Katoļu Baznīcas Vēstnesim – 25

Pirms 25 gadiem – 1994. gada 4. augustā – iznāca izdevuma “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” pirmais numurs. Šo gadu laikā izdevums ir piedzīvojis dažādas izmaiņas. Mainījies gan izdevuma vizuālais veidols, gan veidotāju komanda.

Par pirmo “Katoļu Baznīcas Vēstneša” redaktoru kļuva toreizējais Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles prāvests Antors Smelters, kuru, kā izdevuma pirmajā numurā uzsvēra redaktors, uz šo darbu mudinājis monsiņjors Henriks Trūps. Tāpat pie izdevuma šūpuļa stāvējuši arī Jānis Pavlovskis OFMCap un Arnis Šablovskis. Izdevuma veidotāji jau pirmajā numurā norādīja, ka “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” ir katoliskā izdevuma “Latgolas Vōrds” turpinājums. “Latgolas Vōrds” bija sācis iznākt 1919. gadā, bet 1937. gadā nonāca bankrota stāvoklī. Pēc diviem gadiem tieši H. Trūpa aktīvās darbības rezultātā Rēzeknes Tautas pilī notika korespondentu kongress, kurā piedalījās 300 dalībieki, un laikrakstam bija izdevies sasniegt 30 000 eksemplāru tirāžu. Bija iecere to padarīt par dienas laikrakstu, bet sākās Otrais pasaules karš, kas laikraksta darbību apturēja.

Pēc pirmā pusgada “Katoļu Baznīcas Vēstneša” komandai pievienojās priesteris Vjačeslavs Bogdanovs, kurš sāka darbu A. Šablovska vietā. Savukārt 1999. gadā V. Bogdanovu nomainīja priesteris Pauls Kļaviņš, kas kopā ar A. Smelteru darbojās, līdz laikraksts 2006. gadā tika nodots priestera Ronalda Melkera rokās.

R. Melkers izveidoja žurnālu “Svētdiena”, kas iznāca tikai pusgadu. A. Smelters uzskatīja, ka diecēzei ir jābūt savam izdevumam, tāpēc pēc “Svētdienas” pastāvēšanas beigām 2006. gadā tika atkal atjaunots “Katoļu Baznīcas Vēstnesis”, šoreiz redaktora pienākumus uzticot priesterim Ilmāram Tolstovam, kurš, kalpojot Ogres draudzē, bija veidojis nelielu izdevumu “Kāpnes”. Priesteris žurnāla veidošanā iesaistīja daudzus Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzes jauniešus un brīvprātīgos. Savukārt 2012. gadā, dodoties studēt uz Poliju, I. Tolstovs laikraksta veidošanu uzticēja Ingrīda Lisenkovai, kas iepriekšējos gados jau bija iesaistījusies izdevuma komandā.

I. Lisenkova stāsta, ka lielas pārmaiņas izdevums piedzīvoja 2017. gadā: “Visu laiku “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” iznāca divreiz mēnesī kā laikraksts, kura viens no galvenajiem uzdevumiem bija ziņot par notikumiem Latvijas Romas Katoļu Baznīcā. Bet līdz ar interneta attīstību un katolis.lv darbības aktivizēšanos lasītāji arvien biežāk norādīja, ka visu jauno jau ir izlasījuši internetā, un papīra formātā avīze viņiem vairs nav nepieciešama. Izvērtējot katolisko izdevumu klāstu, redzējām, ka Latvijas katoļu vidū noderīgs būtu izdevums, kas kalpotu kā platforma domu apmaiņai, diskutējamu jautājumu aplūkošanai, ticības iedzīvināšanai ikdienā un kuru varētu izmantot kā evaņģelizācijas rīku sekulārā sabiedrībā. Tā “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” no 2017. gada janvāra pārtapa par žurnālu, kas iznāk vienu reizi mēnesī un katrā numurā padziļināti piedāvā ieskatīties vienā ar garīgo vai sociālo dzīvi saistītā tēmā.”

Šobrīd žurnāla tirāža ir 1700 eksemplāri. To var abonēt Latvijas Pastā, kā arī iegādāties Latvijas katoļu draudžu grāmatu galdos. Vēstneša komandu veido apmēram 20 autoru kolektīvs.

Atskatoties uz vēsturi, žurnāla redaktore I. Lisenkova atgādina pirmā “Katoļu Baznīcas Vēstneša” numura ievadvārdus, kurus sagatavoja kardināls Jānis Pujats. Viņš rakstīja: “Mēs dzīvojam līdzi Baznīcai un esam tās bērni. Pazīstot savas Baznīcas dzīvi, ticīgie var tajā aktīvāk piedalīties, celt vispārējo garīguma līmeni. Nav jāaizmirst, ka Baznīca ir Kristus iestādījums ar garīgu un pārdabisku mērķi. Atspoguļojot Baznīcas dzīvi, šis mērķis ir jāpatur vērā. Katoļu Baznīcas Vēstnesim, sākot savas gaitas šai saimnieciski pasmagajā laikā, gribas novēlēt ilgāku mūžu…”

“Man šķiet, varam būt pateicīgi par šī lūguma uzklausīšanu un lūgt, lai žurnālam vēl arvien ir ilgs mūžs, ja tāda ir Dieva griba,” saka I. Lisenkova un pauž prieku, ka gandrīz visu pastāvēšanas laiku gan “Latgolas Vōrds”, gan “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” tika sagatavots un joprojām tiek gatavots vienā Rīgas kvartālā – Mazajā Pils ielā 2 un Klostera ielā 4.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti