Now Reading
Piesakies studijām Garīgajā seminārā!

Piesakies studijām Garīgajā seminārā!

No 1. jūnija sāksies dokumentu pieņemšana studijām Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā. Tie jaunieši un vīrieši, kas ir sajutuši aicinājumu sekot Kristum un nākotnē kļūt par katoļu garīdzniekiem, piesakoties studijām, tiek aicināti iesniegt vairākus dokumentus.

Pretendentiem ir jāiesniedz iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule, kurā jānorāda, kāpēc pretendents vēlas kļūt par priesteri. Vēstule ir jāiesniedz rokrakstā. Tāpat pretendentiem ir jāiesniedz CV, draudzes prāvesta ieteikums un raksturojums, kā arī raksturojums no skolas vai darba vietas, kristības un iestiprināšanas apliecība, noraksts no apliecības par izglītību, sertifikāts par centralizēto eksāmenu nokārtošanu, kā arī medicīnas izziņa par veselības stāvokli, četras pases formāta (3×4 cm) fotogrāfijas un pases kopija.

Dokukmentu iesniegšana turpināsies līdz 22. augustam, tomēr Garīgā semināra rektors Imants Medveckis MIC aicina potenciālos kandidātus pietiekšanos neatlikt uz pēdējo brīdi, jo 22. augustā notiks pārrunas ar uzņemšanas komisiju. Tāpat šai dienā notiks iestājpārbaudījums – pretendentiem būs jāraksta eseja par kādu garīgu tēmu.

Pirms došanās uz Garīgo semināru ar dokumentiem I. Medveckis lūdz sazināties ar viņu pa tālruni 28615775, lai vienotos par iespējamo tikšanās laiku.

Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā ir deviņi audzēkņi.

LRKB IC

Scroll To Top