Šodienas datums: 18.02.2020  |  Vārda dienas: Kintija, Kora

Katoļu Baznīcas labdarības organizācija “Caritas”

CARITAS nozīme: nesavtīga Dieva mīlestībā sakņota tuvākmīlestība. Tā ir ceļš uz tikšanos ar Dievu, bet aklums pret tuvāko, dara cilvēku aklu arī pret Dievu. Tā katra atsevišķā cilvēka un visas Baznīcas kopīgais uzdevums pārvērst mīlestību darbos. Gadsimtu gaitā šis mīlestības kalpojums ir nostiprinājies kā viens no būtiskiem Baznīcas sektoriem: palīdzība atraitnēm, bāreņiem, ieslodzītajiem, slimajiem un visiem, kas atrodas vajadzībās, pieder pie Baznīcas būtības.

Kas ir CARITAS pasaulē?

CARITAS EUROPA dibināta 1971.gadā, apvieno 48 organizācijas, kas darbojas 44 Eiropas valstīs un ir viens no septiņiem CARITAS INTERNATIONALIS reģioniem, veidojot 162 organizāciju savienību, kas strādā katastrofās cietušo palīdzības sniegšanas, attīstības un sociālā darba jomā pasaules līmenī un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

CARITAS strādā un palīdz cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai. Tās pieeja balstās uz Baznīcas sociālo mācību, kas ir vērsta uz cilvēka personas cieņu. Organizācijas biedri tic, ka vājie un apspiestie nav žēlošanas objekti, bet gan pārmaiņās cietušie, tāpēc CARITAS visiem spēkiem cīnās, lai izskaustu cilvēku pazemojošo nabadzību, nepieņemamus dzīvošanas un darba apstākļus, kā arī netaisnu sociālo, politisko, ekonomisko un kulturālo struktūru funkcionēšanu.

Kas ir CARITAS Latvijā?
NVO, kas 2004.gada 10.novembrī kā nodibinājums ierakstīta LR Uzņēmumu reģistrā; kopš 15.08.2006. nodibinājumam Caritas Latvija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā paredzētās nodokļu atlaides.

Dibinātājs: Latvijas Romas-Katoļu Baznīcas Bīskapu Konference.

Darbības mērķi ir vērsti, lai mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību, kā arī lai veicinātu patvēruma meklētāju iekļaušanu Latvijas sabiedrībā.

Galvenie uzdevumi šodien:

  • brīvprātīgā darba idejas popularizēšana īpaši jauniešu vidū, brīvprātīgā darba iespēju pētīšana projektu ietvaros;
  • Caritas grupu izveide pie Latvijas Romas katoļu baznīcas draudzēm;
  • jaunu projektu izstrāde un ziedojumu piesaiste;
  • starptautiskā apritē: Caritas Latvija ir Caritas Internationalis un Caritas Europa dalīborganizācija.