Jauns priesteris Rēzeknes-Aglonas diecēzē

Šodien, 24. maijā, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis par priesteri iesvētīja diakonu Lauri Kārkli no Līvānu draudzes, bet par diakonu – Gregoriju Ņikitinu no Daugavpils Jēzus Sirds draudzes.

L. Kārklis nāk no Līvāniem un stāsta, ka doma par ceļu uz priesterību viņā briedusi pamazām. To ietekmēja jau bērnībā gūta garīga pieredze un katoliskā audzināšana. Liela nozīme bijusi arī draudzes kopienai, dzīves ceļā satiktajiem priesteriem, kā arī brāļa piemēram. L. Kārkļa brālis Mārtiņš Kārklis par priesteri tika iesvētīts pērn.

Bīskaps J. Bulis abiem kandidātiem atgādināja, ka priesterība ir Dieva žēlsirdības sakraments, jo caur priestera personu saņemam visbrīnišķīgākās Dieva mīlestības dāvanas – sakramentus. Tai pat laikā jāatceras svētā Akvīnas Toma vārdi – tikai Kristus ir patiess priesteris, bet pārējie ir tikai kalpi. „Mums tādiem ir jābūt – kalpiem, kas kalpo Baznīcai, Dievam, izpilda viņa svēto gribu,“ uzsvēra bīskaps.

J. Bulis uzskaitīja vairākas īpašības, ko ticīgie sagaida un priesteros visvairāk novērtē. Tās ir komukācijas spējas, prasme uzklausīt, dot labu padomu un saprast, lūgšanas. Tāpat svarīgs ir godīgums atklatība, tasnīgums, dievbijība. Runājot par priesteru situāciju mūsdienu pasaulē, bīskaps uzsvēra: „Šodien tŗūkst nevis aicinājumu uz priesterību, bet gan atbilžu uz aicinājumiem. Tā ir problēma, jo Dievs noteikti aicina. Viņš to vienmēr ir darījis un dara arī šodien. Tomēr atbildē noteicošo lomu spēlē personas psiholoģiskās dabas iemesli – drosmes trūkums, bailes no patsāvības, atbildības, bailes uzņemties šo krustu, kuru Dievs, uzlikdams uz aicināmā pleciem, pats palīdz arī nest.“

Kā iemeslu aicinājumu trūkumiem bīskaps minēja arī to, ka varbūt parāk maz bērnu un jauniešu tiek iesaistīti Baznīcas kalpojumā.  Tāpat iemesls var būt sabiedrības pretestība, dažkārt pat vecāku negatīvā nostāja pret dēla šāda dzīves ceļa izvēli. Tomēr joprojām ir vajadzīgi priesteri un labie gani, kas dzīvotu pēc Kristus parauga un atgādinātu ikvienam par „ cilvēka aicinājumu un garīgo mērķi, ka cilvēks radīts pēc Dieva attēla un līzības, lai atklātu cilvēkiem mūžīgās nemainīgās vērtības, ko saucam par kristīgām vērtībām“.

Bīskaps pauda prieku par abiem aicinātajiem, kas diakona un priestera svētības šaņem šajā dienā, kā arī lūdza Dieva svētību viņu kalpojumam, lai abi „pildītu Baznīcas misiju, Dieva gribu“.

Pēc ordinācijas jaunajam diakonam un priesterim bīskaps vēlēja mieru, ko katram ir vēlējis pats Kristus. Tas nepieciešams visai pasaulei.

Svētās Mises noslēgumā bīskaps tāpat izteica patiecību L. Kārkļa ģimenei, kurā divi dēli ir izvēlējušies priesterības ceļu.

LRKB IC, foto: Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti