Now Reading
Liepājas Katoļu pamatskolu vadīs dominikāņu tēvs Sergejs Ivanovs

Liepājas Katoļu pamatskolu vadīs dominikāņu tēvs Sergejs Ivanovs

Izmaiņas skārušas Liepajas Katoļu pamatskolu, par kuras direktoru ir kļuvis dominikāņu tēvs Sergejs Ivanovs, ziņo Liepājas diecēzes portāls katedrale.lv. Līdz šim 15 gadus skolu vadīja Iveta Kalniņa.

“Liepājas Katoļu pamatskolas direktora amatā no 1.septembra stājas jauns, ļoti erudīts un sirdsgudrs cilvēks, priesteris Sergejs Ivanovs OP. Pedagogs, maģistrs un janvārī ieguvis doktora grādu. Priesteris Sergejs pazīst skolu, izprot skolas vērtības un ieguvis nelielu praksi gan mūsu kaimiņzemēs Lietuvā un Igaunijā, gan studiju laikā Polijā,” par jauno direktoru rakstīts portālā. Aizvadītajos gados skola ir izaugusi un attīstījusies. Pieaudzis arī skolēnu skaits, tāpēc vēl iepriekšējās direktores laikā sākts darbs pie skolas jaunās ēkas projektēšanas.  

S. Ivanovs šī gada janvārī ieguva doktora grādu Kardināla Stefana Višiņska Universitātē Varšavā. Priesteris klostera un intelektuālo formāciju saņēmis dominikāņu klosteros Polijā: Poznaņā tika ievadīts klosterdzīvē, Varšavā studēja filozofiju, Krakovā ieguva maģistra grādu teoloģijā ar specializāciju katehētikā un pedagoga kvalifikāciju. Pastorālās kalpošanas pieredzi ir ieguvis klosteros Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, veicot garīdznieka un katehēta pienākumus. Viņš bijis Laterāna Pontifikālās Universitātes Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta lektors un Katehēzes centra līdzstrādnieks 2007.-2017. gados.

LRKB IC

Scroll To Top