Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Ceļā no mācīšanās par ticību uz darbošanos ticībā”

RARZI Katehēzes metodiskais centrs turpina seminārā „Impulss 8” aizsākto tēmu par pusaudžu (pieaugušo) katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Šoreiz seminārs ir veltīts pusaudžu morālās formācijās veicināšanai katehēzē un kristīgajā mācībā.
Semināra mērķis: Iepazīstināt katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar mūsdienīgām stratēģijām un metodēm efektīvai morālās formācijas sekmēšanai katehēzē un kristīgajā mācībā.
Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.
Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.
Semināra norises laiks: 15.03.plkst.15.00 – 16.03.plkst.17.00
Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.
Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.
Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.
Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas); Klostera iela 17/19 (Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas).
Pieteikšanās semināram līdz 8.03.2019. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds,  draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.
RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.
 
 
 
 
 
 
 
 

Semināra programma

 
15.03. Piektdiena
 
14.30-15.00 Reģistrācija un iesildīšanās (kafijas galds).
15.00-16.30 „Kāds ir mūsdienu jaunietis?” Jauniešiem veltītā bīskapu sinode Romā. Jauniešu dienas Panamā. Ar iespaidiem un svarīgām atziņām dalās pr. Pēteris Skudra
16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.
17.30-18.00 Vakariņas.
18.15 – 19.45 Katehētu pieredzes banka „Es daru tā.” Ar savu pieredzi un iedvesmojošām idejām un metodēm dalās Siguldas katoļu draudzes katehēte un RARZI maģistrante Aija Avotiņa.
20.00 Došanās uz naktsmājām.
 
16.03. Sestdiena
 
8.15- 8.45 Brokastis
9.00-10.30 Pusaudžu morālās attīstības psiholoģiskie aspekti. Ingrīda Trups-Kalne.
10.45-12.15 „Nevis moralizēšana, bet attiecības ar Dievu.” Irēna Ošmjanska (māsa Sofija).Praktiska nodarbība.
12.30 -13.00 Pusdienas.
13.00-14.30 Mūsdienīgas katehēzes nodarbības modelēšana. (Ticības dzīve – morālā formācija).  Praktiska nodarbība. Vada Lolita Ērgle
15.00- 16.00 Uzruna, aizlūgumi un svētība. Pr. Aleksandrs Stepanovs
16.00-16.30 Apliecību izsniegšana un vakariņas.
 
 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti