Šodienas datums: 25.01.2020  |  Vārda dienas: Sigurds, Zigurds

Māsu kalpoņu Jēzum Euharistijā kongregācija

Devīze: Visu Kristum un caur Kristu!

DIBINĀŠANA

1923. gadā svētīgais Viļņas bīskaps Juris Matulaitis - Matulevičs nodibināja "Māsu kalpoņu Jēzum Euharistijā kongregāciju". Šīs kongregācijas rašanās vieta ir Druja, kura tolaik piederēja Viļņas diecēzei. Pēc dibinātāja ieceres šīs kongregācijas uzdevums bija atjaunot reliģisko dzīvi un Kristus garā apvienot atšķirīgās konfesijas Viļņas diecēzē, kā arī citur, īpaši Austrumos. Vienotību un spēku māsas guva no Kristus Euharistiskā Upura.

Tūlīt pēc kongregācijas dibināšanas, neskatoties uz grūtajiem ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, māsas uzsāka darbu ģimnāzijā, nodibināja meiteņu internātu un atvēra piegriešanas, šūšanas, aušanas, trikotāžas adīšanas, mājturības kursus, kā arī veco ļaužu pansionātu.
1927. gadā Kauņā negaidīti nomira kongregācijas dibinātājs, un kongregācija, kurai jau bija vairākas mājas Viļņas un Pinskas apgabalos, cīnījās ar daudzām grūtībām līdz pat II pasaules karam. Kara laikā, neskatoties uz dzīvības briesmām, māsas sekoja vācu armijai Krievijas dziļumos, lai evaņğelizētu cilvēkus un tos sagatavotu svētīgai nāvei. Kad pēckara gados atņēma māju Drujā, māsas meklēja patvērumu pie baznīcām, īpaši Viļņā. Kad padomju vara izsūtīja priesterus, māsas slepeni organizēja palīdzības sūtīšanu gūstekņiem.

No Viļņas māsas devās misijā uz Kazahstānu (Karagandu, Astanu), Gruziju (Shvilisi, Tbilisi), Sibīriju (Novosibirsku, Tomsku, Čeļabinsku, Saratovu), Krieviju (Krasnodaru, Marksu), Volgu pie Saratovas, Tadžikistānu, Baltkrieviju, Baltijas republikām un Poliju. No Polijas māsas devās uz Ziemeļāfriku un Vāciju.

1983. gada 15. augustā kongregācija tika atzīta saskaņā ar pontifikālajām tiesībām, bet 1987. gada 8. decembrī nostiprināja atjaunoto konstitūciju.

Mūsdienās māsas dodas tālāk misijas gaitās, sekojot Bezvainīgās Jaunavas, svēto kongregācijas aizbildņu sv. Jāzepa, sv. Pētera, sv. Pāvila, sv. Terēzes no Bērna Jēzus un svētīgā tēva dibinātāja Jura Matulaiša - Matuleviča paraugam, smeļot spēku Euharistijā.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Māsu kalpoņu Jēzum Euharistijā garīguma un apustuliskās darbības galvenais mērķis ir Euharistiskais noslēpums. Māsas veltī savu dzīvi jaunatnes audzināšanai, tās katehizācijai, kas "apgaismo un stiprina ticību, ietekmē dzīvi Kristus garā, vada uz apzinātu un darbīgu līdzdalību liturğiskajā noslēpumā un pamudina uz apustulisko darbību". Māsas ar savu darbību sludina Dieva valstību un veicina kristiešu vienotību.

Kongregācijas apustuliskā sūtība ir bērnu un jaunatnes audzināšana saskaņā ar katoliskās mācības principiem, Kristus mācības izplatīšana, īpaši sociāli nelabvēlīgā vidē, sakramentālās, īpaši Euharistiskās dzīves izplatīšana jebkurā sabiedrības slānī.

Kongregācijas māsu harizma ir īpaša mīlestība uz Euharistijā esošo Kristu un kristiešu vienotības veicināšana.

DARBĪBA

Māsu kalpoņu Jēzum Euharistijā apustulāts ir katehizācija, cilvēku sagatavošana sakramentu pieņemšanai, Baznīcas liturģisko tērpu šūšana, hostiju, komunikantu un oblāšu izgatavošana. Māsas strādā arī par ērģelniecēm, sekretārēm draudzes kancelejā, vada bērnudārzus, kā arī veic misionārās darbības, palīdzot priesteriem pastorālajās darba vietās, kuras tie apmeklē retāk.

1958. gadā māsas atvēra māju Latvijā, Daugavpilī, Valmieras ielā 18, lai palīdzētu ar dzīvesvietu un uzturu priesteriem, kuri bija atgriezušies no Sibīrijas (pr. Kazimirs Vasiļevskis, pr. Jāzeps Borodzuļo). 1984. gadā tika atvērta māja Daugavpilī, 18. Novembra ielā 64. Māsas strādāja valsts darbā, slimnīcās. Pašlaik māsas strādā bērnu namā, bērnudārzā, skolās un svētdienas skolās draudzē, palīdz arī nabagiem.

IESTĀŠANĀS

Kongregācijā var iestāties meitenes, kuras ir sajutušas aicinājumu mīlēt Jēzu Euharistijā un Viņam kalpot. Kandidātēm jābūt vecumā no 17 līdz 30 gadiem, ar vidējo izglītību; tās nedrīkst būt saistītas ar Laulības sakramentu. Vajadzīgie dokumenti ir šādi: iesniegums un autobiogrāfija, prāvesta vai garīgā tēva rekomendācija, kristības un iestiprināšanas apliecība, dokuments par izglītību, medicīniskā izziņa.