Ziemassvētku dievkalpojumi

 

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle
24.12. – plkst. 8.00,15.00 (Viģīlijas Sv. Mise bērniem), 18.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 20.00
25.12. – plkst. 8.00, 11.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 18.30
26.12. – plkst. 8.00, 11.00 (Misi svin Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs), 18.30 

Rīgas Sv. Alberta baznīca
24.12.- plkst. 18.00, 23.00 (Ganiņu Mise)
25.12.- plkst. 8.00 (poliski), 9.00, 11.00, 13.00 (krieviski), 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 11.00, 18.00

Rīgas Sv. Antona baznīca
24.12.- plkst. 16.00 (bērniem), 17.00 (PL), 18.00 (Vigīlija).
25.12.- plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 10.30, 12.00 (bērniem), 18.00 (RU)

Rīgas Sv. Jāzepa baznīca
24.12. – plkst. 18.00 (vigīlijas Svētā Mise)
25.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00, 18.00

Bolderājas J. Marijas debesīs uzņemšanas baznīca
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
30.12.- plkst. 10.00, 11.30 (PL), 13.00 (RU)

Rīgas Kristus Karaļa baznīca
24.12.- plkst.9.00 (Adventa), 16.00 (ģimenēm), 18.00 (Vigīlija)
25.12.- plkst. 9.00 (PL), 11.00, 14.00 (ģimenēm)
26.12. – plkst. 9.00 (PL), 11.00,14.00 (ģimenēm)

Rīgas Sv. Franciska baznīca
24.12.- plkst. 7.30,16.00, 18.00
25.12.- plkst. 7.30, 8.30(PL), 9.30(bērnu), 11.00, 18.00
26.12. – plkst. 7.30, 11.00, 18.00
30.12.- plkst. 7.30,8.30,9.30,11.00,18.00
1.01. – plkst. 7.30,11.00,18.00

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus baznīca
24.12.- plkst. 17.00 (Vigīlijas Svētā Mise), 23.00 (Pusnakts Svētā Mise)
25.12.- plkst. 11.00 (Svētku Svētā Mise)
1.01. – plkst.11.00

Rīgas Marijas Magdalēnas baznīca
24.12.- plkst.16.00 (bērniem), 18.00 un  24.00, 24.00 (eng) Māras zālē
25.12.- plkst. 8.00, 10.00,11.30 (eng), 18.00
26.12. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
30.12. – plkst.8.00, 10.00, 12.00 (ģimenēm un bērniem), 14.00 (angļu val.), 18.00
15. 00 Sv. Mise sv. Pētera baznīcā 
31.12. – plkst. 8.00,19.00 (nomoda un lūgšanu nakts baznīcā)
1.01. – plkst. 8.00, 10.00, 18.00
6.01. – plkst. 8.00, 10.00,14.00 (eng) 18.00

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca
24.12.- plkst. 17.00 (LV); 21.00 (PL+RU, procesija ar bērnu Jēzu).
25.12.- plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL), 18.00 (RU)
26.12. – plkst. 7.00 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (LV)
30.12. – plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL),14.00 (bērniem),18.00 (RU)
1.01. – plkst. 10.30 (LV); 12.00 (PL); 18.00 (RU)
6.01. – plkst. 09.00 (LT); 10.30 (LV); 12.00 (PL),14.00 (bērniem),18.00 (RU)

Rīgas Vissv. Trīsvienības baznīca
24.12.- plkst. 15.00 (PL), 17.00 (LV) 19.00 (RU), 24.00 (Ganiņu Svētā Mise)
25.12.- plkst. 8.30 (PL), 10.00 (bērnu Mise), 11.30 (Summa), 13.00 (RU), 18.00
26.12. – plkst. 7.00 (PL), 8.30 (PL), 11.30

Rīgas Mūsu Kunga Jēzus Kristus Apskaidrošanas Grieķu-Katoļu draudze

24.12. – plkst. 18.00 Liturģija.
25.12. – plkst. 9.00 Liturģija. Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana.
26.12. – plkst. 18.00 Liturģija. Vissvētākās Dievmātes un Svētā Jāzepa svētki
27.12. – plkst. 8.30. Liturģija. Pirmā Baznīcas mocekļa Sv. Stefana piemiņas diena.

******************************

Aizkraukle
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12.- plkst. 9.00

Aizpute
24.12.- plkst. 20.00 vigīlijas Sv.Mise
25.12.- plkst. 10.00 Sv.Mise
26.12.- plkst. 18.00 Sv.Mise
31.12. – plkst. 18.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 10.00 Sv.Mise
6.01. – plkst. 10.00 Sv.Mise

Aizpūre
24.12.- plkst. 12.00

Augškalne
25.12.- plkst. 7.00
30.12.- plkst. 14.00

Augustova
24.12.- plkst. 16.00

Ambeļi
24.12.- plkst. 20.00
26.12. – plkst. 9.00

Alsunga
24.12.- plkst. 21.00 Ziemsvētku vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst. 12.00 Sv. Mise
26.12. – plkst. 9.00 Sv. Mise
27.12. – plkst. 18.00 Sv. Mise
31.12. – plkst. 11.00 Sv. Mise
01.1. – plkst. 11.00 Sv. Mise

Ādažu militārā kapela (Kadagā)
24.12.- plkst. 15.00
30.12. – plkst. 15.00
06.01. – plkst. 15.00

Baltinava
24.12.- plkst. 22.00
25.12.- plkst. 11.30
26.12. – plkst. 11.30
31.12. – plkst. 20.00

Barkava
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
31.12. – plkst. 19.00
 01.1.- plkst.10.00

Balvi
24.12.- plkst.18.00, 24.00 Viģīlija
25.12.- plkst. 8.00, 11.00
26.12- plkst.11.00 (Balvu pansionātā)
26.12. – plkst. 8.00
30.12- plkst.8.00, 11.00,14.00 (Balvu pansionātā)
31.12. – plkst.7.30

Bārta
25.12.- plkst.13.00
0.1.- plkst.13.00

Bērzgale
24.12.- plkst. 19.00
25.12. – plkst. 10.00
26.12. – plkst. 10.00
31.12. – plkst. 10.00
01.01. – plkst. 14.00
06.01. – plkst. 10.00

Bērži
24.12.- plkst. 19.00
25.12. – plkst. 10.00
26.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 12.00

Borovka
25.12.- plkst. 10.00
26.12. – plkst.12.30

Ciskādi
24.12.- plkst. 18.00
25.12. – plkst.12.00

Carnikava
24.12.- plkst.18.00  Garkalnes novada Upesciemā (skolā)
06.01. – plkst.9.00 Carnikavas Tautas namā (mazajā zālē)

Cesvaine
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 10.00
26.12.- plkst.10.00
31.12.- plkst.8.00
01.01.- plkst.18.00
06.01.- plkst.10.00

Cibla
24.12.- plkst.20.00
25.12.- plkst.11.00
31.12. – plkst19.00
1.01. – plkst.11.00

Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas draudze
24.12.- plkst.7.00,17.30 – Ganiņu Mise
25.12.- plkst. 9.30,12.00, 17.30
26.12. – plkst. 9.30,12.00, 17.30
31.12. – plkst. 7.30, 17.30, 23.30
1.01. – plkst. 7.30,12.00, 17.30

Daugavpils Jēzus Sirds draudze

24.12.- plkst.7.30 (PL),18.00 (PL).21.00 (LV) (Vigīlija)
25.12.- plkst.10.00 (PL),12.00 (LV),18.30 (RU)
26.12. – plkst.12.00 (PL),18.30(LV)
30.12.- plkst.10.00(PL),12.00(LV),15.00(RU)
31.12.- plkst. 7.30(LV),18.30(PL),23.00(LV)
1.01. – plkst.12.00 (LV),18.30 (PL)

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs baznīca
24.12.- plkst. 7.00, 17.00 Ganiņu Svētā Mise
25.12.- plkst. 9.30, 12.00, 18.00
26.12. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
30.12. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
31.12. – plkst. 7:00, 18:00
1.01. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00
6.01. – plkst. 9.30, 12.00, 18.00

Dunava
24.12.- plkst.15.00
25.12. – plkst. 15.00

Dubna
24.12.- plkst.10.00

Dviete
24.12.- plkst. 19.00
25.12. – plkst. 9.00

Dricāni
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 9.30
30.12. – plkst. 9.30

Ezere
24.12.- plkst. 14.00
6.01.- plkst. 14.00

Elerne
24.12.- plkst. 20.00

Gulbene
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst.10.00, 18.00
26.12. – plkst. 11.00 Līgo Aprūpes Centrā,18.00
31.12. – plkst. 10.00,18.00
1.01. – plkst.10.00,18.00

