2. februārī kopīga lūgšana ar un par konsekrētajiem

2. februārī, Kunga prezentācijas svētnīcā jeb Sveču dienā, tiek atzīmēta arī Konsekrētās dzīves diena. Jau vairākus gadus tradicionāli šajā dienā uz kopīgu lūgšanu Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē aicina Latvijas konsekrētās personas. Šoreiz sestdien, 2. februārī, pl. 18 katedrālē notiks kopīgas vesperes, kurām sekos Liepājas diecēzes bīskapa Viktora Stulpina celebrētā Svētā Mise. Tās laikā konsekrētie atjaunos savus svētsolījumus. Pēc tam liecībās par piedzīvoto Pasaules Jauniešu dienās (PJD) Panamā stāstīs latvieši, kam bija iespēja uz turieni doties.

Konsekrētās dzīves dienu Latvijā kopš 2013. gada aicina kopīgi atzīmēt Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienotā konference (LKDIPAK). Pasaulē to pēc svētā Jāņa Pāvila II iniciatīvas sāka svinēt 1997. gadā, lūdzoties par konsekrētajām personām. Svinot to Kunga prezentācijas svētnīcā svētkos, tā ir atgādinājums, ka konsekrētie ir aicināti būt par Kristus gaismas atspīdumu visiem cilvēkiem, skaidro LKDIPAK vadītāja māsa Inese Ieva Lietaviete BVJMK.

Jautāta par to, kāpēc šogad pēc dievkalpojuma būs iespēja dzirdēt liecības no Jauniešu dienām, māsa Inese Ieva stāsta, ka konsekrētie gaida no Panamas atgriežamies ne tikai jauniešus, bet arī kustības “Pro Sanctitate” māsas, kas ir PJD “veterānes” un kuras jau vairākus gadu sagatavo un pavada jauniešus šajos ceļojumos. Māsa turpina: “Jauniešu jautājumi ir ļoti svarīgi mums kā konsekrētajiem, un tā ir arī viena no konsekrēto konferences darbības prioritātēm. Jo vairāk tāpēc, ka rudenī ar lūgšanām dzīvojām līdzi Sinodei par jauniešiem. Līdz ar to vēlamies dzirdēt no lieciniekiem viņu pieredzi! (…) Cenšamies līdzdzīvot – “Sentire cum Ecclesia” – Baznīcas svarīgajiem notikumiem!”

Svētki noslēgsies ar sadraudzības brīdi un agapi konsekrētajiem, kad būs iespēja dalīties ar to, kādi notikumi ir bijuši nozīmīgi katrā kopienā aizvadītā gada laikā.

Lai arī citi lielāki notikumi Konsekrētās dzīves dienā netiek plānoti, pirmdien, 4. februārī, konsekrētie pulcēsies, lai saskaņā ar LKDIPAK statūtiem ievēlētu jauno valdi. Tas notiks Jezuītu tēvu rezidencē, kur Svēto Misi celebrēs un konsekrētos uzrunās apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana.

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienotā konference (LKDIPAK) tika izveidota 2013. gadā ar mērķi stiprināt konsekrēto personu vienotību un apustulisko sadarbību, kā arī lai reprezentētu konsekrētās dzīves klātbūtni Baznīcas un sabiedrības norisēs. Kopš 2015. gada Latvijas Konsekrētās dzīves konference ir uzņemta arī Eiropas Ģenerālo priekšnieku konferenču savienībā (Union of European Conferences of Major Superiors, UCESM), kas apvieno konsekrētās personas no 28 valstīm. Latvijā Dievam konsekrētu dzīvi izdzīvo vairāk nekā 100 sievietes un 30 vīrieši. Ordeņu brāļi kalpo arī kā priesteri Latvijas draudzēs. Konsekrētās personas palīdz katehēzes darbā, veic individuālo garīgo vadību, vada jauniešu grupas un svētceļojumus, palīdz ģimenēm.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti