Adventa kalendārs bērniem

Adventa kalendāru bērniem latviešu valodā piedāvā kustība “Pro Sanctitate”
Nebaidieties būt svēti!
Mīļie bērni, mīļās ģimenes!
Sākas Advents, un tuvojas Ziemassvētki.
Mēs vēlētos būt vienoti ar visiem bērniem un ģimenēm Francijā. Tieši tādēļ mēs sekosim Adventa kalendāram, kādu izmanto Parīzes diecēzēs Francijā, tikai dažas lietas izmainot atbilstoši Latvijas kontekstam. Dienu pēc dienas dosimies ceļā uz silīti, kur Ziemasvētkos piedzimst Jēzus. Šis ir laiks mācīties pacietību, sagatavot mūsu sirdis Jēzus – Dieva Dēla – piedzimšanas priekam. Marija kopā ar Jāzepu gaidīja viņas bērna piedzimšanu, nesot to sevī. Nekas liels nav paveicams bez pacietības. Šajā ceļā mēs neesam vieni – arī trīs Austrumu gudrie ir ceļā, un gani ir nomodā naktī. Arī svētie, kas izvēlējās uzņemt Jēzu, palīdzēs mums doties uz priekšu dienu pēc dienas. Viņi palīdz mums augt un vada mūs ceļā pie Kunga. Svētais Nikolajs, svētā Māte Terēze, svētais Asīzes Francisks, godināmais Bīskaps Sloskāns… Kaut arī ļoti dažādi, viņi visi ir lieli Dieva draugi. Un tā kopā ar kristiešiem visā pasaulē, ar Mariju un Jāzepu, ar neskaitāmu svēto pulku mēs soli pa solim sekosim zvaigznei līdz dienai, kad dzirdēsim eņģeļus dziedam: “Es jums pasludinu lielu prieku: jums šodien Pestītājs ir dzimis” (Lk 2:10-11). Svētīgu Adventu un priecīgus Ziemassvētkus!
Nebaidieties būt svēti! (Pāvests Francisks) Ir Advents! Gatavosimies Ziemsvētkiem ar prieku! Katru dienu būs jāuzmin, kāds svētais ir paslēpts zem melnā punkta. Viņi visi bija priecīgi sekot Kristum. Un viņi pavada jūs ceļā uz silīti, lai tur saņemtu visu mīlestību, ko Jēzus sniedz.
Esiet uzmanīgi – pēc Ziemsvētkiem ir vēl 4 melni punkti!Svētdiena, 1.decembris – “Esiet modri [..]. Esiet gatavi!” (Mt.24:42,44) Vai, gatavojoties Ziemsvētkiem, esat izveidojuši Adventa vainagu? Atklāj, kurš no tēliem reprezentē tevi. Izkrāso to.
Pirmdiena, 2.decembris – Kas tiek saukti par diviem Baznīcas pīlāriem? Viens tiek attēlots ar atslēgām rokās, otrs – ar zobenu. Izkrāsot Sv. Pētera un Pāvila bildi) (Sv. Pēteris un sv. Pāvils)Otrdiena, 3.decembris – Visu misiju aizbildnis; viņš devās uz Indiju un Japānu, lai sludinātu Jēzu. Izpēti ceļus, pa kuriem viņš gāja. (Sv. Francisks Ksaviers)
Trešdiena, 4.decembris – Sv. Terēzes no Lizjē vecāki. Viņi vēlējās, lai viņu 10 bērni kļūtu svēti. Ik dienas visa ģimene kopā lūdzās. Kāds brīnišķīgs veids, kā sagatavoties Ziemsvētkiem! Šodien lūdzies kopā ar savu ģimeni. (Svētie Luī un Zēlija Martēni)
Ceturtdiena, 5.decembris – Saukta par “mazā ceļa” svēto, šī klostermāsa veica ikdienišķas lietas ar lielu mīlestību. Vai esi piezvanījis kādam no savas ģimenes vai palīdzējis mammai viņas darbos? (Sv. Terēze no Lizjē)
