Now Reading
Pašreizējiem Svētās Mises lasījumu tekstiem – 50

Pašreizējiem Svētās Mises lasījumu tekstiem – 50

1969. gada 25. maijā Dievišķā Kulta kongregācija apstiprināja Svētās Mises lasījumu tekstus Ordo lectionum Missae tā sauktajā Lekcionārijā, kuru ar dekrētu Ordinem lectionum noteica sākt lietot 1969. gada 30. novembrī ar svētdienas lasījumiem „B” gadā un otrās sērijas lasījumiem darbdienās. Latīņu valodas lekcionāri grāmatās iznāca 1970. gada 30. septembrī.
Vatikāna II koncila konstitūcija par dievišķo liturģiju (SC) lielu akcentu liturģijā lika uz Svētajiem Rakstiem (sal. nn. 24, 33, 35), norādot: “Lai ticīgajiem bagātīgāk klātu Dieva Vārda galdu, daudz plašāk jāatver Bībeles dārgumu krātuve, lai noteiktā gadu skaitā tautai izlasītu svarīgākās Svēto Rakstu daļas” (SC, n. 51).
Darbu pie lekcionāriem aizsāka liturģiskās komisijas Concilium 11. grupa 1964. gada aprīlī. Ap trīsdesmit biblisko pētnieku ieteica Svēto Rakstu fragmentus, kuri tika izplatīti 1967. gada sagatavē un galīgās izmaiņas tika veiktas 1968. gadā.
Raksts plašāk lasāms ŠEIT.

Scroll To Top