Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Kānas brālība

KĀNA ir kopienas Chemin Neuf misija, kas kalpo pāriem un ģimenēm kopš 1980. gada un šajā jomā ir attīstījusi dažādus piedāvājumus. Latvijā Kānas brālība savu darbu sāka 1994. gadā Misija sakņojas ignāciskajā garīgumā un harizmātiskajā atjaunotnē un izdzīvo savu aicinājumu apmēram piecdesmit valstīs visā pasaulē.

KĀNAS piedāvājums ir adresēts pāriem – gan laulātiem, gan nelaulātiem – un vientuļajiem vecākiem no visām kristīgajām konfesijām, neatkarīgi no tā, vai viņi savu ticību praktizē regulāri vai neregulāri, vai arī nepraktizē. KĀNAS nedēļa (sešas dienas) ir visu šo piedāvājumu sirds. Kānas nedēļa, tāpat kā rekolekcijas, tematiskās nedēļas nogales un citi pasākumi, balstās progresīvā pedagoģijā, kurā ciena katra indivīda brīvību un iekļauj visas personas dimensijas, lai veicinātu vienotību. Kānas nedēļā ik gadu piedalās apmēram 15 000 dažādu vecumu cilvēku visā pasaulē. Gandrīz 5000 pāru ir iesaistījušies KĀNAS brālībā un iziet vairākus gadus ilgu formāciju, kas ietver regulāras tikšanās ik mēnesi.

KĀNAS mērķis ir palīdzēt pāriem padziļināt laulības aicinājumu un ielikt pamatus stiprai, stabilai un auglīgai savienībai. Pārsvarā mērķauditorija ir pāri vecuma grupā no 30 līdz 45 gadiem. Kānā pāri saņem ikdienā praktiski lietojamus līdzekļus un norādes, kā arī sastop citus pārus, kas atbalsta viņu izvēli mīlēt vienam otru un atjaunot mīlestību ik dienu. Gan mierīgos, gan vētrainos dzīves posmos viņi turpina kopīgo ceļu, uzticībā īstenojot Dieva plānu vīrietim un sievietei. Viņi mācās lūgties un balstīt savu laulību un ģimenes dzīvi Kristū, kļūstot par misijas lieciniekiem savā dzīvesvietā un visur citur, kur ir iesaistījušies (ģimenē, draugu lokā, skolā, darbavietā, sabiedrībā, draudzē, Baznīcā).

Apzinoties izmaiņas sabiedrībā un saņemot iedrošinājumu, ko sniedza divas sinodes par ģimeni, KĀNĀ ir veikts atjaunošanas darbs, lai konkretizētu tās aicinājumu un atjaunotu piedāvājumus. Kānas piedāvājumi kļūst arvien daudzveidīgāki, lai ģimenes pieaugtu vienotībā, lai no jauna izgaismotu kristīgas laulības augļus un lai turpinātu ceļu kopā ar cilvēkiem, kuru dzīvi ietekmējušas jaunās ģimenes dzīves formas.

KĀNA ir piedāvājums gan vīriešiem un sievietēm, kas apsver aicinājumu noslēgt laulību (KĀNA saderinātajiem), gan vecākiem, kuri ilgojas pēc līdzgaitniekiem savā kristīgu vecāku misijā (KĀNA vecākiem un ģimenēm), gan cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves posmā, piemēram, piedzīvojuši šķiršanos (KĀNA Cerība) vai izveidojuši jaunas attiecības pēc šķiršanās (KĀNA Samarija). Pilnīgā pārliecībā par Svētā Gara darbu ikviena cilvēka sirdī KĀNA vēlas iemiesot pāvesta Franciska apustuliskajā pamudinājumā Amoris Laetita (2016) sacīto: “Baznīca apzinās nepieciešamību teikt patiesības un cerības vārdus. (..) Kristīgās laulības un ģimenes vērtības atbilst tiem meklējumiem un ilgām, kas caurvij visu cilvēcisko eksistenci. Ja konstatējam daudzas grūtības, tas ir aicinājums “atbrīvot sevī cerības enerģiju un ļaut, lai tā pārtop pravietiskās vīzijās, pārveidojošos darbos un radošā žēlsirdībā” (AL 57)

KĀNA ir patiesa “skola” ģimenei un pārim, kurā piedzīvo prieku mīlēt. Tās misiju pauž lozungs: “KĀNA – lai mīlētu stiprāk, dziļāk” 

Kānas brālība ir to pāru sadraudzība, kuri jau ir piedalījušies vasaras sesijā (kas ilgst nedēļu) un uzņemas saistības uz vienu gadu (kuras var atjaunot). Šīs saistības ir šādas:

  • būt uzticīgam lūgšanai - gan personiskajai lūgšanai, gan kopējai lūgšanai: "Jo, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū" (sal. Mt 18,20);
  • garīgi augt ģimenē - visu šo gadu Kānas brālībā tās dalībnieki apņemas par prioritāti izvirzīt savu ģimeni;
  • dzīvot atbilstoši brālības garam - organizēt tikšanos mazajās grupiņās vismaz reizi mēnesī;
  • saņemt garīgo formāciju - padziļināt savu ticību. Kānas brālība katru gadu piedāvā formācijas laiku, ko veido 3 nedēļas nogales un vienu nedēļu ilgā ziemas sesija;
  • būt gatavam veikt misiju savā dzīvesvietā, darbavietā, Baznīcā, proti, dot citiem to, ko paši ir saņēmuši.

IESTĀŠANĀS

Iepazīšanos ar Kānu pāris vai ģimene sāk nedēļu ilgajā vasaras sesijā. Tas ir apstāšanās un jauns satikšanās laiks pārim. Tas ir interesantu nodarbību un draudzības laiks bērniem, kas turpinās tālāk visa gada garumā, ik mēneša tikšanās reizēs. Tas ir laiks lūgšanai un dziesmām, slavējot Dievu. Tas ir laiks, kurā iepazīstam mūsu atšķirības un mācāmies iemīlēt tās. Tas ir laiks piedošanai un piedošanas lūgšanai. Tas ir laiks, kurā Dievs atklāj katram kaut ko īpašu un aicina kopīgi priecāties.

Video