Now Reading
Pāvests jauniešiem: mīlestība mūs vieno un padara par brāļiem

Pāvests jauniešiem: mīlestība mūs vieno un padara par brāļiem

Dienvidamerikas valstī Panamā turpinās Pasaules jauniešu dienas, kurās piedalās arī  35 jaunieši no Latvijas. Vakar, 24. janvārī, viņi kopā ar citiem Jauniešu  dienu dalībniekiem Panamas Svētās Marijas Antigas laukumā tikās ar pāvestu Francisku.

Aizvadīto dienu līdzīgi kā trešdien ievadīja Liepājas diecēzes bīskapa Viktora Stulpina katehēze. Turpinot trešdien aizsākto tēmu, ceturtdienas rītā bīskaps mudināja pievērst uzmanību vārdiem “es esmu Kunga kalpone”, no Panamas Augšāmceltā Kristus draudzes ziņoja Radio Marija Latvijas direktors priesteris Pēteris Skudra.

Katehēzē bīskaps stāstīja, ka, lai arī Dievs Marijai bija uzticējis nozīmīgu misiju, viņa nejutās labāka nekā citi, drīzāk viņa bija gatava kalpot. Vārds “kalpone” tulkojumā nozīmē “verdzene”, tāda, kura ir atteikusies no savas gribas, tiesībām. V. Stulpins norādīja, ka jūdu kultūrā pastāvēja princips, kas lika katrus septiņus gadus atlaist brīvībā visus vergus, dodot līdzi arī gana daudz līdzekļu, lai viņiem nevajadzētu atgriezties verdzībā. Pastāvēja arī vēl kāds princips – vergs, kurš bija iemīlējis savu kungu, varēja lūgt atļauju palikt par vergu visu dzīvi. Šī kalpošana bija balstīta draudzībā. Bīskaps skaidroja, ka tieši draudzībā balstās Marijas atbilde Dievam, ka viņa, kurai ir dota pilnīga brīvība, tomēr atdod sevi pilnībā Dieva rīcībā.

Taču bīskaps atgādināja arī Jēzus vārdus, ka vairs neesam kalpi, bet gan draugi. Kalpošana ir saistīta ar draudzību ar Dievu, kurš pirmais mūs ir mīlējis. Katehēzi V. Stulpins noslēdza atgādinot, ka esam Kristus draugi, ka kalpošana tuvākajiem pauž mūsu attiecības ar viņu un ka kalpošana Dievam ir visas ikdienas veltīšana Dieva lielākam godam, informēja P. Skudra.

Ceturtdienas nozīmīgākais notikums jauniešiem bija iespēja tikties ar pāvestu, kurš 23. janvārī pēc aptuveni 13 stundu lidojuma bija ieradies Panamā. 24. janvārī pāvests savu dienu sāka jau no rīta, vispirms tiekoties ar Panamas prezidentu un diplomātisko korupusu, pēc tam – ar Centrālamerikas bīskapiem.

Pāvests, uzrunājot aptuveni 250 000 sapulcējušos jauniešu, vispirms atgādināja, ka neviens šeit nav ieradies, lai radītu jaunu Baznīcu, bet gan lai no jauna atklātu Baznīca jauneklību. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka jauniešiem ir jākļūst par tikšanās kultūras skolotājiem un darbiniekiem, kas spēj atmaskot ikvienu šķelšanos raisošu uzrunu, kuru mērķis ir izslēgt visus tos, kas “nav tādi, kā mēs”.

“Esam ļoti dažādi, runājam dažādās valodās. Katrs ģērbjamies citādi, bet, es jūs lūdzu, centīsimies, lai mums ir kopīgs sapnis,” aicināja Francisks, turpinot, ka šis sapnis ir Jēzus. Tas ir sapnis, kas liek sirdij palēkties ikreiz, kad dzirdam viņa vārdus apustuļiem – mīliet viens otru kā es jūs esmu mīlējis. Uzrunas noslēgumā Francisks aicināja, lai, atgriežoties mājās ar šo jauno spēku, kas rodas ikreiz, kad tiekamies ar citiem un Kungu, atceramies, vienmēr iedzīvinām un neļaujam atdzist šim sapnim par mīlestību vienam pret otru, kas mūs padara par brāļiem.

LRKB IC: Foto: Dace Kozlova

Scroll To Top