Šodienas datums: 17.10.2019  |  Vārda dienas: Lūkass, Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends

Aicinājums

Kā izvēlēties īsto klosteri, kongregāciju vai citu aicinājuma izzināšanas vietu?

Patiesībā atbilde ir pavisam vienkārša – atrodi garīgumu un kopienu, kas tevi visvairāk uzrunā. Dievam veltītie cilvēki liecina, ka, atrodot savu kopienu, ir sajutušies tā, it kā būtu “pārnākuši mājās”. Arī te ir jāskatās uz savām iekšējām vēlmēm – kas mani saista, kā tas atbalsojas manī. Baznīcā var izdalīt divus galvenos kalpošanas virzienus – kontemplatīvo un apustulisko. Kontemplatīvajā kalpošanā galvenais uzsvars tiek likts uz lūgšanu un atrašanos Dieva priekšā. Konsekrētās personas, kas izvēlējušās kontemplatīvu dzīvi, ir aicinātas ne tikai intensīvi lūgties, bet arī būt klusumā un vientulībā, sekojot sv. Terēzes no Avilas, sv. Bernarda, sv. Bruno, sv. Benedikta vai kāda cita svētā garīgumam. Tā ir dzīva atbilde Dievam pilnībā atteikties no pasaulīgām lietām, lai pilnībā iegrimtu Dieva meklējumos, savā sirdī paturot lūgumus par pasaules vajadzībām. Klosterdzīves centrā ir Euharistija un Stundu lūgšanas kopā ar kopienu, kā arī personīgās lūgšanas, meditācijas, garīgie lasījumi, darbs. Šajā aicinājumā klosterļaudis nēsā habitus un dzīvo klauzūrā, klosteri pametot tikai ļoti retos gadījumos.

Savukārt apustuliskais kalpojums ir vērsts uz aktīvu kalpošanu cilvēkiem. Konsekrētās personas, kas izvēlējušās apustulisko dzīvi, kalpo cilvēkiem un to harizma balstās uz sv. Franciska, sv. Dominika, sv. Augustīna, sv. Ignācija u.c. svēto garīgumu, kas izgaismo to, kam un kādā veido tās kalpo. Pastāv gan habita, gan bezhabita apustuliskās kongregācijas. Kontemplatīvais un apustuliskais kalpošanas virziens Evaņģēlijā labi attēlots Martā un Marijā. Kamēr Marta vairāk rūpējās par to, kā labāk apkalpot Jēzu un Viņa mācekļus, Marija izvēlējās būt pie Kunga kājām un klausīties Viņa vārdos. Protams, abos virzienos ir gan lūgšana, gan mīlestības darbi, tomēr viens no tiem ir vairāk klātesošs nekā otrs.

Tomēr, kad ir skaidrs, kurš kalpošanas veids ir tuvāks, rodas jautājums: “Ko darīt tālāk?” Ir tik daudz kontemplatīvo un apustulisko kopienu! Sākotnēji būtu jānoskaidro, vai Dievs jau nav tev parādījis īsto? Varbūt tu jau pazīsti kādas kopienas klostermāsas? Varbūt ir kāds svētais, kas tevi īpaši saista, un kopiena jāmeklē šajā virzienā? Visbiežāk, ja Dievs aicina, Viņš dod arī zīmes, uz kurieni Viņš aicina. Iepazīsties ar konsekrētās dzīves dažādiem veidiem - ordeņiem, kongregācijām, sekulārinstitūtiem. Ja tomēr neesi īsti pārliecināts, apmeklē klosterus klātienē un iepazīsties ar māsām vai brāļiem. Caur meklējumiem un lūgšanu Dievs noteikti aizvedīs pareizajā vietā.