Gudenieki
24.12.- plkst. 18.00

Grīva

24.12.- plkst.8.00, 18.00
25.12.- plkst. 8.30,12.00
26.12. – plkst. 8.30, 12.00
31.12. – plkst. 8.00
1.01. – plkst. 8.30,12.00
6.01. – plkst. 8.30,12.00

Gaigalava
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst.11.30
26.12. – plkst. 10.00

Grobiņa
24.12.- plkst. 16.00 Sv.Mise
30.12. – plkst. 9.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise
6.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise

Feimaņi
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst.9.00
30.12. – plkst.14.00

Iecava
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 22.00

Irši
22.12.- plkst. 10.30 (pansionātā)

Istra
24.12.- plkst.20.00

Izvalta
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 8.00
26.12.- plkst. 11.00

Īdeņa
26.12.- plkst. 10.30

Jaunkalsnava
26.12.- plkst.9.00

Jaunborne
25.12. plkst. 9:30

Jelgavas katedrāle
24.12. – plkst. 7.30, 16.00 Svētā Mise bērniem. 18.00 Ganiņu Svētā Mise. 23.00 Svinīgā pusnakts Svētā Mise.
25.12.- plkst. 9.00 Svētā Mise (poliski), 11.00 Ziemassvētku svinīga Svētā Mise. 18.00 Vakara Svētā Mise.
26.12. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 18.00
31.12. – plkst. 7.30, 18.00, 23.00
1.01. – plkst. 9.00 (poliski), 11.00, 18.00

Jēkabpils
24.12.- plkst.15.00,18.00
25.12.- plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
26.12. – plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00
31.12. – plkst. 8.30  
1.01. – plkst.11.00
6.01. – plkst. 8.30 (poļu val.) 11.00

Jezupova
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst.10.00

Jūrkalne
25.12. – plkst.9.00 Sv.Mise

Kauguri
24.12.- plkst.19.00 (Vigīlija)
25.12.- plkst.12.00
26.12. – plkst.12.00
31.12. – plkst.8.00
1.01. – plkst. 12.00

Kalupe
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst.9.30
26.12. – plkst.8.00

Kalnciems
25.12.- plkst. 14.00

Kalnu
24.12.- plkst.16.00

Koknese
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst. 9.00

Krāslava
24.12.- plkst.21.00
25.12.- plkst. 8.00, 9.15, 11.30  
26.12. – plkst. 8.00, 9.15, 11.30 

Krišjāņi
24.12.- plkst. 13.00

Kuldīga
24.12.- plkst.20.00
25.12.- plkst.11.00
26.12. – plkst.11.00
31.12.- plkst.11.00
1.01. – plkst.11.00

Ķemeri
24.12.- plkst.16.00 (Vigīlija)
25.12.- plkst.9.00
26.12. – plkst.9.00
1.01. – plkst.9.00

Kandava

24.12.- plkst.15.00 vigīlijas Sv.Mise
25.12.- plkst.15.00 Sv.Mise
1.01. – plkst.15.00 Sv.Mise

Kolka
25.12.- plkst.15.00 Sv.Mise
6.01. – plkst.15.00

Kalēti
25.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
5.01.- plkst.11.00 Sv.Mise

Lēnas
24.12.- plkst.17.00
25.12. – plkst.15.00
30.12. – plkst.15.00

Lielvārde
24.12.- plkst. 20.30 – Vigīlijas Svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti. (Dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī.)
25.12.- plkst. 0.00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā Svētā Mise. (Draudzes mājas kapelā 2. stāvā Meža ielā 18.)
10.00 – Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas Svētā Mise.
30.12. – plkst.11.00 Pateicības sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus
31.12. – plkst.11.00 Pateicības sv. Mise,Himna „Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus).
Pusnaktī – Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.
1.01. – plkst.12.00.
6.01. – plkst.11.00.

Liepājas sv. Jāzepa katedrāle

24.12.- plkst. 8.00 (Adventa Sv. Mise), 16.00,18.00, 22.00
25.12.- plkst.9.00 ,11.00 ,16.00
26.12. – plkst. 9.00 ,11.00 ,16.00
27.12. – plkst. 8.00,18.00
28.12. – plkst. 8.00,18.00
30.12. – plkst. 9.00 ,11.00 ,16.00
01.1. – plkst. 9.00,11.00,16.00
06.1. – plkst. 9.00,11.00,16.00  

Liepājas Sv. Dominika baznīca
24.12.- plkst.18.30 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.10.00 Sv. Mise (krievu val.),12.00 Sv. Mise (latviešu val.)
26.12. – plkst.18.30 Sv. Mise
01.1. – plkst.18.30 Sv.Mise
06.1.- plkst.10.00 Sv. Mise (krievu val.),12.00 Sv. Mise (latviešu val.)

Liepājas Sv. Meinarda baznīca
24.12.- plkst.20.00 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.11.00 Sv. Mise
30.12. – plkst. 11.00 Sv. Mise
01.1. – plkst.11.00 Sv.Mise
06.1. – plkst.11.00 Sv.Mise

Liepājas Māras baznīca
24.12.- plkst.18.00 vigīlijas Sv.Mise
25.12.- plkst.9.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise
6.01. – plkst. 9.00 Sv.Mise

Līksna

24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.9.30

Lubāna
24.12.- plkst. 14.00
25.12.- plkst. 13.00
30.12. – plkst. 13.00
6.01. – plkst. 13.00

Līvbērze
26.12.- plkst.14.00

Ludza
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst.10.00
26.12.- plkst.10.00
31.12.- plkst.18.00
1.01. – plkst. 12:00  

Lutriņi
25.12.- plkst.14.00

Laucesa
24.12. – plkst. 21:00
25.12. – plkst. 13:00

Madliena (Madlienas pansionātā)
26.12. – plkst. 15.00

Madaliena
24.12.- plkst.14.30

Majori
24.12.- plkst.19.00 (Viģīlija)
25.12.- plkst.15.00
26.12. – plkst.15.00
1.01. – plkst.15.00

Medumi
24.12.- plkst.17.00
25.12.- plkst.9.00

Nagļi
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.10.00
1.01. – plkst. 10.00

Nīcgale
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.11.00

Olaine
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 9.00 (pl), 11.00,18.00
26.12. – plkst.11.00 ,18.00

Ostrone
25.12.- plkst. 12.00
26.12.- plkst. 12.00 (Pustinkas kapličā)

Ozolmuiža
24.12.- plkst. 15.00
25.12.- plkst. 10.00

Pieniņi
24.12.- plkst.24.00
25.12.- plkst.13.00

Pilcene
25.12.- plkst.13.00

Pļaviņas
24.12.- plkst. 18.30 Ziemassvētku priekšvakara Mise.
25.12.- plkst. 12.00 Ziemassvētku Mise.
26.12. – plkst.12.00

Pāvilosta
24.12.- plkst. 15.00 Sv. Mise (pansionātā),17.00 Sv. Mise (baznīcā)
6.01.- plkst.14.00


Preiļi

24.12.- plkst.7.30,18.00
25.12. – plkst. 8.00, 10.00

Raipole
24.12.- plkst.18.00
25.12. – plkst. 11.00
26.12. – plkst. 9.00

Rikava
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst. 11.30
1.01. – plkst. 11.30

Riebiņi
24.12.- plkst. 16.00
25.12.- plkst. 11.00

Rozentova
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 11.00
26.12. – plkst. 10.00
27.12. – plkst. 18.00
30.12. – plkst. 11.00
1.01. – plkst. 18.00

Roja
24.12.- plkst. 17.30
25.12.- plkst. 9.00

Rudzāti
24.12.- plkst. 19.30
25.12.- plkst. 8.00

Rugāji
25.12.- plkst. 12.00

Rundēni
25.12.- plkst. 19.00
27.12. – plkst. 9.00

Rubeņi
24.12.- plkst. 12.00
25.12. – plkst. 12.00

Saldus
24.12.- plkst.18.00 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
31.12.- plkst.18.00 Sv.Mise
1.01. – plkst. 11.00
6.01. – plkst. 11.00

Salaspils
24.12.- plkst.18.00 Viģīlija
25.12.- plkst.9.00 (RU), plkst. 11.00
26.12. – plkst. 11.00
31.12. – plkst. 18.00

Saulkrasti

24.12. – plkst.21.00 Viģīlija
25.12. – plkst. 12.00
26.12. – plkst. 9.00
30.12. – plkst. 12.00
1.01. – plkst. 12.00
6.01. – plkst. 12.00

Sarkaņi
25.12. – plkst. – 8.00
30.12. – plkst. – 12.00
1.01. – plkst. -12.00
6.01. – plkst. 12.00

Sigulda
24.12.- plkst.17.00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise (bērniem), 21.00 Ganiņu Svētā Mise
25.12.- plkst.9.00,12.00
26.12. – plkst.9.00

Stiglova
24.12.- plkst.15.00
6.01. – plkst. 16.00

Skrīveri
24.12.- plkst.16.00
25.12.- plkst.9.00
26.12. – plkst.10.30 Skrīveru pansionāts Ziedugravas

Silene
24.12.- plkst. 14.00
25.12.- plkst. 8.00

Silaiņi
26.12.- plkst. 13.00  

Smelteri
25.12.- plkst.10.00

Smiltene
24.12.- plkst.18.00 Viģīlija
25.12.- plkst. 11.00
26.12. – plkst. 11.00
30.12. – plkst. 11.00
31.12. – plkst.23.00
1.01. – plkst.11.00

Sproģi
24.12. – plkst.21.00

Skujetnieki
24.12.- plkst. 11.00

Stirniene
24.12.- plkst. 17.00
25.12.- plkst. 7.00
30.12. – plkst.13.00
31.12. – plkst.13.00
01.1. – plkst.13.00  

Strūžāni
24.12.- plkst. 15.00
25.12.- plkst. 9.30

Svente
24.12. plkst. 19:00
25.12. plkst. 11:00

Skaistkalne
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 12.00
26.12. – plkst. 12.00
31.12. – plkst. 18.00, 24.00
1.01. – plkst.12.00
6.01. – plkst.12.00

Šķilbēni
24.12.- plkst.18.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00
31.12. – plkst.23.00

Tilža
24.12.- plkst.14.30
25.12.- plkst.14.30
26.12. – plkst.14.30
31.12. – plkst.14.30

Talsi
24.12.- plkst.19.30 vigīlijas Sv. Mise
25.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
01.1.- plkst.11.00 Sv. Mise

Ugāle
25.12.- plkst.15.00 Sv.Mise

Vaiņode
24.12.- plkst.18.00 Sv. Mise
30.12.- plkst.11.00 Sv.Mise
1.01.- plkst.11.00 Sv.Mise
6.01.- plkst.11.00 Sv.Mise

Vecpils
25.12.- plkst.14.00 Sv. Mise

Ventspils
24.12.- plkst.18.00 vigīlijas Sv.Mise, 24.00 Sv.Mise
25.12.- plkst.9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
26.12.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
27.12.- plkst.18.00 Sv.Mise
28.12.- plkst.18.00 Sv. Mise
30.12.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
31.12.- plkst.18.00 Sv.Mise
1.01.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise
6.01.- plkst. 9.00 Sv.Mise (poļu val.), 11.00 Sv.Mise

Vanagi
24.12.- plkst.22.00
25.12.- plkst.10.30

Valmiera
24.12.- plkst.18.00, 21.00
25.12.- plkst. 11.00
30.12.- plkst. 11.00

Varakļāni
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00
30.12. – plkst.9.00, 11.00
31.12. – plkst.18.00

Vecbebri
25.12. – plkst. 15.00

Viesīte
25.12. – plkst.15.00
6.01. – plkst.15.00

Vidsmuiža
24.12.- plkst. 19.00
25.12.- plkst. 8.00
26.12. – plkst. 13.15

Viļāni
24.12.- plkst. 20.00
25.12.- plkst. 9.00
26.12. – plkst. 9.00, 12.00
31.12. – plkst. 9.00, 12.00, 23.00 Sv. Mise, adorācija, Te Deum, 2018.gada sagaidīšana ,24.00 Svētība ar Vissv. Sakramentu.

Viļaka
24.12.- plkst.11.00 Adventa IV svētdiena, 16.00 (klosterī) un 24.00 (baznīcā)
25.12.- plkst. 11.00 (baznīcā)
30.12. – plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00 (klosterī)
31.12. – plkst. 8.00 (baznīcā)

Viški
24.12.- plkst. 18.00
25.12.- plkst. 8.00
26.12. – plkst. 10.30

Znotiņi
24.12.- plkst.18.00

Zirņi
26.12. – plkst. 11.00

 

Šeit ir publicēta līdz 19.12. apkopotā informācija. Saraksts tiks papildināts.

 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti