Bīskapi sveic Latvijas baptistus 160 gadu darbības jubilejā

Svētdien, 13. septembrī, Rīgas Mateja baptistu baznīcā notika īpašs dievkalpojums. Tajā ne tikai tika aizlūgts par tēviem Tēvu dienā, bet tika izteikta pateicība par Latvijas Baptistu draudžu darbības 160 gadiem.

Dievkalpojuma laikā sludināja Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, bet baptistus jubilejā sveica citu Latvijā pārstāvēto kristīgo konfesiju vadītāji: Latvijas Pareizticīgās baznīcas virspriesteris Jānis Dravants, Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un palīgbīskaps Andris Kravalis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Sveicot Latvijas baptistus svētkos, A. Kravalis sirsnīgi pateicās „visai baptistu saimei“ par dažādām iniciatīvām, kas arī mūs ir bagātinājušas. Viņš citēja svēto Cipriānu, kurš saka: „Nav skaistākas dāvanas Dievam kā vienprātība.“ Bīskaps sacīja: „Un šo vienprātību, kopīgu lūgšanu, Dieva slavēšanu gribu no sirds novēlēt. Un kā mazu zīmi vēlos Pēdējo vakariņu ainu uzticēt jūsu draudzei, jūsu saimei, lai mēs esam vairāk vienoti. Kā mācekļi, kuri bija ar dažādu izcelsmi, likteņiem un evaņģelizācijas vietām, bet viņi visi bija vienoti ap Kungu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!“

Arhibīskaps Z. Stankevičs savā īsajā uzrunā pateicās par to, ka „mēs visi kopā varam veidot vēsturi – Latvijas un pasaules vēsturi“. Viņš atgādināja par trim identitātes stūrakmeņiem, kas ir ierakstīti mūsu Satversmē. Viens no tiem ir kristīgās vērtības. Citējot pravieša Ezehiēla grāmatas vārdus „Es tevi iecēlu par sargu Izraēļa namam“, Z. Stankevičs sacīja, ka vēsturi varam veidot, esot par sargu Latvijai. Tas nozīmē, arī turpmāk savstarpējā vienotībā saprast šīs kristīgās vērtības un pēc tam nodot tās sabiedrībai. „Ja mēs esam vienoti, ja mīlam viens otru, ja nododam sabiedrībai skaidru un vienotu vēsti, mēs kļūstam par garīgajiem līderiem, par līderiem, pēc kuriem patiesībā ilgojas sabiedrība, un spējam aizraut arī pārējos. To es no sirds novēlu un pateicos, ka mēs to kopā jau darām.“

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti