Now Reading
Katoļu studentu diena

Katoļu studentu diena

11. maijā Katoļu ielā 16 Katoļu studentu dienas. 
Studentu dienas moto  “Kristus ir dzīvs! Viņš ir mūsu
cerība un visskaistākā šīs pasaules jaunība” /Pāvests Francisks.
Plenārsēdē piedalīsiesi: dominikāņu tēvs Sergejs Ivanovs OP, prof. Benas Ulevičus
(Kauņas Vitauta Dižā Universitāte), RARZI docētāja Ingrīda Trups-Kalne, kā arī m. Inese Ieva
Lietaviete.
Dienas plāns: 
10.00 Svētā Mise (Sv. Franciska baznīca) celebrē bīskaps Viktors Stulpins
Pēc Svētās Mises RARZI studentiem diplomu izsniegšana
11.15 Reģistrācija (Vecā kapela)
11.30 Plenārsēde (Vecā kapela) vada prof. Māra Kiope
13.00 Pusdienas (Refektorijs)
14.00 Darbs sekcijās (Lekciju telpas)
15.30 Kafijas pauze (Studentu telpa)
16.00 Sekciju darba kopsavilkums, konferences noslēgums (Vecā kapela)
16.30 Vesperes (dārzā pie Dievmātes)
Pieteikšanās:
https://ej.uz/ksdregistracija, iemaksa RARZI kontā līdz 7. maijam. 
https://ej.uz/rarzirekviziti
Dalības maksa: 5.00 eiro (Dalības maksā ietilpst pusdienas un kafijas pauze)

Scroll To Top