Piektdiena, 6.decembris – Šodien ir viņa svētki! Stāsta, ka viņš esot atdzīvinājis trīs bērnus. Viņš ir bērnu aizbildnis. Viņa dzīvesstāstu var atrast internetā: https://www.youtube.com/watch?v=C1Wq4mb2Sbg (Sv. Nikolajs) 
Sestdiena, 7.decembris – Karaļa Hlodviga I sieva. Viņa bija kristiete un lūdzās, lai viņas vīrs atklātu Jēzu. Hlodvigs atgriezās un padarīja Franciju par “Baznīcas vecāko meitu”. (Sv. Klotilde) izdariet Krusta zīmi ar svēto ūdeni
Svētdiena, 8.decembris – Jēzus brālēns, kurš tuksnesī sauca: “Sataisiet Kunga ceļu!” (Lk. 3:4) Viņš kristīja Jēzu. Kopā ar ģimeni atklāj brīnišķīgo Ziemsvētku stāstu, noskatoties šo video: https://www.sharefaith.com/video/luke-1-the-story-of-elizabeth-bible-video-for-kids.html (Sv. Jānis Kristītājs)
Pirmdiena, 9.decembris – Šie ir viņas – Bezvainīgās Ieņemšanas – svētki. Viņa nepazina grēku. Viņa ir mūsu visu mamma. Mēs lūdzamies: “Esi sveicināta, Marija…”
Otrdiena, 10.decembris – Viņš ir slavēšanas svētais, dzīvnieku draugs, kurš mīlēja pat vilkus. Viņš ir arī tas, kurš ieviesa silīti. Vai esi jau sācis darināt savējo? Lai sāktu to izgatavot, vari ieskatīties te: https://www.youtube.com/watch?v=p1PmfMtCMEU (Sv. Asīzes Francisks)
Trešdiena, 11.decembris – Viņas tērps ir balts ar zilu maliņu. Viņa dzīvoja Indijā, veltot savu dzīvi nabadzīgajiem: “Dod savas rokas, lai kalpotu, un sirdi, lai mīlētu”. Nosūti atklātnītes tiem, kas ir tālumā. (Māte Terēze no Kalkutas)
Ceturtdiena, 12.decembris – Viņš bija mazs zēns, kuram uzbruka un viņu nogalināja, kad viņš nesa Svēto Euharistiju cietumā ieslodzītiem kristiešiem. Viņš ir altārzēnu aizbildnis. Vai tu zini, kāda ir viņu loma? (Sv. Tarcisius)
Piektdiena, 13.decembris – Šī ir viņas dzimšanas diena. Viņas vārds nozīmē “gaisma”. Tu vari izgatavot sveci – Jēzus, “pasaules Gaismas” (Jņ. 8:12), klātbūtnes zīmi. Aizdedz sveci un palūdzies klusumā kopā ar visu ģimeni. (Sv. Lūcija)
Sestdiena, 14.decembris – Priesteris no Latvijas, kurš daudz cieta par Jēzu un savu tautu. Lūdzies “Mūsu Tēvs”, lūdzot viņa aizbildniecību. (Bīskaps Sloskāns)
Svētdiena, 15.decembris – “…tizlie iet [..], nabagiem tiek sludināta prieka vēsts” (Mt.11:5). Kas ir tas, kurš tiek dziedināts šajā attēlā? (klibs cilvēks) Jēzu, nāc, atver manu sirdi. Pagatavo kūku, ar ko dalīties vai ko pasniegt cilvēkiem, kas trūkumā.
Pirmdiena, 16.decembris – Priesteru aizbildnis, kurš rāda mums “ceļu uz debesīm”. Ļaujot cilvēkiem piedzīvot izlīguma sakramenta spēku, viņš piesaistīja ļaužu pūļus savai mazajai baznīcai Arsā. (Sv. Jānis Marija Vianejs) Sagatavojies grēksūdzei (ja esi saņēmis Pirmo Svēto Komūniju) vai piedod kādam, kas Tev nodarījis pāri, vai lūdz piedošanu, ja pats esi nodarījis pāri kādam.
Otrdiena, 17.decembris – Viņa ir pirmā Amerikas pamatiedzīvotāju svētā. Savas cilts vajāta, viņa aizbēga un nodibināja indiāņu kristiešu kopienu. (Sv. Kateri) Izveido mazu Ziemsvētku eglīti – dzīvības simbolu.
Trešdiena, 18.decembris – Mēs lūdzam viņa palīdzību, kad esam kaut ko pazaudējuši. Atrodiet ainavā paslēpto gaili! (Sv. Antons no Padujas) Izrotā māju Ziemsvētkiem.
Ceturtdiena, 19.decembris – Viņai parādījās Svētā Jaunava un lūdza izgatavot medaljonu ar tajā iegravētu lūgšanu: “Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas vēršamies pie tevis”Lūdzies šodien šo lūgšanu. (Sv. Katrīna Laburē)
Piektdiena, 20.decembris – Viņš uzņēma Parīzes ielās pamestos bērnus. Kopā ar Luīzi de Marijaku, viņš atvēra slimnīcas un bērnu namus. (Sv. Vincents no Paula) Iemācies šodien Ziemsvētku dziesmu.
Sestdiena, 21.decembris – Būdams priesteris Turīnā (Itālijā), viņš veltīja savu dzīvi ielas bērniem – spēlējās ar viņiem un tiem uzticējās. (Sv. Dons Bosko) Lūdzies kopā ar saviem draugiem
Svētdiena, 22.decembris – Viņš ir Marijas vīrs, kurš rūpējās par Bērnu Jēzu. Viņš tiek godināts kā strādnieku un ģimeņu aizstāvis. (Sv.Jāzeps) Sagatvo mazu dāvaniņu, ko kādam pasniegt Ziemsvētkos. Iedvesmai paskaties te: https://www.youtube.com/watch?v=Fuvz1ibS-Ko
Pirmdiena, 23.decembris – Tā ir visu svēto kopiena, kopā ar eņģeļiem. Arī tu esi tai piederīgs! Vienoti lūgšanā un labos darbos, mēs pagodinām Dievu. (Svēto sadraudzība) Tu vari pagatavot eņģeli savai “silītei”.
Otrdiena, 24.decembris – ieklausies dziesmā, ar ko eņģeļi pasludina ganiem Jēzus piedzimšanu Betlēmē. Priecāsimies! Vienotībā ar viņiem, dziedāsim kopā ar visiem kristiešiem Ziemsvētku Misē! Šī ir diena, lai sagatvotu sirdi uzņemt Jēzu, kurš nāk. Lūdzies kopā ar visu ģimeni!
Trešdiena, 25.decembris – Atnākuši, gani “atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu” (Lk.2:16). Kas ir šis bērns? Vai esi to ielicis savā silītē? Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus visiem! Dosimies uz Svēto Misi un svinēsim kopā!
Svētdiena, 29.decembris – Eņģelis teica Jāzepam: “Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti” (Mt.2:13) Ko Baznīca šodien svin? (Svētā Ģimene) Lūdzies kopā par visam ģimenēm!
Trešdiena, 1.janvāris – Laimīgu Jauno gadu! Vai zini, ko mēs šodien svinam? Dievmātes svētkus, kā arī Pasaules miera dienu. (Marija, Dieva Māte). Izgatavo balodi – miera simbolu. Ieskaties te: https://www.youtube.com/watch?v=O8sU6jnjYaU
Piektdiena, 3.janvāris – Parīzes svētā aizbildne, viņa lika barbariem bēgt un izglāba pilsētu no bada, ievedot pārtiku laivā. Izgatavo laivu! Skaties te: https://www.youtube.com/watch?v=Rc0ZnTigkgc (Sv. Genovefa (Ženevjeva))
Pirmdiena, 6.janvāris – “…tie ieraudzīja Bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un [..] dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.” (Mt.2:11) Kas viņi tādi ir? (Austrumu gudrie) Ej uz baznīcu un paņem krītu, ko priesteris iedos, lai mājās uzrakstītu virs durvīm K+M+B – tie ir trīs ķēniņu iniciāļi, un uzraksts virs durvīm rāda, ka esam kristieši.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti