Šodienas datums: 07.04.2020  |  Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

Jaunieši

"Campo Jēzus"

"Campo Jēzus" vasaras nometne jauniešiem (14 -21 gv.), kuru Latvijā organizē klosterbrāļi, klostermāsas un Katoļu Baznīcas priesteri. Šī tikšanās var kļūt par labāko Tavas vasaras piedzīvojumu! 

Kontaktpersona: m.Hanna

Mob: +371 26643372
E-pasts: campojezus@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=oTGep4akCVU
https://www.youtube.com/watch?v=Go6XgU_FqOk&feature=youtu.be

Lasīt tālāk par "Campo Jēzus"


"Eiropas gaidas un skauti"

"Eiropas gaidas un skauti" ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis - audzināt jaunatni kristīgā garā, lai tā būtu fiziski, garīgi, intelektuāli attīstīta un atbildīga Dieva un Latvijas valsts priekšā.

F.S.E. iedibinātājs Latvijā pr. Edgars Cakuls

Meiteņu vadītāja: Inese Pūtere
E-pasts: inese.putere@gmail.com
Mob.+371 26773875

Ogres sv. Meinarda vienības patruļa
Patruļas vadītājs: Jānis Prikulis
E-pasts: jugendstilslv@inbox.lv
Vienības kapelāns: pr. Andris Priede
Mob. +371 28220817
E-pasts: priedea@inbox.lv

Lasīt tālāk par "Eiropas gaidas un skauti"


“Jauniešu pastorālā māja” ir kristīga kopiena, kas apvieno priecīgus, drosmīgus, enerģiskus, draudzīgus, entuziastiskus un visādi citādi lieliskus jauniešus, kuri vēlas izdzīvot savu kristieša aicinājumu pavisam praktiskā veidā, proti, daloties savā priekā, dedzīgumā, talantos un entuziasmā ar saviem līdzcilvēkiem.

Kontaktpersona: Diāna Mekša
Mob: +371 26394426
E-pasts: dianameksa@inbox.lv

Kontaktpersona: Marija Skudra
E-pasts: skudramarija@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/JAUNIEŠU PASTORĀLĀ MĀJA

Lasīt tālāk par "Jauniešu pastorālo māju"


Kustība “Kalnā” ir intelektuāla, sadraudzību veicinoša, izglītojoša un arī izklaidējoša iniciatīva jauniešiem - personībām 25+, kurā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas atklāt dziļas un stabilas vērtības, uz kurām būvēt savu ikdienu un izvēles, iegūt jaunus draugus un domubiedrus, uzzināt ko jaunu, kā arī kvalitatīvi un jautri pavadīt laiku draudzīgā vidē. Kustības galvenais mērķis ir atklāt vērtībās balstītas izklaides un atpūtas nozīmi.

Kontaktpersona: Guna
Mob: +371 26408249

Kontaktpersona: Inese
Mob: +371 22337060

E-pasts: kustiba.kalna@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kalnaaa/
Mājas lapa: http://www.magdalenasdraudze.lv/kalna/

Lasīt tālāk par "Kalnā"


Kustībā ir aicināts iesaistīties ikviens, kurš savā garīgajā dzīvē vēlas doties dziļumā un piedzīvot savu piederību Baznīcai caur Karmela garīgumu. Tajā iesaistās laji, konsekrētās personas, priesteri, ģimenes, jaunieši - cilvēki dažādos vecumos.

Kontaktpersona: Marko Kolombo
Mob: +371 20017253
E-pasts: jauniesi@kek.lv
Adrese: Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvija

Facebook: https://www.facebook.com/keklv/

Lasīt tālāk par "Karmela Ekleziālo kustību"


Galvenie darbības virzieni jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem: nodarbības nedēļas nogalēs, sesijas, svētceļojumi, labdarības pasākumi, kas balstīti uz lūgšanu, dalīšanos, kalpošanu. Jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem: evaņģelizācija, formācija, rekolekcijas, valodu skolas, studentu kopmītnes vairākās valstīs.

Atbildīgais par kopienu Latvijā: Andis Smilga
Mob.: +371 29242348
E-pasts: liepaja@chemin-neuf.org
Adrese: Atmodas bulvāris 15, Liepāja, LV-3440

Pusaudžu misija (14 - 18 gadi):
Mob.: +371 29266006 (Indulis); +371 27090480 (Daiga)
E-pasts: cindulis@gmail.com

Jauniešu misija (18 - 30 gadi): 
E-pasts: info@chemin-neuf.lv 

Mājas lapa: www.chemin-neuf.org
Facebook: kopienaCheminNeuf

Lasīt tālāk par "Chemin Neuf" jauniešu misiju


"Magis"

“Magis” ir ignāciskās klusuma rekolekcijas ar radošiem eksperimentiem 18-35 gadus veciem jauniešiem . Tā ir īpaša iespēja iepazīt un pieredzēt svētā Ignācija no Lojolas garīgos vingrinājumus. “Magis” ir lūgšanu ceļojums, dabas meditācija, radoši eksperimenti un dalīšanās piedzīvotajā ar citiem.

Kontaktpersona: Aija Upīte
Mob: +371 26478612
E-pasts: aija.upite@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/magislv/


Nometņu cikls jauniešiem (14 -18 gadi), kuri vēlas iepazīt sevi un Dievu, atklāt un attīstīt savus talantus, atrast dzīves aicinājumu un iepazīt jaunus un līdzīgi domājošus draugus.

Kontaktpersona: Jolanta Grāvīte
Mob. +371 28825197
E-pasts: jolantagravite@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/OASISLatvija/
Mājas lapa: https://www.evangelizacijasskola.lv/oasis

Lasīt tālāk par "Oasis"


Jauniešiem, kas jau studē vai strādā, kuri ir vecumā 20 +. Iespēja sanākt kopā, lai parunātos ar līdzīgi domājošiem, lai dalītos savās grūtībās un priekos, lai atbalstītu viens otru arī praktiskās lietās. Jauniešu vakaru tikšanās ietvaros ir iespējams ne tikai padziļināt izpratni un domas par Baznīcu, bet arī iedziļināties aktuālās, jauniešiem interesējošās tēmās (piem., līderisms, sevis izzināšana, savu prasmju apzināšanās)

Kontaktpersona: Signe Briede
Mob: +371 26387954
E-pasts: briede.signe@gmail.com

Adrese: Republikas laukums 3-226, Rīga

Facebook: https://www.facebook.com/rita.prosanctitate

Lasīt tālāk par "Jauniešu vakariem"


Slavēšanas vakaru “Pegazs” mērķs ir attīstīt garīgumu un radošumu ticīgo jauniešu vidū, kā arī veicināt saliedētību un piedāvāt vienu vakaru mēnesī, lai labi pavadītu laiku lūgšanā un sadraudzībā.

Kontaktpersona: Vikija Ikauniece
Mob: +371 28644570
E-pasts: vikauniece@gmail.com

Adrese: Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas Liepas zāle

Facebook: https://www.facebook.com/slavesanasvakariPegazs/

Lasīt tālāk par "Pagazs"


Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar to savā dzīvē. Jaunieši, kopīgi tiekoties reizi mēnesī, cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājumu – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi, saprast karjeras izvēles vai citus svarīgus lēmumus).

Kontaktpersona: māsa Zane
Mob. +371 24501060
E-pasts: kalpones@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/groups/135490313673477/
Mājas lapa: https://kalpones.lv

Lasīt tālāk par "Samuēla grupu"


Vidzemes katoļu jauniešu centrs "Eksplozīvs maisījums"

Jauniešu centrs organizē "Līderu seminārus" jauniešiem, dažādas rekolekcijas un pasākumus, to skaitā Ekumenisko Krusta ceļu, Jauniešu dienas u.c. 

Faktiskā adrese: Mārstaļu iela 10, Rīga, LV-1050; 
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2a, Rīga, LV-1050

Vadītāja: Gunta Ziemele
Mob.: +371 29966227
E-pasts: vkjcentrs@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vkjcentrs/

Rekvizīti:
Nodibinājums “Vidzemes katoļu jauniešu centrs”
konts LV05UNLA0050016682724
Reģ. Nr. 40008172046
Jurid. adrese: Mazā Pils iela 2a, Rīga, LV-1050