Now Reading
ES bīskapi aicina ticīgos un labas gribas cilvēkus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās

ES bīskapi aicina ticīgos un labas gribas cilvēkus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 Šonedēļ Briselē notika Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijas (COMECE) pavasara asambleja, kurā Latviju pārstāvēja Rīgas arhibīskaps metroplīts Zbigņevs Stankevičs. Viens no būtiskākajiem tikšanās laikā izskatītajiem jautājumiem bija maijā gaidāmās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas.

Jau šī gada februārī Eiropas Savienības (ES) bīskapi izplatīja ziņojumu, norādot, ka 23. – 26. maijā tiks izdarītas izvēles, kas ietekmēs ES pilsoņu dzīves turpmākos piecus gadus, kā arī aicinot visus ticīgos un labas gribas cilvēkus piedalīties vēlēšanās. Tāpat viņi aicināja jau pirms vēlēšanām uzdot jautājumus kandidātiem par viņu personīgo ieguldījumu, aizstāvot cilvēcisko cieņu un ievērojot cilvēku pamattiesības.

Bīskapi atzīst, ka ES saskaras ar nopietniem izaicinājumiem un nedrošību. Lai to risinātu, Eiropai ir no jauna jāatklāj sava identitāte, jāstiprina solidaritāte, kā arī jāaizstāv ikvienu cilvēku, ģimeni, kultūru, īpaši visus tos, kas ir visneaizsargātākie. Bīskapi rakstīja: “Došanās vēlēt ir tikai pirmais solis, bet tas ir visnepieciešamākais. (…) Vēlēšanas nav tikai tiesības un pienākums, bet arī iespēja kopīgi iesaistīties Eiropas veidošanā.”

Ceturtdien, 14. martā, COMECE pavasara asamblejas dalībnieki tikās ar Eiropas Komisijas (EK) prezidentu Žanu Klodu Junkeru, kurš uzsvēra, ka ir dedzīgs Baznīcas sociālās mācības aizstāvis, kā arī atzina, ka šo doktrīnu Eiropa neizmanto pietiekami bieži. Z. Stankevičs pastāstīja, ka Ž. K. Junkers norādīja uz kristīgajām vērtībām kā Eiropas pamatu, īpaši izceļot cilvēka cieņu kā vienu no Eiropas fundamentālajām vērtībām. Tāpat EK prezidents skaidroja, ka EK ir veidota, lai kalpotu dalībvalstīm, un kopumā Eiropas projekts ir miera projekts, kura mērķis nav graut nacionālās valstis, bet gan cienīt to identitāti un atšķirības.

Arhibīskaps pēc tikšanās pastāstīja, ka kopumā piekritis EK prezidenta viedoklim, tam, ka vienotās Eiropas projekts ir ļoti svarīgs tās nākotnei un ir atbalstāms. Tomēr norādīja arī uz savām bažām. Sarunas ierobežotā laika dēļ viņam neizdevās Ž. K. Junkeram uzdot savus jautājumus. Viens no tiem bija par to, kāpēc, ja ES darbojas saskaņā ar subsidiaritātes principu, tātad kalpo ES dalībvalstīm, nevis cenšas tām uzspiest sevis izdomāto programmu, arvien lielāks ES dalībvalstu skaits, sākot ar Apvienoto Karalisti, jūtas apdraudētas savā suverenitātē.

Piekrītot EK prezidenta paustajam, ka cilvēka cieņa ir vienotās Eiropas pamatvērtība, arhibīskapam tāpat radies jautājums, kāpēc Eiropas Komisija atbalsta “gender” ideoloģiju, kura nerespektē cilvēka dabu. “Ikkatra vardarbība attiecībā pret cilvēka dabu ievaino arī cilvēka cieņu. Tātad te ir kāda fundamentāla problēma attiecībā uz to, ko mēs saprotam ar cilvēka cieņu. Ja mēs to interpretējam ideoloģiski, nerespektējot objektīvo patiesību, bet, izdabājot cilvēku iegribām, tad tā vietā, lai respektētu cilvēkam Radītāja piešķirto cieņu, mēs to mazvērtējam un samīdām,” uzskata Z. Stankevičs.

Tomēr kopumā sarunas laikā ar EK prezidentu ES bīskapi atkārtoti uzsvēra nepieciešamību apvienot visu labas gribas cilvēku centienus labāk kalpot kopīgajam labumam, liekot cilvēku ES sabiedriskās politikas centrā. Viņi apstiprināja Baznīcas apņemšanos risināt problēmas, ar kurām saskaras mūsu kontinents un tā iedzīvotāji: digitalizācija un tehnoloģiju attīstība, demogrāfija, globālā sasilšana un migrācija.

ES bīskapi vēlreiz aicināja ikvienu piedalīties vēlēšanās. Arī Z. Stankevičs aicina Latvijas pilsoņus veikt savu izvēli EP vēlēšanās. Viņaprāt “vēlēšanās būtu atbalstāmi tie kandidāti, kuri ne tikai teorētiski atzīst cilvēka cieņu kā pamatvērtību un Eiropas subsidiāro lomu attiecībās ar dalībvalstīm, bet arī cīnīsies par to, lai to īstenotu praksē”.

LRKB IC

 

Scroll To Top