Šodienas datums: 31.03.2020  |  Vārda dienas: Gvido, Atvars

Monsinjors Antons Smelters

80 gadu jubilejā - saviem apsveicējiem

Mīļie draugi un lasītāji! Vispirms es vēlētos teikt sirsnīgu paldies visiem tiem, kas ar lūgšanām, vārdiem, dāvanām, ziediem atcerējās mani 80 gadu jubilejā! Sveicēju bija daudz, mīļu, sirsnīgu vārdu bija vēl vairāk, dažas labas pārsteiguma dāvanas, klusās, neskaitāmās lūgšanas — tas viss iepriecināja manu astoņdesmitgadīgo sirdi. Paldies par šo prieku, paldies mūsu cienījamajam kardinālam V. Em. Jānim Pujatam par atzinīgajiem vārdiem un uzdāvāto biķeri. Paldies visiem Latvijas bīskapiem, kas piedalījās pusdienās 17. janvārī Garīgajā seminārā, un V.E. J. Bulim par rakstisko sveicienu un "pielikumu". Paldies priesteriem par klātbūtni un apsveikuma vārdiem. Tāpat paldies par sveicieniem, kas nāca no semināristu vidus. Cerēsim, ka teiktie atzinības vārdi kādreiz izturēs pārbaudi arī Dieva priekšā.

16. janvāra vakarā Sv. Jēkaba katedrālē jauniešu Sv. Mises ietvaros notika jubilāra pateicības dievkalpojums, koncelebrējot gandrīz visiem Garīgā semināra profesoriem un pasniedzējiem. Pēc Svētās Mises saviesīgā dzīve ar runām un apsveikumiem turpinājās Kardināla J. Vaivoda Svētdienas skolas telpās. Arī tur tika teikti pelnīti un nepelnīti atzinības vārdi par padarīto. Pēc svinībām "gribējās" nostāties kāda spoguļa priekšā, "apbrīnot" sevi sevis padomāt: "Na, Antoniņ, vai tu dzirdēji, kādus varoņdarbus tev šajās dienās piedēvēja?" Turpretī mazais sargeņģelītis manī čukstēja: "Nepaliec iedomīgs! Neaizmirsti Marijas vārdus! Ne jau tu, bet gan Dievs ir tas, kas dara lielas lietas! Ja tu būsi darījis visu, kas ir tavos spēkos, atceries, ka Jēzus ir teicis - tu esi un paliec Kunga kalps!"

Monsinjors Antons Smelters, Katoļu Kalendārs 2004