Now Reading
Klusuma rekolekciju diena Viļānos „Kungs, atspirdzini manu dvēseli”

Klusuma rekolekciju diena Viļānos „Kungs, atspirdzini manu dvēseli”

2019.gada 9. februāris

 Dalībnieki: Klusuma rekolekciju dienā piedalīties tiek aicināti visi, kuri vēlas uz brīdi „apstāties”, norimt, pavadīt dienu klusumā, lūgšanā, meditējot Svēto Rakstu fragmentus, ieklausoties Dievā un sevī.
Tēma: Atpūta kopā ar Dievu. Veidi kā garīgi atjaunoties, uzticēšanās un paļāvība uz Dievu.
Saturs: Klusums, konference, ievadi individuālajām lūgšanām ar Svētajiem Rakstiem, laiks personīgajai lūgšanai, grēksūdzes iespēja, sv. Mise.
Laiks: Sestdiena,9.februāris no plkst. 9.00 līdz aptuveni 17.30 (ir iespēja atbraukt uz Viļāniem arī 8.februāra vakarā
Vieta: Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca un mariāņu klosteris (Viļāni, Kultūras laukums 6).

Rekolekciju dienu vada: Euharistiskā Jēzus Kongregācijas māsa Marija Terēze, SJE, t. Rinalds MIC.

Pieteikšanās un papildus informācija pie m. Marijas Terēzes, SJE (tel. 28641172, epasts: marijasje@inbox.lv). Lūgums pieteikties līdz 4.februārim.
 

Scroll To Top