Katoļu ģimnāzija uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam

Rīgas Katoļu ģimnāzija (RKĢ) uzņem audzēkņus jaunajam  – 2020./2021. – mācību gadam dažādās vecumā grupās. Vecākiem ir iespēja pieteikt bērnus bērnudārzā, sākumskolā, pamatskolā, kā arī vidusskolā, kur var izvēlēties padziļināti apgūt eksaktos vai arī humanitāros priekšmetus.

Pirmsskolā tiek uzņemti bērni, sākot no 1,5 gada vecuma. Katrā grupā ir līdz 15 bārniem. RKĢ pirmsskolā mazuļi sporto, apgūst ritmiku, mūziku, angļu valodu un Labā Gana katehēzi. Ir pieejams rotaļu laukums un plašs pagalms. Skolas teritorijā ir ērta un liela autostāvvieta. RKĢ bērnudārzam ir noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas un Pierīgas pašvaldībām par līdzfinansējumu.

Sākumskolā katrā klasē ir līdz 20 bērniem, kas ļauj pievērst uzmanību individuāli katram bērnam. Īpaša uzmanība tiek pievērsta rakstura un kristīgajai izglītībai – skolā darbojas Labā Gana katehēze, reizi nedēļā bērni piedalās Svētajā Misē. Tiek piedāvāta pagarinātā dienas grupa ar iespēju daudz laika pavadīt svaigā gaisā skolas pagalmā. Sākumskolā jau no pirmās klases skolēni apgūst angļu valodu un ticības mācību, tāpat tiek piedāvātas plašas ārpusklases izglītības iespējas. Sākumskolā bērniem tiek piedāvāta arī mājmācība.

Pamatskolā skolnieki turpina apgūt angļu valodu, kā arī krievu, itāļu un spāņu valodu. Skolniekiem ir iespēja piedalīties ārpusklases aktivitātēs. Tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt skolu, tiek piedāvāta mājmācība, bet no 7. klases – tālmācība.

Vidusskolā tiek piedāvāti divi izvēļu grozi: eksaktā programma ar uzsvaru uz matemātiku, bet unikālajā programmā “Kultūra un komunikācija” tiek aicināti jaunieši, kurus interesē komunikācija ar sabiedrību, jo tiek apgūta vizuālā komunikācija, žurnālistika, sabiedriskās attiecības, kultūras un mākslas vēsture. Visi vidusskolas skolēni apgūst publisko runu. Ja bērns nevar apmeklēt skolu, ir iespējā mācīties mājmācība vai lielākajās klasēs tālmācībā.

Skola visās vecuma grupās piedāvā plašas ārpusklases izglītības iespējas – dažādus pulciņus un iesaistīšanos projektos. Jau no pirmās klases ir iespēja piedalīties Radio Marija Latvija skolas raidījumā “Tīra sirds tīrā vidē”.

Skolas pārstāvji raksta, ka šo izglītības iestādi raksturo kristīgās vērtības, ģimeniskas atmosfēra, draudzīgums un individuāla pieeja katram bērnam. Savukārt šopavasar attālināto mācību laiks pierādījis ģimnāzijas skolotāju spēju ātri reaģēt uz negaidītām situācijām un mainīt mācību metodes, nezaudējot kvalitāti.

Papildu informāciju par uzņemšanu skolā un iesnieguma formu var meklēt skolas mājaslapā. Tiem, kuri vēlas sākt mācības vidusskolā, mājaslapā pieejamā iesnieguma forma jāaizpilda līdz 17. jūnijam, bet 19. jūnijā notiks iestājpārbaudījumi un pārrunas.

Par iespējām pieteikt bērnus bērnudārzā vairāk var uzzināt, sazinoties ar pirmskolas izglītības iestādes vadītāju Montu Beļavsku (monta.belavska@inbox.lv; tālr.: 29327306). Ar skolas audzēkņu darbiem var iepazīties skolas Facebook kontā, savukārt neskaidrību gadījumā uz jautājumiem atbildēs skolas direktore Anna Jermakoviča (anna.jermakovica@rkgimnazija.lv, tālr.: 29104280).

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti