Šodienas datums: 19.01.2020  |  Vārda dienas: Alnis, Andulis

Baznīca Latvijā

Latvijā kristīgā ticība plašāk izplatījās XII gadsimta beigās, kad augustīniešu mūks Meinards no Lībekas uzsāka Evaņģēlija sludināšanu Baltijas zemju ciltīm. Līdz ar kristietības izplatīšanos tagadējā Latvijas teritorijā, bīskaps Meinards savu misijas darbu novēlēja Jaunavas Marijas aizbildniecībai. 1215. gadā Laterāna IV koncila laikā pāvests Innocents III jaunkristītajai Livonijai deva titulu „Terra Mariana" - „Māras Zeme", apsolot rūpēties par to kā par viņas Dēla Zemi - Palestīnu.

Šobrīd Romas Katolisko Baznīcu Latvijā, kuras četrās diecēzēs ir 247 draudzes, pārvalda Latvijas Bīskapu konference ar tās priekšsēdētāju bīskapu Jāni Buli priekšgalā. Latvijas Baznīcā aktīvi darbojas arī dažādi reliģiskie ordeņi un kongregācijas, sekulārinstitūti un laju apustuliskās dzīves apvienības. Ir iespēja iegūt pamata, vidējo un augstāko izglītību katoļu izglītības iestādēs. Darbojas preses izdevumi, interneta portāli, radio un TV programmas, kā arī Informācijas centrs.

Latvijas Bīskapu konference

Diecēzes un draudzes

Priesteri

Baznīcas tiesa

Organizācijas un apvienības

Ekumenisms

Vēsture

Ticības liecinieki

Svētvietas