Arhibīskaps saņem pateicības vārdus par padarīto un laba vēlējumus turpmākajam kalpojumam

Vakar, 26. augustā, pēc Svētās Mises Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs saņēma daudz laba vēlējumu un apsveikuma vārdu savas kalpošanas desmit gadu jubilejā. Pēc dievkalpojuma arhibīskapu uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits, Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma, Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis.

Valsts prezidents augstu novērtēja arhibīskapa ieguldīju ekumenisma veicināšanā. “Ekumenisma jautājumu aktualizēšana un aktīva dialoga veicināšana ar citām konfesijām (un arī tiem cilvēkiem, kuri nepieder pie kādas reliģijas) ir Jūsu kalpojumu spilgti raksturojoša iezīme,“ sacīja E. Levits, papildinot, ka vēlas izcelt arī arhibīskapa atvērtību „dialogam ar dažādām sabiedrības grupām par visai sabiedrībai un Latvijas valsts attīstībai būtiskiem jautājumiem“.

Gan Valsts prezidents, gan E. Kuzma savās uzrunās uzsvēra, ka nākamajā gadā apritēs simts gadi, kopš Svētais Krēsls ir atzinis Latvijas de jure, bet 2022. gadā atzīmēsim Latvijas un Svētā Krēsla konkordāta noslēgšanas simtgadi.

„Latvijas valstij un sabiedrībai tās ir nozīmīgas jubilejas, kas būtu atzīmējamas, jo tās veicina labāku izpratni par vēsturiskajiem notikumiem ne tikai Svētā Krēsla un Latvijas attiecībās, bet arī visā mūsu tautas vēsturē, un tās iezīmē arī jaunas perspektīvas attiecībās starp Svēto Krēslu un Latviju,“ sacīja prezidents.

E. Kuzma Z. Stankevičam pateicās par Baznīcas sadarbību ar Ārlietu ministriju un vēstniecību pie Svētā Krēsla. „Vēlos paust prieku un gandarījumu, ka jūsu kalpojuma gados ir veikta ļoti aktīva divpusējā sadarbība starp Latvijas valsti un Svēto Krēslu,” uzsvēra vēstniece. “Jūsu balss ir svarīgs elements, atklājot skatījumu sabiedrībai aktuālos procesos un cilvēka vispārējās un īpaši garīgās labklājības veicināšanā. Kā saka viens mans paziņa  – jūs esat interaktīvs kompass,” savā uzrunā sacīja E. Kuzma. Klātesošajiem viņa atgādināja, ka šogad aprit 50 gadi Eiropas Savienības  un Svētā Krēsla attiecībām. “Arhibīskapa aktīvā darbībā Eiropas Bīskapu konferenču padomē, Eiropas Katoļu bīskapu konferenču komisijā un Pontifikālajā kristiešu vienotības veicināšanas padomē ir ieguldījums valsts starptautiskajā atpazīstamībā un arī atzinībā, ko Latvija saņem, piemēram, par ekumeniskās solidaritātes stiprumu vai veiksmīgu aktuālās Covid-19 izraisītās krīzes risināšanu,” uzskata vēstniece.

Polijas vēstniece Latvijā M. Mihališina klātesošos uzrunāja latviski. Viņa salīdzināja Z. Stankeviča personību ar tiltu: “Daudzdimensiju tilts, kas savieno ekumeniski brālīgās baznīcas. Tilts, kas savieno Latvijas Baznīcu un universālo Baznīcu. Tilts, kas savieno Latvijas un Polijas Baznīcu, par ko liecina milzīgā cieņa, ko arhibīskaps iemantojis Polijas Baznīcā. Un visbeidzot tilts, kas savieno Latvijas poļus ar viņu latviešu brāļiem.” Vēstniece uzskata, ka arhibīskaps ir viens no izcilākajiem Latvijas poļu kopienas pārstāvjiem, kurš simboliski turpina Itas Kozakevičas darbu –  vienot poļu tautības iedzīvotājus Latvijā. Viņa pateicās arhibīskapam par prasmi harmoniski sevī apvienot divas identitātes – polisko un latvisko.

Uzrunas katedrālē noslēdza Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents O. Spārītis, kurš Z. Stankeviču sveica visas “akadēmijas saimes vārdā”, paužot gandarījumu, ka kopš 2012. gada arī arhibīskaps ir šajā saimē. O. Spārītis sacīja: “Es un mana zinātnieku paaudze esam gandarīti, ka jūs ticības imperatīvu neesat uzspiedis kā kaut ko tādu, kas ir tik ļoti grūti izpildāms, ka katram ir grūti ierakstīties tajā, bet jūs esat atstājis katram cilvēkam viņa rīcības brīvību samērot savus darbus, savu ētiku, savus soļus ar to imperatīvu, kas zinātniekam liek runāt patiesības vārdā, jo patiesība zinātnē ir tikai viena. […] Tāpēc gribētu teikt, ka jūs kā katedrāles celtnieks, kā kristīgās kultūras katedrāles stiprinātājs tik ļoti palīdzat dažkārt arī kādu izļodzījušos katedrāles akmeni ielikt vietā, palīdzat kādu saļodzījušos ticības vai morāles imperatīvu nostiprināt cilvēka apziņā tā, lai tie atkal iegūst stabilas vērtības konstrukciju. Protams, ka mēs ļoti vēlamies, lai jūsu turpmākie darbības gadi būtu svētīti gan kā cilvēkam, kā Latvijas pilsonim, kā izcilai amatpersonai Latvijas valstī, Latvijas baznīcā, un vēlam jums turpmākas karjeras iespējas. Taču vēlamies pēc iespējas ilgāk paturēt jūs kā talantīgu cilvēku savā lokā, jo jūs esat tas, kurš mūs tik daudz spēj stiprināt grūtā brīdī.”

Katras uzrunas noslēgumā arhibīskaps saņēma gan pateicības vārdus par līdzšinējo kalpojumu, gan arī laba vēlējumus turpmākajam ceļam. Pēc Svētās Mises viesi devās uz Svētā Jēkaba katedrāles Svētdienas skolas telpām, kur Z. Stankevičs saņēma vēl daudz laba vēlējumu, kā arī īpašu pateicības rakstu no Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces. Pasākuma otro daļu vadīja aktrise Olga Dreģe.

Arhibīskapa kalpojuma desmitgades svinības vēl turpināsies. Tā šo svētdien, 30. augustā, Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē norisināsies pateicības Svētā Mise, kuru svinēs Z. Stankevičs un uz kuru visi ir mīļi aicināti. Savukārt pirmdien, 31. augustā, arhibīskaps svinēs pateicības Svēto Misi kopā ar garīdzniekiem.

LRKB IC; Foto: Toms Norde

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti