Baznīcas kopīgie soļi, rūpējoties par nepilngadīgo aizsardzību

Svētdien, 24. februārī, Vatikānā noslēdzās tikšanās par nepilngadīgo aizsardzību, kurā piedalījās nacionālo bīskapu konferenču priekšsēdētāji, kā arī dažādu kongregāciju vadītāji un citi Baznīcas pārstāvji. Tikšanās mērķis bija pārrunāt Baznīcā notikušos vardarbības noziegumus pret nepilngadīgajiem, kā arī meklēt atbildes un risinājumus šai problēmai. Četru dienu intensīvajā darbā piedalījās arī Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs bīskaps Viktors Stulpins.

Baznīcas turpmākie soļi, ko definēja tikšanās moderators tēvs Federiko Lombardi SJ, ir, pirmkārt, pāvesta Franciska motu proprio (pāvesta iniciēts un rakstīts dokuments) par nepilngadīgo un vājāko personu aizsardzību, otrkārt, Vatikāna sagatavotas vadlīnijas, kas ļautu palīdzētu bīskapiem skaidri apzināties savus uzdevumus un pienākumus šajā kontekstā, treškārt, kompetentu personu darba grupas izveide, kas varētu sniegt atbalstu Bīskapu konferencēm un diecēzēm, kam ir grūtības problēmu risināšanā un aizsardzības iniciatīvu īstenošanā.

Tikšanās noslēguma uzrunā pāvests Francisks uzsvēra: “(Šīs problēmas risināšanai) mums jāizmanto viss, ko mums piedāvā veselais saprāts, zinātne un sabiedrība. Tomēr tikpat svarīgi ir likt lietā garīgos līdzekļus, ko mums atklājis Kristus: sevis pazemināšana, kritiska sevis izvērtēšana, lūgšana un grēku nožēla.” Kā prioritātes viņš norādīja astoņus aspektus: vienmēr pirmajā vietā jāliek bērnu aizsardzība, jāapzinās situācijas nopietnība, patiesi jāšķīstās, jāveicina visaptveroša un integrāla formācija, jāpilnveido un jānostiprina bīskapu konferenču ieviestās vadlīnijas, jāpalīdz tiem, kas piedzīvojuši vardarbību, jāpievērš uzmanība digitālajai pasaulei, kā arī jānovērš seksuālais tūrisms.

Radio Marija Latvija pirmdienas Priestera katehēzē sazinājās ar V. Stulpinu, kurš sarunas brīdī atradās vēl Romā un pastāstīja, ka, viņaprāt, šis notikums liecina – Baznīca vēlas un ir gatava uzņemties atbildību. Tās nebija tikai intensīva darba dienas, bet arī lūgšanas laiks, jo katra diena sākās un noslēdzās ar lūgšanu, kā arī upuru liecībām, kurām sekoja klusuma brīdis. Tas bija laiks, lai “lūgtos par tiem, kas piedzīvojuši tik traģisku pavērsienu savā dzīvē, un lūgtos par tiem, kas to izdarījuši”.

Bīskaps sacīja, ka uz lūgšanu gan par upuriem, gan par pāridarītājiem jau pirmajā tikšanās dienā aicināja Filipīnu kardināls Luiss Antonio Tagle, uzsverot, ka ir svarīgi darīt visu, lai atbalstītu cietušos dziedināšanas ceļā,  bet tai pat laikā ir nepieciešams rast veidu, kā parādīt piedošanu un rūpes par varmākām, viņus neizstumjot, lai šie cilvēki atkal netiktu mudināti izdarīt jaunus noziegumus. Rūpes jāuzņemas arī par tiem, kas tikuši netaisnīgi apvainoti.

Vēl V. Stulpins uzsvēra, ka noslēguma Svētajā Misē pāvests Francisks arī norādīja, ka problēma skar ne tikai
Baznīcu, bet visu sabiedrību kopumā, tāpēc ir nepieciešama formācija, īpaši ģimenē, jo bieži vien arī tā var kļūt par vidi, kur bērns saskaras ar seksuālu vardarbību.

Sarunu ar bīskapu Viktoru, kā arī pārskatu par vēstījumiem, kas izskanēja tikšanās ietvaros, iespējams noklausīties RML Priestera katehēzē.

Pilni uzrunu, kā arī seksuālās vardarbības upuru liecību teksti (angļu, itāļu, franču un spāņu valodā) pieejami tikšanās oficiālajā mājaslapā.

LRKB IC sadarbībā ar Radio Marija Latvija,
foto: ekrānšāviņš no “Vatican News” video

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti