Now Reading
Klusuma retrīts ar dejas meditāciju un Svēto Rakstu studijām

Klusuma retrīts ar dejas meditāciju un Svēto Rakstu studijām

Pieteikšanās, rakstot: noela_op@yahoo.de Iespējama nakšņošana. Līdzi jāņem klusi, viegli apavi vai zeķītes, Sv.Raksti un pārtika kopīgām pusdienām.
Vairāk info: www.betanija-op.lv 

Scroll To Top