Garīgajā seminārā atzīmē svētā Toma svētkus

Pirmdien, 27. janvārī, Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā tika atzīmēti semināra galvenā aizbildņa svētā Akvīnas Toma svētki. Svētkos piedalījās Latvijas diecēžu bīskapi, priesteri, semināra audzēkņi un ticīgie.

Svētās Mises, kas norisinājās Svētā Franciska baznīcā, ievadā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzsvēra, ka semināra aizbildņa svētki ir savā ziņā arī atjaunotnes diena visiem tiem, kas tajos ierodas. Turklāt tā ir iespēja smelties no „svētā Akvīnas Toma gudrības krājumiem“. Arhibīskaps sacīja, ka Baznīcā svētais Toms ir sava veida klasika. Līdzīgi kā mūzikā, kurā gadsimtu laikā ir izveidojušies dažādi strāvojumi, tomēr ir klasika un klasiskas vērtības, kas paliek nemainīgas un svarīgas. Tāpat ir ar svēto Akvīnas Tomu. Viņa mācība Baznīcā ir kā klasika, kā pamats, kas jāapgūst vispirms un kas joprojām ir aktuāls. Tikai tad, kad ir apgūti pamati jeb klasika, var pievērsties arī citām idejām un mācībām.

Savukārt Svētās Mises laikā uzrunu sacīja Jānis kardināls Pujats. Viņš uzsvēra, ka svētais Akvīnas Toms bija Vissvētākā Sakramenta godinātājs, uz ko norāda arī viņa sarakstītais dzejolis. Euharistija ir tā, kurai jākļūst arī par mūsu dzīves centru, kā arī jāpieņem tā ar tīru sirdi. Kardināls skaidroja, ka Jēzus ir ikviena tikuma paraugs. Tieši tāpēc arī trauks, kurā glabājas Vissvētākais Sakraments ir apzeltīts un iesvētīts, tādā veidā norādot, ka priestera un ticīgo dvēselēm, kuras dodas saņemt Euharistiju, mūžīgās dzīves Maizi, jābūt tik pat tīrām.

Pēc Svētās Mises ar savu doktora darbu klātesošos iepazīstināja dominikāņu tēvs Sergejs Dominiks Ivanovs. 2020. gada 9. janvārī Kardināla Stefana Višiņska Univeristātē Varšavā viņš aizstāvēja doktordarbu par tēmu „Reliģiskās idejas Jūlija Aleksandra Studenta (1898-1964) audzināšanas modelī”. Neoficiālajā daļā, kas sekoja dievkalpojumam un uzrunai, notika Gunas Miķelsones smilšu kino izrāde, kas bija veltīta Garīgā semināra simtgadei. Šī gada rudenī Latvijas Starpdiecēžeu augstākais garīgais seminārs atzīmēs simts gadu jubileju.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti