Šodienas datums: 23.06.2018  |  Vārda dienas: Līga

Kānas brālība

"Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un Viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna..." (Skat. Jņ 2)

DIBINĀŠANA

Kānas brālība ir kopienas "Chemin Neuf" misija ģimenēm, kuras uzdevums ir pāru un ģimeņu evaņģelizēšana. Brālība radusies 1985. gadā Francijā pēc kādas par Kānas sesiju nosauktas vasaras nometnes laulātajiem pāriem. Tās pamatprincipi ir lūgšana, dalīšanās, brālīga dzīve mazās vietējās brālībās un nopietna kristīgā formācija.

Latvijā Kānas brālība savu darbību sāka 1994. gada vasarā. Patlaban Latvijā Kānas brālība apvieno vairāk nekā četrdesmit pārus Rīgā, Vidzemē un Zemgalē.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Ņemot vērā acīmredzamās grūtības ģimenes pastāvēšanai gan sabiedrībā, gan Baznīcā, mēs izjūtam aicinājumu sludināt Augšāmcelšanās labo vēsti gan veseliem (vienotiem) laulātajiem pāriem, gan tādiem, kuri cīnās ar problēmām. Mūsu darbības līdzekļi ir aizlūgšana, uzklausīšana un pārrunas, laulāto pāru tikšanās organizēšana, kā arī visu to metožu izmantošana, kuras spēj veicināt atsevišķu personu un ģimeņu, Baznīcas un sabiedrības vienotību.

Kānas brālība ir to pāru sadraudzība, kuri jau ir piedalījušies vasaras sesijā (kas ilgst nedēļu) un uzņemas saistības uz vienu gadu (kuras var atjaunot). Šīs saistības ir šādas:

  • būt uzticīgam lūgšanai - gan personiskajai lūgšanai, gan kopējai lūgšanai: "Jo, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū" (sal. Mt 18,20);
  • garīgi augt ģimenē - visu šo gadu Kānas brālībā tās dalībnieki apņemas par prioritāti izvirzīt savu ģimeni;
  • dzīvot atbilstoši brālības garam - organizēt tikšanos mazajās grupiņās vismaz reizi mēnesī;
  • saņemt garīgo formāciju - padziļināt savu ticību. Kānas brālība katru gadu piedāvā formācijas laiku, ko veido 3 nedēļas nogales un vienu nedēļu ilgā ziemas sesija;
  • būt gatavam veikt misiju savā dzīvesvietā, darbavietā, Baznīcā, proti, dot citiem to, ko paši ir saņēmuši.

IESTĀŠANĀS

Iepazīšanos ar Kānu pāris vai ģimene sāk nedēļu ilgajā vasaras sesijā. Tas ir apstāšanās un jauns satikšanās laiks pārim. Tas ir interesantu nodarbību un draudzības laiks bērniem, kas turpinās tālāk visa gada garumā, ik mēneša tikšanās reizēs. Tas ir laiks lūgšanai un dziesmām, slavējot Dievu. Tas ir laiks, kurā iepazīstam mūsu atšķirības un mācāmies iemīlēt tās. Tas ir laiks piedošanai un piedošanas lūgšanai. Tas ir laiks, kurā Dievs atklāj katram kaut ko īpašu un aicina kopīgi priecāties.