Now Reading
Arhibīskaps aicina priesterus pievērst uzmanību laika zīmēm un skaidrot tās sabiedrībai

Arhibīskaps aicina priesterus pievērst uzmanību laika zīmēm un skaidrot tās sabiedrībai

Šodien, Lielajā ceturtdienā, Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs kopā ar diecēzes priesteriem un ticīgo tautu svinēja Hrizmas svētīšanas Svēto Misi. Dievkalpojums tiek svinēts Priesterības sakramenta iedibināšanas dienā, un priesteri tā laikā atjauno priesterības svētsolījumus.

Uzrunājot priesterus, Z. Stankevičs vispirms aicināja pievērst uzmanību dienas lasījumam no pravieša Isaja grāmatas. Komentējot lasījumu, arhibīskaps uzsvēra: “Dārgie brāļi priesteri, Kungs mūs – mani un Tevi – ir svaidījis Svētajā Garā. […] Un tā ir brīnišķīga misija. Bet kas ir vajadzīgs, lai šo misiju īstenotu? Vatikāna II koncilā, dokumentos, kurus vienmēr ir vērts no jauna un no jauna pārlasīt, […] ir rakstīts, ka Baznīcas uzdevums ir atpazīt laika zīmes un izskaidrot tās Evaņģēlija gaismā.”

Pēc tam arhibīskaps arī minēja piemēru, norādot uz pēdējo dienu notikumiem un zīmēm: “Pēdējās dienās redzu vienu tādu laika zīmi. Un tā zīme ir ugunsgrēks. Ugunsgrēks Parīzes Dievmātes katedrālē. Pirmajā brīdī likās, ka tas ir viens no daudziem ugunsgrēkiem. Bet šis ugunsgrēks kā elektriskā strāva izgāja cauri, es pat teiktu, ne tikai visai Francijai, bet arī Eiropai. Un ne tikai Eiropai, bet arī visai Rietumu pasaulei.” Arhibīskaps norādīja, ka daudzi cilvēki, dažādu konfesiju pārstāvji, pat nekristieši ir izteikuši līdzjūtību, pauduši savas skumjas un pārdzīvo notikušo.

“Pilnīgi ir redzams, ka kaut kas ir sakustējies. Un šai nozīmē – kas tad ir laika zīme? Tie ir notikumi – gan pozitīvi, gan negatīvi, arī traģēdijas, kari –, caur kuriem Dievs vēlas mums kaut ko pateikt. Un tāpēc, priesteri, mūsu misija, mūsu kalpošanas sekmīgums ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā esam atvērti laika zīmēm mūsu dzīvē, mums uzticēto ticīgo dzīvēs, mūsu draudzē, Baznīcā, diecēzē, Latvijā un pasaulē. Ja mācēsim nolasīt šo valodu, tad arī spēsim izmantot to žēlastību, kas tajā laika zīmē mums tiek iedota.”

Bieži vien cilvēki domā, kā Dievs kaut ko tādu var pieļaut, atzina Z. Stankevičs un atgādināja, ka Dievs ļaunumu nav radījis. Ļaunums ir grēka sekas. No vienas puses, tas ir ļaunums, bet, no otras puses, “Dievs caur to aizskāra cilvēku sirdis”.

Atgādinot Jēzus vārdus par Jeruzalemes templi – nojauciet to, un es to trijās dienās uzcelšu -, kad Viņš runāja par savas miesas svētnīcu, arhibīskaps vilka paralēles ar notikušo Parīzē. “Eiropa tika celta 2000 gadus. Diemžēl, bet izskatās, ka tā sāk brukt pa šuvēm. Dievam ir instrumenti, kā Eiropu trijās dienās atkal uzcelt un augšāmcelt. Un es ceru, ka šis ugunsgrēks pamodināja daudzus no miega. […] Eiropā kristīgo dimensiju, simbolus metodiski ir stūmuši ārā gadu desmitiem, faktiski kopš Lielās franču revolūcijas. Bet pēkšņi, kad viens no galvenajiem simboliem sāka grūt, tad sabiedrība pamodās. Tā sekularizētā, vienaldzīgā, pret kristietību pat naidīgā sabiedrība pēkšņi pamodās. Un tā ir cerīga zīme,” uzskata arhibīskaps.

Uzrunas noslēgumā Z. Stankevičs norādīja, ka šādas zīmes ir iemesls dialogam ar sabiedrību, atgādinot par mūsu saknēm un identitāti, kristietību un tās nozīmi Eiropā. Turklāt tā nav vienīgā šī brīža laika zīme. “Dārgie priesteri, dārgā Dieva tauta, es aicinu jūs lūgties par to, lai mūsu acis ir redzīgas, lai mēs zīmes spējam ieraudzīt!”

LRKB IC; Foto: Ralfs Jānis Niedra

Scroll To Top