Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Laulāto pāru apvienība “Laulāto Tikšanās”

VĒSTURE

„Laulāto Tikšanās” dibinātāji ir Ježi un Irena Gžibovski. Tomēr pirmās tikšanās iniciators 1977. gada maijā Laskos netālu no Varšavas bija Staņislavs Buguševskijs, kas no Kanādas atveda vienu no kustības „Marriage Encounter” programmām. Pēc sarunas ar toreizējo Krakovas metropolītu kardinālu Karolu Vojtilu viņš sagatavoja pirmo eksperimentālo nedēļas nogali laulātajiem. Otrā tikšanās ar līdzīgu programmu notika Pevlā netālu no Živcas 1978. gadā un kļuva par topošās kustības Varšavas centra sākumu. Kad izrādījās, ka sākotnējo programmu vajag mainīt, Irena un Ježi Gžibovski kļuva par šī darba galvenajiem virzītājiem. Viņi arī iesāka jaunu apustulisku programmu veidošanu, garīgās vides formēšanu un jaunu centru dibināšanu Polijā un Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Kustības garīgums veidojās neatkarīgi no citām kustībām ar līdzīgām darba metodēm Rietumeiropā. Lielākā daļa programmu tika izstrādātas patstāvīgi Varšavā. No Polijas „Laulāto Tikšanās” izplatījās Baltkrievijā, Lietuvā, Latvijā, Moldovā, Krievijā, Rumānijā un Ukrainā. Ukrainā attīstījies arī grieķu-katoļu asociācijas atzars.

Latvijā „Laulāto Tikšanās” kustība ienāca no Polijas ar tēva Jāņa (Pētera Aglonieša) OP gādību. 1994. gada novembrī Jūrmalā notika pirmās "Laulāto tikšanās".

„Laulāto Tikšanās” kā starptautisku ticīgo asociāciju apstiprināta ar Pontifikālās Laju padomes dekrētu 2004. gada 15. augustā.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

„Laulāto Tikšanās” parāda dialogu kā dzīves ceļu. Darba metodes, kas pamatotas uz ikdienas dzīves liecību, attiecināmas gan uz psiholoģijas sasniegumiem, gan Baznīcas mācību.

Dialogu mēs saprotam kā sarunu patiesībā un mīlestība, kas noved pie patiesas vīra un sievas satikšanās vienam ar otru un ar Dievu. Pieņemot sv. Akvīnas Toma tēzi, ka žēlastība sakņojas dabā, „Laulāto Tikšanās” ļoti lielu nozīmi piešķir jūtām, psiholoģiskajām vajadzībām un citām dabiskajām personības iezīmēm, kuras saprotam kā dāvanu un uzdevumu.

Starppersonu komunikācijas psiholoģijas pamati ietvaros palīdz dzīvot saskaņā ar Dieva un tuvākā mīlestības bausli. Īpaša nozīme „Laulāto Tikšanās” garīgumā ir „dialoga principu" izmantošanai: vispirms klausīties, pēc tam runāt, dalīties, bet pēc tad diskutēt, saprast, bet pēc tam vērtēt - un pāri visam piedošana. Šie noteikumi tāpat attiecas arī uz attiecībām ar Dievu, tie attiecas uz lūgšanu, Svēto Rakstu lasīšanas veidu, sirdsapziņas izmeklēšanu, dzīvi Dieva priekšā.

Dialogs, kas tiek piedāvāts iemīlējušajiem un saderinātajiem Saderināto vakaros palīdz viņiem pieņemt atbildīgu, nobriedušu lēmumu par nākošo laulību un sagatavoties Laulības Sakramentam.

Ņemot vērā dialogu kā universālu komunikācijas veidu, Laulāto Tikšanās piedāvā īpašu programmu priesteriem, semināristiem un konsekrētajām personām.

SASTĀVS

Laulātie pāri, jaunieši, kuri saskata savu aicinājumu laulībā, kā arī konsekrētas personas un semināristi.

IESTĀŠANĀS (FORMĀCIJA)

"Laulāto tikšanās" var piedalīties dažāda vecuma ļaudis ar dažādu laulības dzīves ilgumu. Konfesionālajai piederībai nav nozīmes.

Mēs aicinām kustībā iesaistīties laulātos, kuri vēlas, lai viņu kopdzīve nepārtraukti attīstītos un pilnveidotos.

Tiek aicināti gan tie, kas dzīvo "labvēlīgā" laulībā, gan arī tie laulātie pāri, kuri pārdzīvo nopietnu konfliktu un vai pat domā par šķiršanos. Rekolekcijās ir piedalījušies arī tādi laulātie, kuriem vēlējušies atsākt kopdzīvi pēc vairāku gadu atšķirtības.

Rekolekcijas notiek gan latviešu, gan krievu valodā.

DARBĪBA

"Laulāto tikšanās" darbības galvenās formas:

Vienreizējs pasākums ir divu dienu rekolekcijas nedēļas nogalē. Tās organizē un vada trīs laulātie pāri un priesteris. Pēc dalībnieku vēlēšanās tiek organizētas arī pēcrekolekciju tikšanās svētdienās.

Kārtējās rekolekcijas notiek, tiklīdz ir nokomplektēta pietiekami liela grupa (10-12 pāri).

Laulāto tikšanās iesākas piektdienas vakarā un beidzas svētdienas pēcpusdienā. Lai piedalītos šajā pasākumā, laulātajiem jādodas uz rekolekciju māju.

Laulāto tikšanās organizē "Saderināto un iemīlējušos kursus", kurus vada laulātais pāris un priesteris. Kursi ir nepieciešamais nosacījums, lai saņemtu Laulības sakramentu. "Saderināto un iemīlējušos kursu" mērķis ir palīdzēt jauniešiem pārdomāt savu aicinājumu uz laulības dzīvi, atklāt laulības dzīves dziļāko jēgu, labāk iepazīt sevi un savu izredzēto, pieņemt atbildīgu lēmumu, kā arī iepazīstināt dalībniekus ar katoliskās Baznīcas mācību par laulību.

Kopumā "Saderināto un iemīlējušos kursos" ir 8 nodarbības vienu vakaru nedēļā un individuālas tikšanās ar ģimenes dabiskās plānošanas konsultantu.