Now Reading
Par jauniešiem teoloģiski antropoloģiskā skatījumā. Kristians Novals jauniešiem veltītajā konferencē

Par jauniešiem teoloģiski antropoloģiskā skatījumā. Kristians Novals jauniešiem veltītajā konferencē

27. un 28. septembrī Rīgā notiks starptautiska konference “Kā komunicēt ar jaunieti šodien?”. Konferenci rīkos Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes metodiskais centrs un Vidzemes Katoļu jauniešu centrs sadarbībā ar Jauniešu pastorālo māju, Radio Marija Latvija, jauniešu nometni “Oasis” un kultūras un mākslas centru “Nātre”. Tajā piedalīsies arī ārvalstu viesi. Jau iepazīstinājām ar viesiem no Maltas un Luksemburgas. Šoreiz laiks tikties ar priesteri Kristianu Novalu (Christian Noval) no Dānijas, kurš konferencē par jauniešiem un jaunību sniegs teoloģiski antropoloģisku skatījumu.

K. Novals ir ieguvis doktora grādu teoloģijā, savā doktora darbā pētot tieši jaunatni. Par saviem atklājumiem viņš konferencē pastāstīs. Tāpat viņš darbojas Kopenhāgenas (Dānija) diecēzes katehēzes centrā. Runājot par savu pētījumu, K. Novals uzsver, ka jauniešu darbs Baznīcā bieži sākas ar empīrisku pētījumu, kas balstīts sociālajās zinātnēs, jo tieši tās ir devušas vislielāko ieguldījumu šī dzīves posma – jaunības – izpētē. Savā doktordarbā viņš mēģināja noskaidrot, vai Baznīcai, attīstot darbu ar jauniešiem, ir jābalstās sociālo zinātņu priekšstatā par jaunieti vai arī jābūt savam īpašam kristīgajam skatījumam. Pētījumā atbildi uz šo jautājumu viņš mēģināja skatīt no teoloģiski antropoloģiska skatu punkta, izmantojot amerikāņu teologa Deivida Kelsija (David Kelsey) atziņas.

K. Novals skaidro, ka cilvēkiem ir jāsaprot, jaunība nav tikai sava veida pārejas posms vai potenciāls tam, par ko jaunais cilvēks nākotnē varētu kļūt, bet arī vērtība pati par sevi. Ļoti bieži jauniešu darbs Baznīcā balstās tajā, ko mēs kā kalpotāji domājam, kādam būtu jākļūst jaunietim, nevis tajā, kas jaunieši ir un ko viņi jau dod Baznīcai. “Tīri vēsturiski un pastorālu iemeslu dēļ jauniešu darba pamatā bieži ir jautājums, kā noturēt jaunieti Baznīcā un kā viņu sagatavot “pieaugušā” ticības dzīvei. Tomēr, ja mēs skatāmies uz jaunību no teoloģiska skatu punkta kā uz nozīmīgu cilvēka dzīves periodu, tad drīz vien atklāsim, ka jaunībai ir svarīga loma ne tikai pašu jauniešu dzīvē, bet arī visā kristīgajā kopienā,” stāsta priesteris. Viņš ir pārliecināts, ka visa pamatā ir viena problēma – mēs neesam patiesi ieinteresēti izprast, kas jaunietis ir, bet lielākoties domājam tikai par to, par ko viņš varētu kļūt. Tāpat mēs patiesi neieklausāmies viņu pārdomās un bažās, kas galu galā varētu ietekmēt visu kristīgo kopienu.

“Tieši tāpēc Jauniešu sinodei un dokumentam “Christus vivit” ir tik svarīga loma jauniešu darba īstenošanā Baznīcā nākotnē. Baznīca uzsver, ka darbs jāsāk ar aktīvu ieklausīšanos. Mums jādod iespēja jaunajiem cilvēkiem izteikties, lai to kopīgi varētu pārdomāt un tikai pēc tam rīkoties,” saka K. Novals. Viņš arī atgādina, ka Dievs ir klātesošs jauniešos, Svētais Gars runā caur viņiem. Tāpēc, ja Baznīcas kopiena nebūs dzirdīga, tad “mēs varētu nedzirdēt kaut ko no tā, ko Dievs patiesībā vēlas sacīt Baznīcai tieši caur jauniešiem”.

Konferences laikā K. Novals stāstīs plašāk par teoloģiski antropoloģisko skatījumu uz jauniešiem. “Ja sociālās zinatnes ir svarīgas, lai izprastu, kas notiek jaunībā, kā arī piedāvā prakstiskus “rīkus”, tās tomēr tikai paskaidro, kas ir jaunatne, bet neatbild uz jautājumu – kāpēc. “Kāpēc” ir svarīgs teoloģisks jautājums. Arī attiecībā uz jaunību, jo Dievs nevienai citai radība nav devis iespēju vai arī ir devis ļoti īsu iespēju piedzīvot jaunības laiku. Zinātnieki to var izskaidrot ar nepieciešamību pilnvērtīgi attīstīties, jo cilvēks ir sarežģīta radība, tomēr kā kristieši mēs ticam, ka tam ir vēl lielāka nozīme.”

Noslēgumā K. Novals papildina: “Man tāpat šķiet būtiski, lai kristīgā kopiena ieklausās ne tikai tajos jauniešos, kas jau ir Baznīcā. Tas, protams, ir labs sākums, bet tāpat mums ir svarīgi, ko tie jaunieši, kas neveido Baznīcas kopienu, var pastāstīt par sevi. Dažreiz tas pat ir vēl svarīgāk, ja mums tikai ir drosme ieklausīties tajā, ko Dievs mums saka caur visiem jauniešiem, jo viņi visi ir veidoti pēc viņa tēla un līdzības.”

Lai pieteiktos konferencei, jāreģistrējas šeit. Dalības maksa konferencē ir 20 eiro.

LRKB IC

Scroll To Top