Mārupes novadā taps “Kairos” kultūras, sociālais un garīguma centrs

Mārupes novadā tuvāko gadu laikā plānots izveidot ““Kairos” kultūras, sociālo un garīguma centru”. Lai iepazīstinātu ar iecerēto projektu, kurā ietilps arī baznīca, novada iedzīvotāji pirmdien, 17. jūnijā, pl. 18.30 ir aicināti uz tikšanos Mārupes mūzikas un mākslas skolā, kas atrodas Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē. Savukārt jau šo sestdien, 7. jūnijā, Baznīcu nakts ietvaros šo ideju varēs iepazīt jezuītu mājvietā Rīgā, Kantora ielā 60. Šajā vakarā notiks diskusija un ideju apmaiņa par centra darbību. Centru veido Latvijas jezuīti sadarbībā ar Rīgas metropolijas Romas katoļu kūriju.

Kā pastāstīja viens no projekta pārstāvjiem jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs, centru plānots uzbūvēt divu gadu laikā. Tas ir Katoļu kūrijas īpašums un tiek veidots kā diecēzes kultūras, sociālais un garīguma centrs un baznīca.

Pēc Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča lūguma nākamos 12 gadus centru un Mārupes draudzi “Ave Maria” apkalpos jezuīti. “Līdz ar to nākamajos gados piedāvātais kultūras, sociālais un garīguma klāsts būs saistīts ar jezuītu garīgumu, piemēram, te plānota meditācijas apmācība, apzinātības prakses, lēmumu pieņemšanas un izšķiršanās mākslas nodarbības, kas ir raksturīgas jezuītu garīgumā. Tāpat tiks strādāts pie tā, lai nodrošinātu vispārēju garīgo un pastorālo aprūpi cilvēkiem, kas dosies uz šo centru/ baznīcu. Fonds “Kairos” īpaši veicinās kultūras un sociālo dimensiju, piedāvājot dažādas aktivitātes. Lai nodrošinātu plānoto darbību, tiks piesaistīti vajadzīgie speciālisti no draudzes, jezuītu kopienas, kā arī citi, kas vislabāk varētu palīdzēt īstenot centra misiju. Bez cilvēku iesaistes un piesaistes centra darbību nebūtu iespējams nodrošināt. Laji šeit ir paši būtiskākie, jo šī centra/baznīcas ideja nāca no draudzes cilvēkiem, lajiem, un tā realizācija arī tiks cieši saistīta ar dažādu cilvēku iesaistīšanos,” paskaidroja J. Meļņikovs.

Tā būs ekumeniska vieta, kurā varēs pulcēties, lūgties, svinēt dievkalpojumus dažādu konfesiju pārstāvji, jo pagaidām Mārupē nav neviena lūgšanu nama vai baznīcas, bet ir dažādu konfesiju locekļi, kas ir izteikuši vajadzību pēc šādas vietas. Turklāt J. Meļņikovs vēlreiz atgādina, ka tas nebūs tikai reliģiska rakstura centrs, bet arī kultūras un sociālais centrs, garīguma vieta. Tieši tāpēc tā būs “vieta vienotībai un saticībai starp dažādām konfesijām, un tajā ir aicināts ikviens, kas meklē sev kaut ko sirdij un dvēselei”. J. Meļņikovs atzīst, ka nebūs vienmēr viegli nākt kopā, meklēt risinājumus, jo visi esam dažādi, bet tieši šis ir “uzdevums, ko kristiešiem Jēzus uztic, norādot uz vienotību viņu starpā, kas var kļūt par liecību citiem. Lai nav tā, ka runājam par mīlestību, ticību un cerību, bet savās attiecībās, ikdienā, darbā dzīvojam pilnīgi pretēji saviem ideāliem, ko saņemam no Evaņģēlija”. Tāpēc arī Baznīcu nakts ietvaros ieplānota diskusija, lai sāktu sarunu par to, kā dažādu konfesiju pārstāvji var vienoties vienā vietā lai dalītos ticībā, cerībā un mīlestībā, lai pielūgtu. “Manuprāt, mums ir vajadzīga nevis vēl viena vieta, kur šķelties un dalīties vienam pret otru, pazīstamajam pret citādo, katolim pret luterāni, latvietim pret krievu utt., bet gan vieta, kur tiešām var izdzīvot vienotību un liecināt par augstākām vērtībām un principiem. Tas ietver spriedzi, iespējams, pat konfliktus, bet izdzīvojot tos ar cieņu un respektu, godīgi un autentiski tos risinot, balstoties Jēzus vēsts būtībā, mēs varam radīt vietu, kas iedvesmo, palīdz un atbalsta mūs mūsu cilvēcībā ne tikai individuālā un personīgā līmenī, bet arī sociālā,” uzskata J. Meļņikovs.

Ēku projektēja arhitektu biroja SIA “SZK/Z” arhitekti Uģis Zābers un Evija Vizule. Tā tiks veidota pēc latviešu lauku viensētas principa. Tās būs vairākas ēkas, kas funkcionāli un garīgi būs savstarpēji saistītas. “Līdzīgi kā latviešiem viensēta ir vieta, kur uzglabāt savas bagātības, kopt ģimeni, audzināt bērnus, strādāt un atpūsties, arī kultūras un sociālais garīguma centrs “Kairos” sniegs iespēju realizēt šīs tik būtiskās pieredzes, kļūstot par mājvietu un vērtību glabātāju, kur cilvēki var doties, lai smeltos savai ikdienas dzīvei atbalstu un stiprinājumu. Stilizētajā viensētas modelī vēlamies atrast šo sastapšanās punktu starp latvisko un vienlaikus garīgo, ko ietver latviešu viensētas apzīmējums kā “svētai vietai”. Vienlaikus arhitektoniski ēka būs modernā dizainā balstīta, kas, savukārt, atspoguļo uz priekšu, nākotnē, dinamiskā attīstībā vērstu virzību,” raksta projekta autori. Patlaban notiek būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un sagatavošanās publiskajai apspriedei. Pēc apspriedes sāksies ēkas projektēšana un būvniecība.

Projekta iespējamās izmaksu robežas svārstās no 1,2 līdz 1,5 miljoniem eiro. Tā ir liela summa, tāpēc ir uzrakstīti projekti uz dažādiem ārvalstu fondiem, kas atbalsta Baznīcas projektus. Tāpat projekta īstenotāji vēršas pie uzņēmējiem un individuāliem ziedotājiem, aicinot atbalstīt šo ieceri. Šīm mērķim Rīgas katoļu kūrija ir nodibinājusi fondu ““Kairos” kultūras, sociālais un garīguma centrs”, lai piesaistītu līdzekļus šī mērķa realizāciajai, vienlaikus nodrošinot līdzekļu plūsmas caurskatāmību un atbilstību paredzētajam mērķim (“Fonds “Kairos” kultūras un sociālais garīguma centrs”, reģ. nr. 40008286600, Kantora iela 60, Rīga, LV-1002, kairosksgc@gmail.com; +371 20040721, +371 29220205; Swedbank: LV89HABA0551046586545; BIC/SWIFT.: HABALV22). Projektu līdz šim jau ir atbalstījuši vairāki vietējie cilvēku, piemēram, vieta, kurā taps centrs, ir kādas draudzes locekles dāvinājums. Tāpat vairākas privātpersonas ir saziedojušas līdzekļus pirmā posma vajadzībām – projekta minimālā sastāva izstrādāšanai un sagatavošanai publiskai apspriedei.

Visi ziedotāji tiks minēti “Mūžības sienā” – baznīcā iestrādātā objektā. Tāpat katra ziedotāja vārds tiks ierakstīts grāmatā un saglabāts kā liecība nākamajām paaudzēm. Ja kāds nevēlēsies, lai vārds tiktu rakstīts, tad šie cilvēki tiks minēti kā anonīmie atbalstītāji.

Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv iedzīvotāji var atrast anketu, lai paustu savu viedokli par iecerēto projektu, kas tiks īstenots “Mēmelē”, Ievu ielā 8, Jaunmārupē, Mārupes novadā. Atsauksmes varēs iesniegt Mārupes novada būvvaldē līdz 1. jūlijam.

LRKB IC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti