Tagad lasi
RKĢ un LU konference “Skolotājs kā līderis”

RKĢ un LU konference “Skolotājs kā līderis”

Rīgas Katoļu ģimnāzija (RKĢ) sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti organizē konferenci “Skolotājs kā līderis”, kas 2019. gada 23. maijā. 
10.30 – 11.00 Reģistrēšanās
11.00 – 11.15 Atklāšana
Anna Jermakoviča
, RKĢ direktore,
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas ģenerālsekretāre
11.15 – 11.40 Skolotājs – skolēna morālās izaugsmes katalizators
Dr. Manuels Fernandezs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas institūta vecākais pētnieks, pēcdoktorantūras students
11.40 – 12.05 Ceļā uz citu pieeju skolotāju izglītībai
Ieva Margeviča- Grinberga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, projekta vadītāja, docente, jaunas skolotāju izglītības programmas autore
12.05 -12.30 Ar skatu nākotnē. Vīzijas veidošanas process skolā
Kārlis Andersons, Pārdaugavas Montesori pamatskolas direktors, Ped.Mg.
12.30 – 13.00 Kafijas pauze
13.00 – 13.25 Tikumiskā Līderība. Ceļā uz cilvēka cieņu un personas pilnību
Egils Purviņš, A.Havarda Rakstura Līderības institūta Latvijā
vadītājs un pasniedzējs
13.25 – 13.50 Filozofija bērniem: skolotāji kā spriestspējas attīstīšanas līderi
Dr. Egle Säre, Tartu universitāte, Igaunija
13.50 – 14.15 Skolotāja garīgais intelekts, tā ietekme uz skolēniem un tā attīstīšanas iespējas
Ina Grasmane, Privātskolas „Mīlestības māja” direktore, Daugavpils universitātes doktorante
14.15-15.00 Diskusija

<