Laulātie pāri rekolekcijās pārdomā temperamenta nozīmi attiecībās

No 25. līdz 27. janvārim Naukšēnos notika kustības “Laulāto Tikšanās” organizētās padziļinātās rekolekcijas ar uzsvaru uz temperamentiem. Uz rekolekcijām bija pulcējušies pāri no Ventspils, Salaspils, Jelgavas, Siguldas, Rīgas un citām Latvijas vietām, kuri jau ir bijuši pamata nedēļas nogales rekolekcijās. Visus laulātos pārus ar prieku sagaidīja un par rekolekciju norisi rūpējās priesteris Juris Jalinskis, kā arī animatori: Jānis un Sintija, Olafs un Inese un mēs, Ralfs un Nataļja. Ar vairākiem pāriem jau bijām tikušies pamata rekolekcijās, un tas bija liels atkalredzēšanās prieks.

Ja pamata rekolekcijās cenšamies savas attiecības risināt ar dialoga palīdzību, atveroties uz savu otro pusīti un Dievu, tad padziļinātajās rekolekcijās esam aicināti turpināt padziļināt zināšanas par netiešo un tiešo ju?tu izra?di?šanu ikdienas dzīvē laulībā un to ietekmi uz savstarpējām attiecībām. Par “tu” veida izteikumu maiņu pret “es” veida izteikumiem, par personības vajadzi?bām, ka? ari? temperamentiem, savstarpējo attiecību uzlabošanu un pilnveidošanu. 

Ši?s zina?šanas l?auj laba?k pazi?t sevi un dzi?vesbiedru. Personi?bas iezīmju atpazi?šana l?auj vaira?k klausi?ties un saprast, atvieglo savstarpe?ju dali?šanos, ari? piedošanu, pali?dz veidot dialogu ikdienā. Ejot dziļāk, pali?dz dzi?vot pe?c Dieva un tuva?ka? mi?lesti?bas baušl?a. Ši?s zina?šanas veido vienotu siste?mu, kas pali?dz ne tikai laula?to, bet arī dialoga? ar citiem cilve?kiem. Tas padziļina attiecības ar Dievu, saskan?a? ar savas personi?bas iezi?me?m.

Nedēļas nogales pasākums ļauj iedziļināties mūsu savstarpējas attiecībās un saprast, ka temperaments dzīves laikā nemainās, bet mainās rakstura īpašības.

Rekolekciju tēmas radīja dalībniekos atziņas, ar kurām tie noslēgumā dalījās. Piemēram, kad notiek nesaskaņas, tad ļoti svarīga ir saruna, kuru vajag nopietni sagatavot, jo tad, kad emocijas “sit augstu vilni” – nav svarīgi, pozitīvu vai negatīvu -, nav iespējams pieņemt veselīgu risinājumu. Tāpat brīžos, kad apzināmies, ka kaut kas nenotiek pareizi, visu uzticēt Dievam. Dievs ir pretīmnākošs gan tad, kad kaut kas nav labi, gan tad, kad viss ir kārtībā, ar Viņu vienmēr ir, par ko runāt.

Pāri arī liecināja, ka ir svarīgi, lai laulātie viens ar otru dalītos savās jūtās. Neskatoties uz to, ka tā nav grēksūdze, caur dalīšanos notiek iekšēja dziedināšana. Tāpat radās skaidrība, ka nav vērts mainīt savus temperamentus, tie jāpieņem tādi, kādi tie ir, tiecoties pēc iekšējās kultūras savu jūtu izpaušanā. Citi dalījās atziņā, ka pirmajā vietā ir jābūt citu cilvēku un Dieva uzklausīšanai un tikai pēc tam dalīšanās ar savām jūtām.

Rekolekciju noslēgumā, klausoties dalībnieku atvērtajās un cerību pilnajās liecībās, mūsos bija prieks par padarīto darbu, jo bijām darba rīki Dieva rokās un dāvājām citiem pāriem savu mīlestību. Mājupceļā, savā starpā daloties ar jūtām un domām par piedzīvotajām rekolekcijām, jutām atvieglojumu no tā, ka to laikā izrunājām piedzīvotos grūtos brīžus mūsu laulībā.

“Laulāto Tikšanās” animatori Ralfs un Nataļja Belokopitovi

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti