Tagad lasi
Rekolekciju diena, pieminot bīskapu Sloskānu
<