00, 24.00
1.01. – plkst.12.00
6.01. – plkst.12.00

Šķilbēni
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00
31.12. – plkst.23.00

Tilža
24.12.- plkst.14.30
25.12.- plkst.14.30
26.12. – plkst.14.30
31.12. – plkst.14.30

Talsi
24.12.- plkst.19.30 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
01.1.- plkst.11.00 Sv. Mise

Ugāle
25.12.- plkst.15.00 Sv.Mise

Vaiņode
24.12.- plkst.18.00 Sv. Mise
30.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
1.01.- plkst.11.00 Sv.Mise
6.01.- plkst.11.00 Sv.Mise

Vecpils
25.12.- plkst.14.00 Sv. Mise

Ventspils
24.12.- plkst.18.00 vigīlijas Sv.Mise, 24.00 Sv.Mise
25.12.- plkst.9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
26.12.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
27.12.- plkst.18.00 Sv.Mise
28.12.- plkst.18.00 Sv. Mise
30.12.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
31.12.- plkst.18.00 Sv.Mise
1.01.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
6.01.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise

Vanagi
24.12.- plkst.22.00
25.12.- plkst.10.30

Valmiera
24.12.- plkst.18.00, 21.00
25.12.- plkst. 11.00
30.12.- plkst. 11.00

Varakļāni
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00
30.12. – plkst.9.00, 11.00
31.12. – plkst.18.00

Vecbebri
25.12. – plkst. 15.00

Viesīte
25.12. – plkst.15.00
6.01. – plkst.15.00

Vidsmuiža
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 8.00
26.12. – plkst. 13.15

Viļāni
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00, 12.00
31.12. – plkst. 9.00, 12.00, 23.00 Sv. Mise, adorācija, Te Deum, 2018.gada sagaidīšana ,24.00 Svētība ar Vissv. Sakramentu.

Viļaka
24.12.- plkst.11.00 Adventa IV svētdiena, 16.00 (klosterī) un 24.00 (baznīcā)
25.12.- plkst. 11.00 (baznīcā)
30.12. – plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00 (klosterī)
31.12. – plkst. 8.00 (baznīcā)

Viški
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 8.00
26.12. – plkst. 10.30

Znotiņi
24.12.- plkst.18.00

Zirņi
26.12. – plkst. 11.00

 

Šeit ir publicēta līdz 19.12. apkopotā informācija. Saraksts tiks papildināts.

 

 

Scroll To Top