Tagad lasi
Apustuliskai vēstulei par misijām – 100

Apustuliskai vēstulei par misijām – 100

1919. gada 30. novembrī tika izdota pāvesta Benedikta XV apustuliskā vēstule Maximum Illud, kura nav plaši pazīstama, tomēr pāvests Francisks ir vēlējies to izcelt savā misiju dienas vēstījumā (uz 20. oktobri). Oktobra mēnesis bija izsludināts par misiju mēnesi tieši šajā sakarā.
Dokuments iznāca pēc Pirmā pasaules kara, kad bija mazinājusies misiju dedzība un ideoloģiskie uzstādījumi, sociāli politiskās izmaiņas Eiropā, ekonomiskie apsvērumi koloniālismā vairs nestādīja Evaņģēlija sludināšanu kristiešu dzīves centrā, tāpat kā pašlaik Jēzus vēsts katoliskumu izkropļo vienpusīgas individuālisma tendences, populisms un etnocentriska šķeltniecība.
Maximum Illud uzskatīts par pamattekstu misioloģijā, pievēršoties misijai ad gentes (pie tautām).
Lasīt tālāk

<