Šodienas datums: 18.02.2020  |  Vārda dienas: Kintija, Kora

Franciskāņu sekulārordenis (Franciskāņu ordeņa Latvijas laju ordenis)

KAS TAS IR?

Tautā pazīstams kā terciāri vai trešais franciskāņu ordenis. Sekulārais Franciskāņu ordenis - tas ir visu tā katolisko brālību, kas izplatījušās pasaulē un ir atvērtas visām ticīgo kategorijām, organiska vienība. Šajās brālībās brāļi un māsas, Svētā Gara vadīti ir aicināti tiekties pēc pilnīgas mīlestības savā sekulārajā stāvoklī, ar profesiju (svinīgu solījumu) apņemas dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju pēc svētā Franciska parauga ar šīs, Baznīcas apstiprinātās, regulas palīdzību.

KO MĒS DARĀM?

Mēs nedarām neko, mēs cenšamies iet mazumā, lai Kristus aug lielumā. Tas ir ordenis praktizējošiem katoļiem no jebkuras sabiedriskās un garīgās kārtas, kas savas sekulārās un garīgās dzīves pieredzes gaitā ir nonācis pie secinājuma, ka viņš ir viens no lielākajiem grēciniekiem, kuru Dievs ļoti mīl. Ar mūža solījuma brīdi mēs uzkāpjam uz starta līnija, no kuras jau kā sekulārfranciskānim jāveic nenoteikta garuma Miera, Prieka un Piedošanas nesēja distance. Kopš šī brīža ik uz soļa jādomā, cik esi bijis laipns, maigs, piedodošs, izprotošs, nepārmetošs, drosmīgs, asprātīgs, priecīgs, lūdzošs. Jo tagad Tu esi Kristus miera nesējs, nevis tā teicējs. Nevis ar skaistām runām, bet ar savu dzīvošanas piemēru Tu uzņemies atbildību par Kristus Mīlestības uzvaras gājienu šajā Pasaulē, kas ir sekulārfranciskāņa Klosteris.

Regulas 19. Paragrāfs: Apzinādamies, ka viņi ir miera, kas nepārtraukti jāceļ, nesēji, lai sekulārfranciskāņi ar dialoga palīdzību meklē vienotības un brālīgas sapratnes ceļus, uzticoties dievišķīgās sēklas klātbūtnei cilvēkā un mīlestības un piedošanas pārveidojošajam spēkam.

Būdami pilnīga prieka vēstneši, lai viņi katrā situācijā cenšas nest prieku un cerību citiem.
Būdami Augšāmceltā Kristus locekļi, kurš piešķir īsto jēgu māsai nāvei, lai viņi mierīgi dodas uz galīgo satikšanos ar Tēvu.

Regulas 15. paragrāfs: Lai viņi ar personīgās dzīves liecību un arī ar drosmīgām iniciatīvām – kā individuālām, tā kolektīvām – iesaistās taisnīguma veicināšanā, īpaši sabiedriskajā dzīvē, un lai nekavējas izdarīt konkrētas izvēles saskaņā ar savu ticību.

Regulas 16. paragrāfs: Lai viņi darbu uzskata par dāvanu un par līdzdalību radīšanā, pestīšanā un kalpošanā cilvēku kopienai.

Regulas 17. paragrāfs: Ģimenē, lai viņi uztur franciskānisko miera, uzticības un cieņas pret dzīvības garu, tiecoties padarīt to par tādas pasaules zīmi, kas jau ir atjaunota Kristū.

Īpaši, lai laulātie, izdzīvojot laulības žēlastības, liecina pasaulei par Kristus mīlestību uz Viņa Baznīcu. Lai, audzinot bērnus kristīgā garā, vienkāršībā un atvērtībā, ar uzmanību attiecoties pret katra bērna aicinājumu, viņi priecīgi kopā ar bērniem iet savu cilvēcisko un garīgo ceļu.

KĀ MĒS PULCĒJAMIES?

Regulas 20. paragrāfs: Sekulārais Franciskāņu ordenis ir iedalīts dažāda līmeņa brālībās: vietējās, reģionālās, nacionālās un starptautiskās. Katrai no tām ir sava morālā personība Baznīcā. Šīs dažādo līmeņu brālības ir savstarpēji koordinētas un vienotas saskaņā ar šīs regulas un konstitūcijas normām.