Līdz 15. aprīlim var pieteikties finansējumam sakrālās kultūras pieminekļu restaurācijai

Jau astoto gadu Rietumu Bankas labdarības fonds rīko konkursu “Latvijas sakrālais mantojums”, kura ietvaros baznīcas no šī gada 11. marta līdz 15. aprīlim tiek aicinātas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai. Konkursa ietvaros viens projekts varēs saņemt finansiālu atbalstu līdz 5000 eiro apjomā, savukārt konkursa kopējais finansējuma apjoms ir 25 000 eiro.

Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai ir aicināta jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu un citus restaurācijas darbus.

Fonds ziņo, ka iepriekšējo gadu laikā ir izdevies atbalstīt 49 baznīcu mantojumu restaurāciju un saglabāšanu, kopā piešķirot 141 726 eiro. Aizvadītajā gadā tika atbalstīti septiņu dievnamu, tostarp arī divu katoļu baznīcu, projekti. Finansējumu aizvadītajā gadā saņēma Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca, lai restaurētu sakrālo priekšmetu uzglabāšanas skapi. Savukārt Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katoļu baznīca saņēma finansējumu gleznas ”Jēzus Ģetzemanes dārzā” restaurācijai.

Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna norāda: “Sakrālās arhitektūras un mākslas saglabāšana ir ļoti nozīmīga, lai cauri laikam tā spētu nest Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu mūsu nākamajām paaudzēm. To novērtē ne vien reliģiozi cilvēki un miera meklētāji, bet arī vēstures, arhitektūras un mākslas baudītāji. Tāpēc ir svarīgi rūpēties par Latvijas sakrālo mantojumu. (…) Aicinu arī šogad pieteikties un kopīgi saglabāt Latvijas sakrālo lepnumu!”

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu fonda mājaslapā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

“Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, tāpēc arī konkursa pieteikumus izskatīs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs divi Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un divi Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji.

Konkursā apstiprinātie projekti, kurietm tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti gan Rietumu Bankas labdarības fonda mājaslapā www.rblf.lv, gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā www.mantojums.lv.

LRKB IC; Foto: Jelgavas Sv. Simeona un Annas pareizticīgo baznīcas sienu gleznojumu atjaunošana

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti