Šodienas datums: 06.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Bibliotēka


1969. gada 25. maijā Dievišķā Kulta kongregācija apstiprināja Svētās Mises lasījumu tekstus Ordo lectionum Missae tā sauktajā Lekcionārijā, kuru ar dekrētu Ordinem lectionum noteica sākt lietot 1969. gada 30. novembrī ar svētdienas lasījumiem „B” gadā un otrās sērijas lasījumiem darbdienās. Latīņu valodas lekcionāri grāmatās iznāca 1970. gada 30. septembrī.

Vatikāna II koncila konstitūcija par dievišķo liturģiju (SC) lielu akcentu liturģijā lika uz Svētajiem Rakstiem (sal. nn. 24, 33, 35), norādot: “Lai ticīgajiem bagātīgāk klātu Dieva Vārda galdu, daudz plašāk jāatver Bībeles dārgumu krātuve, lai noteiktā gadu skaitā tautai izlasītu svarīgākās Svēto Rakstu daļas” (SC, n. 51).

Darbu pie lekcionāriem aizsāka liturģiskās komisijas Concilium 11. grupa 1964. gada aprīlī. Ap trīsdesmit biblisko pētnieku ieteica Svēto Rakstu fragmentus, kuri tika izplatīti 1967. gada sagatavē un galīgās izmaiņas tika veiktas 1968. gadā.

Lasīt tālāk


Žans Vanjē dzimis 1928. gadā. 1950. gadā viņš atstāja Kanādas floti, lai sāktu studēt filozofiju. Šajā laikā viņš dzīvoja kristīgā kopienā netālu no Parīzes. Ieguvis doktora grādu filizofijā, viņš šo priekšmetu pasniedza Toronto universitātē. Pēc tam, 1964.gadā, Žans Vanjē lika pamatus Šķirsta kopienai, sākdams dzīvot kopā ar diviem garīgi atpalikušiem pieaugušajiem mazā namiņā Trolībreijā (Uāzas departaments). Šķirstā zem viena jumta dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām un asistenti, kuri viņiem palīdz. Par Šķirsta garīgo tēvu kļuva priesteris Toms Filips (līdz savai nāvei 1993. gadā). Ar laiku šī kopiena auga lielāka, un pēc tās parauga līdzīgas kopienas tika dibinātas dažādās citās valstīs: Kanādā, ASV, Beļģijā, Dānijā, Norvēģijā, Skotijā, Īrijā, Indijā, Haiti, Hondurasā, Augšvoltā, Kotdivuārā… Visu šo gadu laikā Žans Vanjē ne tikai apguvis pieredzi Trolībreijā un citās Šķirsta kopienās, bet arī apmeklējis daudz kopienu visā pasaulē un vadījis vairākas tikšanās un konferences par kopienas dzīvi. Turpinājumā piedāvājam fragmentus no latviešu valodā tulkotās grāmatas "Kopiena - vieta piedošanai un priekam" ("Dzīvības straumes", 2013) Lasīt tālāk


Litānijā Dievmātei mēs Mariju uzrunājam: „Visgudrākā Jaunava - lūdz par mums!” Pasludināšanas aina īpašā veidā atklāj, cik liela ir Viņas gudrība, prātīgums, apķērība. Erceņģelim Gabrielam viņa uzdod prātīgu jautājumu: „Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?”(Lk. 1, 34).

Kas ir gudrība, prātīgums? Gudrība ir prāta spēja, pateicoties kurai cilvēks, pazinis tiekšanās cienīgu mērķi, spēj paredzēt visus apstākļus un izvēlēties vislabākos līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Tātad gudrs un prātīgs ir tas, kurš ne tikai pieņem prātīgus lēmumus, bet vispirms tas, kurš savā rīcībā vadās pēc saprātīga lēmuma. Gudrība ir praktisks tikums. Tā pasargā cilvēku no ļaunuma un viņa rīcību vada uz labu. Kristīgais gudrības tikums ir Dieva dāvana, kura apgaismo prātu, lai vienmēr izvēlētos vislabākos līdzekļus pēdējā mērķa sasniegšanai un lai cilvēka rīcību pakārtotu šim mērķim. Lasīt tālāk


Pāvesta emeritus Benedikta XVI pārdomas par krīzi Baznīcā, vispārējo sabiedrisko kontekstu,seksuālās izmantošanas skandāliem un ko darīt tālāk, kas tika publicētas izdevumā “Klerusblatt” šī gada aprīlī.

No 21. līdz 24. februārim pēc pāvesta Franciska ielūguma Vatikānā bija sapulcējušies bīskapu konferenču priekšsēdētāji no visas pasaules, lai apspriestos par ticības un Baznīcas krīzi, ko pasaulē izraisījusi šokējošā informācija par garīdznieku pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem pret mazgadīgajiem. Informācijas par šiem noziegumiem apjoms un nopietnība dziļi satriekusi priesterus un lajus, un ne mazums Baznīcas ticību sākuši apšaubīt. Šeit jāraida spēcīgs signāls un jāmeklē jauns ceļš, lai atjaunotu ticību Baznīcai kā pasaules gaišumam un kā spēcīgai palīdzībai pret iznīcinošajām varām. Lasīt tālāk


Šajā mēnesī godinām Dievmāti. Viņa ir mūsu zemes sevišķā aizbildne - Māras zemes Karaliene. Taču mūsos var rasties izbrīna - godinām Viņu kā Karalieni, bet Viņa saka: „Lūk, es esmu Kunga kalpone” (Lk 1,38). Tā Viņa sevi sauc brīdī, kad dzirdēja cilvēkam neparastus eņģeļa vārdus: „Esi sveicināta žēlastības pilnā” (Lk 1,28). Eņģeļa sveiciens liek mums redzēt Marijā Jaunavu, kas ir paaugstināta pāri eņģeļiem, bet Marijas atbilde liek redzēt Viņu nometušos ceļos, kalpojot Dievam un cilvēkiem. Tas mūsu sirdi var mierināt - redzot Viņā Kunga Kalponi, mīlot Viņu kā Māti un godinot kā Karalieni.

Lasīt tālāk


Lūdzoties Dievmātes litāniju, ikreiz atkārtojam: svētā Marija, Labsirdīgā Jaunava, Debesu vārti, Rīta auseklis, Slimnieku veselība, Grēcinieku patvērums… Ar šiem tituliem, kurus svētie un Baznīcas doktori ir veltījuši Marijai, viņi vēlējās pagodināt Viņas izcilumu.

Taču ir viens tituls, vissvarīgākais, kurš iekļauj sevī visus pārējos un ir to pamats: svētā Dieva Dzemdētāja. Marija ir tā no kuras piedzima Jēzus (Mt 1, 16). Svētais Lūkass savā evaņģēlijā ierakstīja eņģeļa vārdus: “Visaugstā spēks tevi apēnos, tāpēc arī Tas, kas dzims, būs svēts un tiks saukts - Dieva Dēls” (Lk 1, 35).

Lasīt tālāk


Mūs visus kāds ir sāpinājis, - visbiežāk tie, kurus mīlam un kuri mīl mūs. Tieši caur vistuvākajiem piedzīvojam atraidījumu, pamestību, manipulāciju, emocionālu vai fizisku vardarbību – draugi, kaimiņi, vecāki, vīri, sievas, mīļotie, bērni, skolotāji, mācītāji. Tie, kuri mūs mīl, sāpina. Tu, no kura es gaidīju, ka vienmēr būsi ar mani, esi mani pametis. Kā es jebkad spēšu to piedot. Dievs dod žēlastību pacelties pāri un Dieva vārdā saraut jebkādas saites ar gariem un piedot, lai atstumtība ietu mazumā, bet mīlestība neizdzistu.

2019. gada Ekumeniskā Krusta ceļa tēma bija atstumtība, kas ir kā pakāpiens uz dziļāku mīlestību un pieņemšanu pret otru cilvēku. Viens no centrālajiem satura elementiem bija personiskie stāsti, ko varējām dzirdēt katrā apstāšanās vietā. Šīs liecības ir reāls cilvēku piedzīvojums, kā Dieva mīlestība un Kristus spēks ir pārvērtis viņu sāpes, ciešanas, atkarības, negatīvas un manipulatīvas izpausmes mīlestībā, piedošanā – jaunā dzīvē. 

Lasīt tālāk


Avots: J. Priede, (No Tuvo) Austrumu perspektīvas. Literatūrzinātne. Reliģijpētniecība. Latvija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 35.-45. lpp.

Asinsliecību žanrs: Smirnas bīskapa svētā Polikarpa asinsliecība

Pirmo gadsimtu kristīgajā literatūrā līdzās apoloģētiska rakstura darbiem īpaši nozīmīgas ir liecības par Baznīcas un sabiedrības attiecībām kristiešu vajāšanu laikā. Viens no šādiem dokumentiem ir otrā gadsimta Romas impērijas Āzijas provinces Smirnas kristiešu kopienas, proti, Smirnas bīskapa vadītās vietējās baznīcas vēstule baznīcai Filomēlijā.

Lasīt tālāk


Ko nozīmē šie vārdi? Tādu latviešu valodā taču nav. Jā, tik tiešām – nav. Tādēļ šajā rakstā mēģināšu paskaidrot šo vārdu jēgu. Tiem ir patiesi dziļš saturs.

Katoļu Baznīcā ar vārdu Lieldienas neapzīmē kādu vienu vai divas dienas, bet pat veselas trīs dienas – latīņu valodā saucam tās par Triduum (burtiski – trīs dienas). Kādas dienas? Lai to saprastu, ir vajadzīgs īss ieskats liturģisko kalendāru un laika skaitīšanas veidu pasaulē.

Kristīgajā pasaulē skaitām dienas no pusnakts līdz pusnaktij, tas nozīmē, ka pusnaktī pārejam uz nākošo dienu. Taču jūdi skaita laiku citādāk – katra nākošā diena sākas plkst. 18:00 (pēc mūsu laika, jo viņiem tad ir 00:00), tad 12 stundas ilgst nakts un 12 stundas diena. Praktiski tas nozīmē, ka, piemēram, mūsu pirmdienas vakars (sākot no 18:00) jūdiem ir jau otrdiena – protams, šeit runājam par liturģisko laika skaitīšanu.
Lasīt tālāk


Baznīcai Latvijā ir piederīgi dažāda vecuma cilvēki – gan gados, kuri vēl atceras, ko viņiem mācīja viņu vecāki un vecvecāki, gan vidējā paaudze, kura dažādu apstākļu dēļ mazāk zina par Baznīcas normām, gan arī jaunie cilvēki, kas gribētu uzzināt, kādēļ Baznīca nosaka tādus vai citus likumus. 

Šo dažādo paaudžu cilvēkiem ir atšķirīga pieeja attiecībā uz Baznīcas disciplīnu dažos jautājumos, kas saistīts gan ar vietējās diecēzes tradīcijām, gan audzināšanu ģimenē. Viens no tādiem jautājumiem skar gavēšanu un atturību no gaļas ēdieniem, proti, kamdēļ šī gavēšana un atturība, kas tās tādas ir un kādas ir ar tām saistītas aktuālas normas? Īsumā mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Lasīt tālāk


Gavēnis ir gandarīšanas, ticības formācijas un atgriešanās laiks, kas iesākas Pelnu trešdienā, kad liturģijas ietvaros priesteris tās dalībniekiem uz galvas kaisa pelnus, un šī liturģiskā zīme norāda uz mūsu eksistences trauslumu, atgādina, ka mēs esam atkarīgi no sava Radītāja, ka esam grēcinieki, kuriem nepieciešama Dieva žēlsirdība un piedošana. Šī redzamā zīme ir apliecinājums mūsu gatavībai gandarīt par izdarīto ļaunumu, kā arī izlīgt ar Dievu un cilvēkiem. Tas ir aicinājums uzlūkot sevi ar pazemību, centrālo vietu savā dzīvē ierādot Dievam.

Lasīt tālāk priestera Andra Ševeļa MIC rakstu


„Kādu dienu man viss rādījās melnās krāsās – mana tumšā un noslēgtā dzīve slimnieku korpusā bez saules, bez gaismas, bez nevienas lietas, kas varētu palīdzēt nest nastu, ko Dievs man ir uzlicis… Slimība, klusēšana, pamestība… Mana dvēsele ļoti cieta. Mani pārpludināja atmiņas par pasauli, par brīvību… Manas domas bija skumjas, drūmas, man šķita, ka manī nav mīlestības pret Dievu, ka cilvēki ir mani aizmirsuši, ka man nav ne ticības, ne gaismas. Habits man bija par nastu… Man bija auksti un nāca miegs… Nemāku aprakstīt… Viss reizē. Tumsa baznīcā mani skumdināja. Es skatījos uz tabernākulu, un tas man neko nenozīmēja. Man šķita, ka esmu dzīvs aprakts, man šķita, ka esmu klosterī kā mironis savā kapā, sliktāk nekā kapā, jo kapā vismaz var atpūsties. (..) Tajā brīdī es tik tiešām būtu gribējis nomirt… Taču tikai tāpēc, lai neciestu. Vēlāk sapratu, ka tas bija kārdinājums,” [1] par savu iekšējo pārdzīvojumu dienasgrāmatā raksta brālis Rafaēls Arnaiss Barons, kuru pāvests Benedikts XVI 2009. gadā piepulcināja Baznīcas svēto pulkam. Lasīt tālāk


“Jo arī radība ilgodamās gaida Dieva bērnu parādīšanos.” (Rom 8,19) 

Mīļie brāļi un māsas,

katru gadu ar Mātes Baznīcas starpniecību Dievs “dāvā saviem ticīgajiem iespēju ar prieku sagatavoties un garā attīrīties Lieldienu svinībām, lai […] tie caur atpestīšanas noslēpumiem sasniegtu pilnību dzīvē Kristū” (Gavēņa prefācija, 1). Šādā veidā no Lieldienām līdz Lieldienām varam doties pretī šīs pestīšanas piepildīšanai, kuru jau esam saņēmuši, pateicoties Kristus Lieldienu noslēpumam: “Jo cerībā mēs esam pestīti.” (Rom 8, 24) Šis pestīšanas noslēpums, kas mūsos darbojas jau zemes dzīves laikā, ir dinamisks process, kas ietver arī visu vēsturi un radību. Svētais Pāvils pat saka: “Jo arī radība ilgodamās gaida Dieva bērnu parādīšanos.” (Rom 8,19) Šajā perspektīvā vēlos piedāvāt dažas domas, lai tās šajā Gavēnī pavadītu mūs atgriešanās ceļā.

Lasīt tālāk


Pīters Kreifts (Peter Kreeft) ir Bostonas koledžas (ASV) filozofijas pasniedzējs, vairāk kā 100 kristīgās filozofijas, teoloģijas un apoloģētikas grāmatu autors.

Vai Dievs ir paredzējis tikai vienu pareizu izvēli katram lēmumam, kurš man jāpieņem?

Kad mēs lūdzam no Dieva gudrību izšķirt Viņa gribu, kad mums jāizvēlas sava otrā puse, karjera, darbs, filma, māja, skola, draugs, aicinājums, veids, kā tērēt naudu, vai jāpieņem jebkāds cits lēmums, liels vai mazs, kad mūsu priekšā atveras divi vai vairāki iespējamie ceļi un mums ir jāizšķiras,- vai šajos gadījumos Dievs vienmēr mums grib tikai kādu vienu no tiem? Ja tas tā ir, kā mums izšķirt Viņa gribu?

Lasīt tālāk

 


Konsekrēto personu identitāte vairāk izpaužas tajā, kas viņi ir, kā tajā, ko viņi dara
Konsekrēto personu dzīve ir ļoti specifiska, līdz ar to arī ļoti pārsteidzoša aicinājuma forma, kādu Dievs piedāvā cilvēkam uz zemes. Šī iemesla dēļ aicinājumu uz dzīvi saskaņā ar evaņģēliskajiem padomiem var saukt par vispravietiskāko aicinājumu, jo tas nozīmēt tādu dzīves veidu, kas ļoti skaidrā veidā liecina par Dieva esamību un Viņa mīlestību pret cilvēku. No otras puses šāds aicinājums apstiprina cilvēka spēju jau šeit un tagad, ikdienas dzīves sarežģītajās situācijās, liecināt par mūžīgo nākotni, kuru Dievs sagatavojis katram no mums.

Lasīt tālāk


“Mēs savstarpēji esam locekļi .” (Ef 4, 25)
No sociālo tīklu kopienām līdz cilvēciskai kopienai

Dārgie brāļi un māsas,
no brīža, kad bija pieejams internets, Baznīca vienmēr ir centusies veicināt tā lietošanu tādā veidā, lai tas kalpotu kā cilvēku tikšanās un savstarpējas solidaritātes vieta. Ar šo vēstījumu vēlos aicināt vēlreiz pārdomāt attiecību veidošanas nepieciešamību un pamatus un tik dažādajos izaicinājumos, kas raksturo mūsdienu komunikāciju, no jauna atklāt cilvēka, kas nevēlas būt vientuļš, ilgas.

Lasīt tālāk


Visgrūtāk cilvēkam ir iepazīt pašam sevi. Tikai cilvēks, kurš pilnībā nepazīst sevi, var dzīvot pārliecībā, ka pazīst sevi ļoti labi vai arī, ka var viegli sevi iepazīt un mainīt. Nevēlēšanās iepazīt sevi visbiežāk izriet no bailēm no sevis un no tā visa, kas ir cilvēkā. Apdraudētības sajūtu rada tieši tas, kas vēl ir neiepazīts un nenosaukts vārdā. Būt sevis iepazīšanas tumsā ir grūti, jo tā rada nedrošību. Mēs esam kārdināti “pievērt acis”, lai izvairītos no sāpīgā skatiena pašam uz sevi. “Acu pievēršanas” sekas ir ilūziju pasaules radīšana sevī.

Lasīt tālāk


Nesen dzirdēju kādu notikumu, ar kuru vēlos dalīties. Uz bērnu veikalu atnāca jauns laulāts pāris, lai savai trīsgadīgajai meitai, kura reti smaidīja un visu laiku bija noskumusi, iegādātos kādu rotaļlietu. Tādēļ viņi nolēma nopirkt meitai kaut ko, kas sagādātu viņai prieku. Viņi ilgi meklēja, bet nespēja izvēlēties un lūdza padomu pārdevējai. Sarunas gaitā izrādījās, ka vecāki visas nedēļas dienas un arī vakaros strādā ārpus mājas. „Man ļoti žēl”, laipni atbildēja pārdevēja, „bet veikalā mēs nepārdodam vecākus”.

Lasīt tālāk


Ja vēlamies dzīvot autentisku garīgo dzīvi, no sākuma ir jāpamana un jānovērtē mūsu ilgas pēc pilnīgākas un dziļākas lūgšanas. Tās ir Jēzus dāvana. Bez Svētā Gara darbības šīs ilgas mūsos nebūtu. Ilgoties pēc lūgšanas nozīmē ilgoties pēc Dieva.

Novērtēt ilgas pēc lūgšanas nozīmē būt par tām Dievam pateicīgam. Neskatoties uz maniem grēkiem un neuzticībām, manu iekšējo nesakārtotību un dažādiem maldu ceļiem, Viņš par mani nav aizmirsis, Viņš aicina uz dziļākām attiecībām ar sevi.

Lasīt tālāk


Mēneša pirmās sestdienas dievbijības forma sevišķā veidā ir izcelta pēc Dievmātes parādīšanās trīs bērniem – Lūcijai, Jacintai un Francisko - mazā ciematiņā Fatimā, Portugālē 1917. gadā. Abus pēdējos par svētiem pasludināja pāvests Francisks 2017. gada 13. maijā, apmeklējot Fatimu, bet Lūcijai piešķīra Dieva Kalpones titulu tā paša gada 13. februārī.

Fatimas vēstījums – aicinājums uz lūgšanu un gandari - aizvien ir ļoti aktuāls. Aktuāla ir arī šī vēstījuma nodošana tālāk, jo, kā atklāj māsa Lūcija, “Dievs vēlas iedibināt pasaulē Bezvainīgās Marijas Sirds godināšanu”. Pati Dievmāte atklāj veidu, kā gandarīt – viņa aicina uz pirmo piecu mēneša sestdienu veltīšanu kā gandari viņas Bezvainīgajai Sirdij. Īpaši jāuzsver, ka Dievmāte lūdz veikt gandarīšanu tieši mēneša pirmajās sestdienās, nevis, piemēram, mēneša 13. datumos, kad notika Viņas parādīšanās Kova da Irijā.

Lasīt tālāk


Tanī dienā Jēzus teica: “Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis.”  (Jņ 12:28-32)

Tas ir noticis. Tā stunda ir situsi Mēs gaidījām Latvijas simtgadi, domājām par to, gatavojāmies un posām svētkus. Nu tā ir pienākusi. Jēzus reiz teica saviem mācekļiem:

“Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku: daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja, tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja.” (Lk 10:23-24)

To varētu teikt arī par mums. Daudzi jo dauzi brīvības cīnītāji un Latvijas valstiskumu cēlāji un noturētāji būtu gribējuši redzēt Latvijas simtgadi.  Lasīt tālāk


Stāsta, ka slavenais sengrieķu filosofs Diogēns Atēnu tirgus laukumā esot uzslējis telti un uz tās novietojis uzrakstu: „Te var nopirkt gudrību.” Kāds bagātnieks, iedams garām, ieraudzīja šo uzrakstu un, skaļi smiedamies, iedeva savam kalpam dažas monētas un pavēlēja: „Pajautā tam ākstam, cik gudrības viņš pārdos par šo naudu.” Kalps izpildīja sava saimnieka pavēli. Diogēns paņēma naudu un teica: „Pasaki savam kungam šādu gudrību: „Dari ko darīdams, apdomā galu!”.” Bagātais vīrs nenožēloja savu pirkumu. Šo teikumu viņš lika ar zelta burtiem iegrebt virs sava nama durvīm, lai ikvienam, kas ienāk mājā, atgādinātu par dzīves mērķi.

Lasīt tālāk


Tik daudz pietiek, lai šajā steidzīgajā pasaulē atrastu sevi no jauna.
Miers un labums visiem!
Ceru, ka šajā vakarā Kungs jūsu sirdīs no jauna ieliks cerību. Tāpat kā lampa, kura nemitīgi ir aizdegta, tāpat arī jūs nekad nedrīkstat zaudēt cerību. Mūsu Kungs Jēzus Kristus dzīvo, bet kādi mēs esam Viņam? Mums ir nocietinātas sirdis.
Bet Kungs saka: ”Ļauj Man ieiet, vēlos tevi uzrunāt, uzlabot. Nāc un seko Man. Vēlos runāt uz tavu sirdi.” Cik reizes esam Viņam paklausījuši? Cik reizes esam sadzirdējuši Viņu mūsu sirdīs. Esam vēlējušies un vēlamies visu redzēt tā, kā mums patīk, kā mums šķiet, kā paši gribam. Bet Kungs tā uz mums nerunā. Kungs runā uz mums caur Evaņģēliju. Piepilda mūs. “Nāc! Tu nekad neesi viens, Es tevi uzcelšu no jauna. Atjaunošu. Došu tev to vārdu, kurš tev nepieciešams. Nevis melus, bet patiesību.” Lasīt tālāk
 


Šis nabags sauc un Kungs viņu uzklausa

1. “Šis nabags sauc un Kungs viņu uzklausa” (PS 34,7). Psalmista vārdi kļūst arī par mūsējiem brīdī, kad tiekam aicināti sastapties ar dažādiem ciešanu un marģinalizācijas apstākļiem, kuros dzīvo daudzi mūsu brāļi un māsas, ko esam pieraduši apzīmēt ar vispārīgo terminu “nabagi”. Cilvēkam, kurš šos vārdus raksta, šie apstākļi itin nemaz nav sveši. Tieši otrādi, viņš pats ir pieredzējis nabadzību, bet tomēr viņš to pārvērš slavas un pateicības Kungam dziesmā. Šis psalms šodien ļauj arī mums, kas esam iestiguši visdažādākajos nabadzības veidos, saprast, kuri ir tie īstie trūkumcietēji, kuriem esam aicināti pievērst savu skatienu, lai sadzirdētu viņu saucienu un saskatītu viņu vajadzības. Lasīt tālāk


„Cilvēks sevī ir sadalīts. Tāpēc visa cilvēku dzīve – gan individuālā, gan kolektīvā – kļūst par dramatisku cīņu starp labo un ļauno, gaismu un tumsu. Turklāt cilvēks redz, ka saviem spēkiem nespēj sekmīgi atvairīt ļaunā uzbrukumus, jo ikviens jūtas sasaistīts.” (Gaudium et spes, 13) Tā cilvēka iekšējo stāvokli pēc grēkā krišanas raksturoja Vatikāna II koncila tēvi.

Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu nevis tādēļ, lai Viņš kļūtu par politisko līderi vai tautas vadoni, bet Viņa misija bija iznīdēt ļaunuma dīgli un izdziedināt cilvēka sirdi. Tāda bija Jēzus sūtība, un tai Viņš veltīja visu savu dzīvi. Jēzus kā Dieva Dēls ļoti labi pazina cilvēku ievainoto dabu un zināja, kur rodas ļaunas un netaisnīgas sabiedriskās un politiskās struktūras – tieši cilvēka sirdī, kas, attālinoties no Dieva, meklē savu laimi un dzīves piepildījumu slavā, varā, karjerā, naudā, materiālajos labumos. Pēc grēkā krišanas cilvēks kļuva patmīlīgs, tāds, kas nemitīgi meklē pašlabumu.

Lasīt tālāk


(...) Kad izklājam karti, redzam tajā tūkstošiem ceļu. Redzam arī to, ka tie ir ļoti dažādi. Ir galvenie ceļi, sānu ceļi. Ir droši ceļi un bīstami ceļi. Ir lauku ceļi un modernas autostrādes. Ir ceļš uz mājām, ceļš uz darbu, ceļš uz dievnamu. Ceļi ir izvietoti tā, lai vestu pie kāda noteikta mērķa. Reizēm ceļi šķiras, reizēm savienojas. Ja pārnesam šo līdzību uz mūsu dzīvi, tad to, kas izveidojas, apvienojoties diviem dzīves ceļiem vienā, saucam par laulību un ģimeni. Dievs Tēvs ir radījis cilvēku dzīvei ģimeni. Iemantot ģimeni – tās ir ikviena cilvēka ilgas. Būt tēvam, mātei, brālim, māsai. Cilvēka visdziļākie pārdzīvojumi saistās ar dzimtajām mājām. Ne velti saka – “Nekur nav tik labi kā mājās”. Dzimtās mājas – cik daudz atmiņu un aizkustinājumu šie vārdi izsauc mūsu sirdī. Svētais Jānis Pāvils par savām mājām atceras: “Bieži domās atgriežos manās dzimtajās mājās, jo tur, pateicoties vecākiem, iemācījos mīlēt Dievu un cilvēkus, un savu Dzimteni”. Mājas ir ģimenes pavards, kopiena, kas balstīta savstarpējā mīlestībā. Tā ir vieta, kur bērni saņem pirmo ticības liecību. Tādēļ ģimene pamatoti tiek saukta par mājas Baznīcu. Mīlestībai ģimenē ir būtiska jēga. Lasīt tālāk


Šai svētku dienai paredzētajos Svēto Rakstu lasījumos, kā pirmo dzirdējām vienu no visvairāk pārprastajām Bībeles grāmatām- svētā Jāņa Atklāsmes grāmatu, jeb Apokalipsi. Tā ir sarakstīta šai grāmatai specifiskā literārajā žanrā, kurā ir daudz simbolu, zīmju un figūru, neparastu tēlu un noslēpumainu notikumu.

Šis fragments ko dzirdējām pirmajā lasījumā runā par naidīgiem, dēmoniskiem spēkiem, kuri uzņemas cīņu ar Dievu. Klausoties šo fragmentu mēs varam pamanīt dažas zīmes un simbolus: pūķis, saulē tērpta sieviete - jaunava, zobens, uguns.

Cietošā, uzvarošā un triumfējošā sieviete ir Baznīca - Dieva tauta, kurai pretojas, ar kuru cīnās ļaunie spēki, kurus attēlo pūķis un čūska. Pārnestā nozīmē liturģija šo sievietes tēlu attiecina arī uz Mariju. Ir būtiski zināt, ka apokaliptiskais teksts var ietvert sevī vairākas nozīmes.

Lasīt tālāk


Apustuliskā nuncija Baltijas valstīs arhibīskapa Pedro Lopess Kintana sprediķis Aglonā, 2018. gada 15. augustā

Cienījamās valsts augstākās amatpersonas, dārgie brāļi un māsas!

Man ir liels prieks svinēt šo Euharistiju Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos šajā skaistajā starptautiskajā Aglonas svētvietā. Sveicinu no sirds un ar atzinību V. E. Jāni Buli, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapu un Latvijas Bīskapu konferences prezidentu, Viņa Eminenci kardinālu Pujatu un citus bīskapus.

Esmu priecīgs sveicināt Viņa Ekselenci Raimondu Vējoni, Latvijas prezidentu, un visas klātesošās autoritātes.

Brālīgs sveiciens arī brāļiem no kristīgajām Baznīcām un konfesijām, kuri ir vēlējušies būt kopā ar mums šajās svinībās.

Lasīt tālāk


Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča sprediķis 2018. gada 14. augustā Aglonā

Dārgie svētceļnieki! Šogad pulcējamies Aglonā īpašā kontekstā. Šis ir gads, kad svinam Latvijas simtgadi.

Šis ir gads, kad pāvests Francisks ierodas pie mums kā svētceļnieks, lai stiprinātu mūsu tautā ticību un cerību, lai būtu kopā ar mums šai svarīgajā vēstures posmā. Pirms 25 gadiem mūs apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II, kuram bija neatsverama loma Austrumeiropas valstu atbrīvošanā no komunistiskās ideoloģijas žņaugiem.

Šis ir arī gads, kad oktobrī notiks Saeimas vēlēšanas un tautas izvēle noteiks, kuri būs mūsu priekšstāvji nākamajos četros gados, kuri būs tie, kas noteiks Latvijā notiekošo politisko, kultūras un ekonomisko procesu tālāko virzību.

Ir vērts paskatīties uz šiem trim notikumiem dievišķās Atklāsmes gaismā, izejot no ticības skatījuma. To mums palīdz izdarīt šodienas svētku vēstījums un tikko dzirdētie liturģiskie teksti. Svētais Pāvils mums pavēsta, ka pienāks brīdis, kad „iznīcīgais būs ietērpies neiznīcībā un mirstīgais būs ietērpies nemirstībā, tad piepildīsies rakstītais vārds: “Uzvara ir iznīcinājusi nāvi. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dzelonis?”” Lasīt tālāk


Dārgie brāļi un māsas,

Kā ik gadu, ejot mūsu vecāku, vecvecāku un mūsu senču pēdās, esam ieradušies šeit, lai sveiktu Vissvētāko Jaunavu Mariju. Mīlestības vadīti esam sapulcējušies pie viņas šai Skaistkalnes svētnīcā, jo vēlamies viņu pagodināt un ceram, ka viņa mūs uzklausīs.

Šodien šajā vietā mums tiek dota žēlastība atjaunot mūsu mīlestību uz Mariju, apbrīnot un slavēt viņu par "lielajām lietām", ko Visvarenais ir darījis viņai un viņā.

Kontemplējot Jaunavu Mariju, mums tiek dota vēl kāda žēlastība: spēja dziļi ieskatīties savā dzīvē. Jā, jo arī mūsu ikdienas dzīve, ar tās problēmām un cerībām, saņem gaismu no Dieva Mātes, no viņas garīgā ceļojuma un viņas godības slavas, no pārliecības par viņas nemitīgu aizbildniecību un aizsardzību.

Lasīt tālāk


Atmiņas sistematizētas hronoloģiskā secībā

Kardināls Jānis Pujats: "Pāvests Jānis Pāvils II man atmiņā palicis kā ļoti vienkāršs, sirsnīgs un augsts priekšnieks. Latvijas attiecības ar pāvestu lielā mērā noteica tas, ka viņa dzimtā zeme un mūsu zeme ir kaimiņvalstis, kā arī pāvesta lielā interese par bijušajām PSRS valstīm. Viņš dega par mūsu neatkarību.
Kad pirmo reizi ar viņu tikos 1975. gadā, viņš vēl nebija pāvests, bet jau toreiz man jautāja, vai baltieši nav zaudējuši cerību uz neatkarības atjaunošanu.
Katru reizi, kad mēs no Baltijas valstīm apciemojām Romu, viņš mūs uzaicināja pie sevis uz pusdienām. Viņš bija ļoti sirsnīgs cilvēks."

Lasīt tālāk


Vārds “pāvests” nāk no itāļu vārda “papa”, kas nozīmē “tēvs”. Pirmajos kristietības gadsimtos šādā vārdā sauca katru bīskapu Rietumos. Tikai 1073. gadā pāvests Gregorijs VII noteica šo vārdu lietot vienīgi uz Romas bīskapu, lai gan praksē tas tā tika darīts jau no 8.gs.

Pāvestam kā Romas bīskapam ir arī citi nosaukumi. Viņu sauc arī par Jēzus Kristus vikāru, apustuļu galvas – Pētera pēcteci, Pētera vikāru, vispārējas Baznīcas visaugstāko priesteri (Pontifex Maximus), Rietumu patriarhu, Itālijas primātu, Romas provinces arhibīskapu un metropolītu, Vatikāna valsts valdnieku, Dieva kalpu kalpu.

Lasīt tālāk


Ienākot šajā pasaulē, katram cilvēkam ir dots savs uzdevumus. Cits to atpazīst agri, cits meklē visas dzīves garumā. Man šajā ziņā ir palaimējies. Es savu aicinājumu esmu atpazinusi jau bērnībā. Liksies aizdomīgi, kā to var izdarīt, bet ticiet man – var, un tas ir skaists piedzīvojums.

Jau kopš bērnudārza beigšanas esmu gribējusi būt par skolotāju. Tajā laikā manā izlaiduma grāmatiņā tika ierakstīts gribu kļūt par audzinātāju. Skaisti, vai ne? Kad pēc daudziem gadiem atradu šo grāmatiņu, manā sejā parādījās smaids, un es mammai prasīju, kā to varēju zināt septiņu gadu vecumā? Laikam ejot, mana veselība pasliktinājās, man kļuva aizvien grūtāk staigāt. Pusaudža gados apsēdos ratiņkrēslā un parādījās doma - nu ja, mans sapnis ir aizgājis „pa pieskari”, no tā nebūs ne ziņas, ne miņas. Kam vajag audzinātāju/ skolotāju ratiņkrēslā? Bet te tev nu bija!

Lasīt tālāk Sandras Aleksandrovas liecību


Ilggadīgais Insbrukas radiofona sprediķotājs, kapucīnu tēvs Henriks Brauns prata savos sprediķos arvien iepīt kādu joku, kas klausītajus jau sprediķa sākumā uzjautrināja un līdz ar to darīja uzmanīgākus. Nekas kristietībai nenodara tik daudz pāri kā humora trūkums. Lielais kristiešu nīdējs, apkarotājs un ateists Frīdrihs Nīče mēdza bieži pamatoti pārmest kristiešiem: “Kristiešiem, kas sevi skaita par lielā Atpestītāja Kristus pēcnācējiem daudz labāk piestāvētu, ja viņi savā valodā, dziesmās un ikdienas dzīvē izstarotu kaut ko dzīvāku un priecīgāku, tad pārējie, kas sevi neuzskata par atpestītiem, varētu ticēt kristiešu sludinātajam pasaules Glābējam…”

Lasīt tālāk A. Smeltera rakstu...


Teoloģijas zinātņu doktors, kara kapelāns, lietuviešu priesteris egzorcists Arnolds Valkausks, intervijā Lietuvas katoļu žurnālam „Artuma“, stāstīdams, ko kristietim nozīmē dzīvot brīvībā un kāda ir Svētā Gara ietekme uz mūsu iekšējo brīvību, sacīja, ka mēs nevaram būt brīvi bez Svētā Gara. „Savu ceļu uz atbrīvošanos mums būtu jāsāk no ticības praktiskā aspekta, par kuru mums runā apustulis Pāvils: „Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?” (1 Kor 3, 16). Mēs, būdami Svētā Gara mājvieta, neizprotam šo dziļumu, jo nedzīvojam tajā spēkā, kurš mums ir dots – gudrībā, saprātā, padomā, stiprumā, zināšanās, dievbijībā un Dieva bijāšanā”,- saka priesteris.

Aicinādami Svēto Garu savā dzīvē, mēs paši esam pārsteigti, ka Viņš reāli darbojas Katoļu Baznīcā. „Tikai mēs Viņu nedzirdam vai negribam dzirdēt, jo esam pieķērušies savai izpratnei un garīgajam primitīvismam”, - teica Valkausks. Lasīt interviju


Staņislavs Jaromi OFMConv, teoloģijas un vides aizsardzības absolvents, filozofijas doktors. Daudzus gadus iesaistījies ekoloģiskajā izglītībā, svētā Asīzes Franciska Ekoloģiskās kustības un portāla www.swietostworzenia.pl vadītājs, interesējas par dialogu starp zinātni un ticību, kultūru un garīgumu, kristīgo pasaules vīziju un dažādiem ekofilozofijas strāvojumiem. Strādājis Čehijā, kā arī starptautiskos franciskāņu centros Asīzē, Romā un Krakovā. Pašreiz dzīvo franciskāņu klosterī Radomskā. Daudzu tekstu autors. Kopš 2010. gada veido savu blogu: https://ekai.pl/bio/ekoblog/, kura ierakstos pievēršas svarīgām mūsdienu pasaules problēmām no kristieša perspektīvas. Teksti neietver sevī objektīvu, zinātnisku analīzi, bet personīgu pastorālās pieredzes refleksiju, kura radusies, gadu gaitā iesaistoties sociālās un ekoloģiskās aktivitātēs. 2017. gada 31. maijā tēvs Staņislavs saņēmaPolijas ekoloģijas gada cilvēka” titulu, un ar to tiek novērtēts viņa ieguldījums enciklikas Laudato si’ popularizēšanā, kā arī pāvesta Franciska vēstījuma pietuvināšanā un skaidrošanā poļu sabiedrībā.

Lasīt interviju ar S. Jaromi OFMConv


 

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta docētāja, daudzu Bībeles tematikai veltītu rakstu autore, Vatikāna Radio korespondente Terēze Druka šogad Ļubļinas Katoļu universitātē Polijā aizstāvēja doktora grādu teoloģijā, konkrēti, biblistikā. Viņas ceļš uz to bija ilgs. Terēze pati saka, ka studijas bija Dieva paaicinājums. „Padomju laikos man pat prātā neienāca, ka ir kaut kas tāds kā teoloģija un es to varētu mācīties. Tas, ka izvēlējos Teoloģijas fakultāti, bija nejaušs, bet  vienlaikus noslēpumains gadījums, kurā es redzēju spēcīgu Dieva vadību,” stāsta Terēze.

Lasīt tālāk


Hostijas pacelšanas brīdis: skatīties uz hostiju vai noliekt galvu?

Kā izturēties pacelšanas brīdī? Ja būtu jāatbild uz jautājumu, kurš ir viens no svarīgākajiem brīžiem Svētās Mises laikā, daudzi no mums atbildētu, ka tā ir pacelšana, kad priesteris pēc kārtas paceļ Kristus Miesā pārveidoto hostiju un biķeri ar Kristus Asinīm. Visi nometas ceļos, ministrants zvana zvanus vai sit pa gongu. Ir grūti iedomāties Euharistiju bez šī svarīgā brīža. Tomēr pirms vairākiem gadsimtiem pacelšana neeksistēja. Uz neilgu laiku tā parādījās IV gadsimtā, bet ātri nozuda. No jauna to sāka ieteikt XI gadsimtā, kad uzveic maldu mācību, kas noliedza Jēzus reālo klātbūtni Vissvētākajā Sakramentā, bet pirmie liturģiskie priekšraksti šajā jautājumā tika izdoti tikai XII gadsimta sākumā. Tie attiecās tikai un vienīgi uz hostijas pacelšanu un parādīšanu. Lasīt tālāk


Jauniešu Presinodiālās tikšanās gala dokuments
Roma, 2018. gada 19. – 24. marts

Mūsdienu jaunietis saskaras ar dažādiem ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem un iespējām, no kuriem daudzi ir atkarīgi no specifiskiem, individuāliem kontekstiem, kamēr citi vieno jauniešus pāri kontinentu robežām. To apzinoties, Baznīcai nepieciešams pārdomāt veidu, kādā tā domā par jauniešiem un iesaistās dialogā ar viņiem, lai tādējādi kļūtu par efektīgu, saistošu un dzīvību dodošu pavadoni viņu dzīvēs. Šis dokuments ir sintezēta platforma, kas pauž dažas no mūsu domām un pieredzēm. Ir būtiski piebilst, ka savas pārdomas snieguši 21. gadsimta jaunieši, kam ir atšķirīgs reliģiskais un kulturālais fons.

Lasīt tālāk


(Saskaņā ar pāvesta Jāņa Pāvila II apustulisko vēstuli Salvifici doloris)

„Tagad es priecājos savās ciešanās par jums, savā miesā papildinādams to, kas iztrūkst Kristus ciešanās, par Viņa miesu, kas ir Baznīca” (Kol 1,24) – raksta apustulis Pāvils, apliecinot ciešanu pestījošo spēku.
Šie vārdi šķiet atrodami gara ceļa noslēgumā, kas vedis cauri ciešanām, kuras veido daļu no cilvēces vēstures un ir Dieva Vārda apgaismotas. Šiem vārdiem ir izšķiroša atklājuma vērtība un tos pavada prieks. Tāpēc apustulis Pāvils raksta: „Tagad es priecājos savās ciešanās par jums”. Prieks nāk no tā, ka atklājam ciešanu jēgu. Bet šis atklājums, neskatoties uz to, ka ļoti personīga šo vārdu autora Pāvila no Tarsas pieredze, ir svarīgs arī citiem. Apustulis dalās šajā savā atklājumā un priecājas par to, jo tas palīdz citiem, tāpat kā viņam – izprast ciešanu pestījošo nozīmi.  Lasīt tālāk


Ir trīs lietas, mani brāļi, uz kurām stāv ticība, balstās dievbijība un pastāv tikums. Tās ir: lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi. Tas, ko prasa lūgšana, stiprina gavēnis, un tiek dots žēlsirdības dēļ. Lūgšana, žēlsirdības darbi un gavēnis - šīs trīs lietas veido veselumu un savstarpēji dzīvina viena otru.

Lūgšanas dvēsele ir gavēnis, bet gavēņa dzīvība ir žēlsirdība. Lai neviens tos nešķir, jo tie nav šķirami. Ja kādam pieder tikai viens no tiem vai nepieder visi reizē, tam nepieder nekas. Kas lūdzas, lai gavē, bet, kas gavē, lai veic žēlsirdības darbus, lai uzklausa lūdzēju, kurš vēlas būt sadzirdēts. Tādā veidā viņš atver sev Dieva ausis, kuras nekad nav aizvērtas lūdzēja balsij.

Lasīt tālāk


Darba dēļ pagājušajā rudenī man bija daudz jāceļo un jāpavada laiks ārpus savām mājām, tāpēc katrā nedēļas nogalē sanāca atrasties citā katoļu draudzē. Visur viens un tas pats - ierastā Svētā Mise, tomēr ikkatrā vietā nepameta nomācoša izjūta, ka esmu negaidīts ieceļotājs dīvaini pazīstamā zemē.

Daudzās no draudzēm pie galvenajām durvīm stāvēji smaidīgi sagaidītāji ar sludinājumiem rokās. Bieži bija arī uzaicinājumi no kanceles sveikt visus, kas šajā baznīcā ir pirmo reizi. Vienā no draudzēm es pat saņēmu mazu, spīdīgu dāvanu maisiņu, kurā bija lodīšu pildspalva un kafijas krūze ar draudzes nosaukumu. 

Lasīt tālāk


Pāvesta Franciska vēstījums XXXIII Vispasaules Jauniešu dienā, Palmu svētdienā, 2018. gada. 25. marā

,,Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva” (Lk 1,30)

Dārgie jaunieši,
2018. gada Vispasaules jauniešu diena iezīmē kārtējo soli sagatavošanās procesā Pasaules jauniešu dienām, kas notiks 2019. gada janvārī Panamā. Šis mūsu svētceļojuma jaunais posms iekrīt tajā pašā gadā, kad Bīskapu sinodes kārtējā asambleja notiks par tēmu: Jaunieši, ticība un aicinājuma izšķiršana. Tā ir laimīga sakritība. Baznīcas uzmanība, lūgšana un pārdomas tiks pievērstas jums, jaunieši, alkstot saņemt un pāri visam uzņemt dārgo dāvanu, kas jūs esat Dievam, Baznīcai un pasaulei. Lasīt tālāk


Pārdomājot mācītāja Aleksandra Bites rakstu “Vai Luters arī šodien būtu reformators?”,[1] kura mērķis bija “palīdzēt atrast atbildi uz nosaukumā uzdoto jautājumu un saprast, vai teoloģiskie cēloņi, kas izraisīja reformāciju, šodien ir novērsti vai vismaz mazināti”, neapšaubāmi varam teikt, ka uzdotais jautājums ir īpaši nozīmīgs un nevar atstāt vienaldzīgus. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka tas balstās uz svarīgu priekšnosacījumu: “Reformācija bija notikums, kas visciešākajā veidā bija saistīts ar teoloģiju.”[2]

 Lasīt tālāk


Pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu. Šī austrumnieku paruna nav jāuztver kā jautājums, bet kā apgalvojums. Proti, es varu ļoti daudz uzzināt par tevi, raugoties uz taviem draugiem un uz sabiedrību, kurā tu izvēlies uzturēties. Ja tev patīk uzturēties, piemēram, kāršu spēlmaņu vai makšķernieku sabiedrībā, tad ļoti iespējams, ka esi viens no viņiem. Būtu aplami šo parunu absolutizēt, taču nenoliedzami sabiedrība, kurā mēs izvēlamies uzturēties, mūs veido un pārveido. Tādēļ ir labi, ja kristietim patīk uzturēties svēto sabiedrībā, jo svēto sabiedrībā ir vieglāk kļūt svētam. No vienas puses, svēto tuvumā mēs jūtam diskomfortu, jo viņu klātbūtne mums atgādina, ka mēs nedzīvojam tā, kā mums vajadzētu dzīvot, no otras puses, ja mēs izvēlamies palikt viņu tuvumā, tad gribēsim viņiem līdzināties, gribēsim izvēlēties to, kas ir vislabākais. Svētie mūs iedvesmo tiekties pēc pilnības.

Lasīt tālāk pr. Edija Sileviča referātu


„Patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ 8, 32)
Nepatiesās ziņas un žurnālistika mieram.

Dārgie brāļi un māsas,

Dieva plānā cilvēku komunikācija ir būtisks veids, kā piedzīvot komūniju. Cilvēciskā būtne, kas ir Radītāja attēls un līdzinās Viņam, ir spējīga paust un dalīties patiesajā, labajā, skaistajā. Cilvēks ir spējīgs izstāstīt savu pieredzi un aprakstīt pasauli, kurā dzīvo, tādā veidā veidojot notikumu atmiņu un izprotot tos. Tomēr, ja cilvēks seko savam iedomīgajam egoismam, var izkropļotā veidā lietot arī savu komunikācijas spēju, kā to jau pašā sākumā attēlo bibliskās epizodes par Kainu un Ābelu, kā arī par Bābeles torni (sal. 1.Moz 4,1-16; 11, 1-9). Lasīt tālāk


Kā katru gadu norisinās lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Kā aizsākās ekumeniskā kustība? Jāsaka, ka līdz pat 9. gs. vidum ar ekumenismu saprata pavisam ko citu. Vārds „ekumenisms” ir grieķu valodas vārds un nozīmē oikos – nams un menein – palikt, būt, mājot. Grieķu pasaulē ar oikoumene saprata visu grieķu un barbaru pasauli, resp., teritoriju, kuru pazina tā laika cilvēki. Ar šo vārdu raksturoja universālismu un vispārīgumu.

Lasīt tālāk


Rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta II nodaļa “Ticība, izšķiršana, aicinājums”.

Visā šīs sinodes gaitā Baznīca vēlas atkārtoti apliecināt savu vēlmi sastapties, pavadīt un rūpēties par katru jaunieti bez izņēmuma. Baznīca nespēj un nevēlas atstāt jauniešus un ļaut, lai pasaule pakļauj viņus izolācijai un atstumtībai. Baznīca vēlas, lai jauniešu dzīve ir labas pieredzes pilna, lai viņi nepazaudē sevi vardarbībā vai nāvē, lai vilšanās viņus nenocietina un neatsvešina – tas viss ir ļoti būtiski tiem, kuri ir saņēmuši dzīvību, ir kristīti ticībā un apzinās, ka tās ir lielas dāvanas.

Lasīt tālāk


Kāds žurnālists reiz jautāja Mātei Terēzei no Kalkutas, ko viņa domā par mūsdienu ģimenes dzīvi. Viņas atbilde bija sekojoša: „Es domāju, ka pasaule šodien ir apgriezusies kājām gaisā un tik ļoti cieš tādēļ, ka mājās un ģimenēs ir tik maz mīlestības. Mums nav laika bērniem, nav laika otram, nav laika priekam vienam par otru. Ja vien mums izdotos veidot savu dzīvi saskaņā ar to, kā to Nācaretē izdzīvoja Jēzus, Marija un Jāzeps, ja vien mums izdotos padarīt savas mājas par otru Nācareti, tad, es domāju, miers un prieks valdītu pasaulē. Mīlestība sākas mājās.”

 Lasīt tālāk


Vai mana sirds ir atvērta?

Adventa laikā mēs tikām aicināti ielūkoties sevī, savā sirdī, lai atbildētu uz pašu būtiskāko jautājumu: „Vai mana sirds ir atvērta Dievam un cilvēkiem?” Viduslaikos dzīvojušais mistiķis dominikāņu tēvs Jans Taulers (1300-1361) kādā no Ziemassvētku sprediķiem vēstīja par trīs dzimšanām. Pirmā ir Dēla dzimšana no Tēva, kas notika ārpus laika – mūžības noslēpumā. Te ir runa par Dieva būtību – ne tādu Dievu, kurš būtu noslēdzies sevī, bet par Dievu, kas nemitīgi un vispilnīgākajā veidā iziet no sevis, – par Dievu, kas dzemdē Dēlu, kurš tāpat kā Viņš ir visvarens un mūžīgs. Ja Dievs ir mīlestība, tas nozīmē, ka Viņš kādu mīl, jo mīlestība nevar pastāvēt tukšumā. Dievs ir mīlestība, jo kopš mūžības Viņš dzemdē Dēlu, kuru mīl ar bezgalīgu mīlestību, un šī mīlestība ir Svētais Gars. Mīlestībā sastopam trīs realitātes: kādu, kurš mīl, kādu, kurš tiek mīlēts, un mīlestību, kas tos abus vieno. Dievs ir viens vienīgs Dievs, bet Viņš nav vientuļš. Dievs ir Trīsvienība, jo Viņā pastāv mīlestības komūnija un viss, ko Viņš dara, tiek veikts mīlestībā. Lasīt tālāk pr. Andra Ševela rakstu


Fragments no 2018. gada rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta.

Ieklausoties jauniešos, Baznīca atkal no jauna dzird Kungu, kurš runā mūsdienu pasaulē. Kā Samuēla (sal. 1 Sam 3, 1-21) un Jeremija (sal. Jer 1, 4-10) dienās, jaunieši zina, kā atpazīt laikmeta zīmes, uz kurām norāda Svētais Gars. Ieklausoties viņu centienos, Baznīca var ielūkoties nākotnes pasaulē un ceļos, kuriem Baznīca ir aicināta sekot. Katram cilvēkam mīlestības aicinājums ikdienā iegūst konkrētu formu caur daudzām izvēlēm, kas iezīmē dzīves kārtu (laulība, priesterība, konsekrētā dzīve), profesiju, iesaistīšanos sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, dzīves stilu, laika un naudas menedžmentu utt. Neatkarīgi no tā, vai šīs izvēles ir izdarītas apzināti vai vienkārši pieņemtas, neviens nav brīvs no šo izvēļu veikšanas. Aicinājuma izzināšanas mērķis ir noskaidrot, kā šīs izvēles ticības gaismā pārveidot par konkrētiem soļiem, kas ved uz prieka pilnību, uz kuru ikviens ir aicināts. Lasīt tālāk


Ir sācies Adventa laiks, kurā mēs tiekam aicināti no jauna atklāt un padziļināt savas personīgās attiecības ar Dievu un līdzcilvēkiem. Latīņu vārds „adventus” – „atnākšana” – attiecas uz Kristus nākšanu pie mums un norāda uz mūsu attiecībām ar Viņu. Lai gan pasaulīgajā kņadā un troksnī ir grūti sadzirdēt Dieva balsi, tomēr vismaz Adventa laikā apstāsimies kaut uz mirkli un ieklausīsimies savā sirdī, uzdodot sev jautājumus, kurus Bībelē Dievs vaicā cilvēkam. Pirmais ir adresēts Ādamam Ēdenes dārzā: „Kur tu esi?” (Rad 3, 9); otrais ir jautājums Kainam: „Kur ir tavs brālis?” (Rad 4, 9); un trešais – Jēzus jautājums Pēterim: „Vai tu mani mīli?” (Jņ 21, 17) Lasīt tālāk


Divas apceres par Kristus dzimšanu ir ņemtas no benediktīņu mūka Anzelma Grīna (Anselm Grün) grāmatas „Apceres par Ziemassvētkiem” („Petite méditation sur les fêtes de Noël”). Vienkāršos vārdos, kristīgās tradīcijas gaismā viņš aicina no jauna atklāt kopš sendienām pazīstamus Ziemassvētku tēlus. Ziemassvētkos mēs svinam kādu dzimšanu, dievišķā Bērna piedzimšanu,  – bet ne tikai to. Mēs svinam arī mūsu pašu piedzimšanu. Jau kopš seniem laikiem bērniņa ierašanās cilvēkiem ir bijusi noslēpums. Vārds „piedzimt” (latīņu valodā nasci) nozīmē  – tikt laistam pasaulē. Pēc tam, kad māte bērnu ir iznēsājusi, nesusi savā klēpī, bērns nāk pasaulē. Kad viņa gājums būs beidzies, viņš atgriezīsies visu mūsu mātes, zemes, klēpī. Dzimšanas un nāves jēdzieni ir saistīti. Kad piedzimstam, mēs jau esam lemti nāvei, taču mirt, nozīmē arī  – atdzimt, tikt atbrīvotam no kādas nastas. Lasīt tālāk


Daudziem no mums šķiet dabiski doties uz dievnamu, uzkāpt pa baznīcas kāpnēm, apsēsties kādā no soliem un piedalīties Svētajā Misē. Un varbūt nemaz neesam ievērojuši, ka ne visiem tas ir tik vienkārši. Lai noskaidrotu, kā baznīcā jūtas cilvēki ar īpašām vajadzībām, pajautāju viedokli dažiem no viņiem. Šis ir aicinājums padomāt, ko varam darīt, lai ikviens baznīcā justos gaidīts.

Svarīgākā ir attieksme, nepieejamu baznīcu nav

Laura, kurai ir kustību traucējumi, stāsta, ka tiek uz baznīcu patstāvīgi. Nevarētu uzkāpt vien tad, ja būtu ļoti stāvas trepes bez margām.Viņa uzskata, ka galvenais ir cilvēku attieksme, ar to ir jāsāk. Varbūt daudzās baznīcās vēsturiski ir trepes un uzbrauktuves nav tik vienkārši uztaisīt, bet, ja cilvēki būs atsaucīgi un palīdzēs, tad vairāk cilvēku nāks uz baznīcu. Kādreiz, kā viņa atceras, bijis grūtāk. Tagad vairāk ievēro pašu cilvēku, nevis viņa ratiņkrēslu, aparātu vai to, ka viņam nav kāju vai roku. No otras puses, vienmēr būs cilvēki, kuri pukstēs, rādīs ar pirkstu, nesapratīs... Lasīt tālāk


Latviski ir iztulkota Romano Gvardini grāmata „Kungs. Pārdomas par Kristu un Viņa dzīvi”. Mēs ceram ar šo grāmatu mūsu Latvijas lasītājus iepriecināt Ziemassvētkos. Pārlasot šo grāmatu, man prātā iespiedās, kā Romano Gvardini skaidro līdzību par pazudušo dēlu no Lūkasa evaņģēlija 15. nodaļas. Neviens no dēliem nav sapratis tēva lielo mīlestību, kas izpaužas viņa žēlsirdībā. Vecākais dēls pieprasa taisnību, jaunākais dēls, kas visu savu mantu ir izputinājis, lūdz pēc piedošanas.Ar žēlsirdību un taisnīgumu mēs sastopamies ikdienā. Lielākā daļa cilvēku nostājas jaunākā dēla pusē, bet ir arī cilvēki, kas atbalsta vecāko dēlu, kurš pieprasa taisnīgumu.  Lasīt tālāk


Novembris ar savu drūmo noskaņu liek aizdomāties par mūsu dzīves ātro norietu. Arī Baznīcas liturģiskie lasījumi ir vērsti uz pēdējām lietām (nāvi, tiesu un mūžīgo dzīvi). Kristieši tic mūžīgai dzīvei un uz nāvi skatās ar cerību, kā piedzimšanu jaunai dzīvei. Grēks tai var likt šķērsļus un vest uz mūžīgo pazušanu, taču Dieva mīlestība to nevēlas. Dieva bezgalīgā žēlsirdība dod cilvēkam iespēju piedalīties Viņa svētlaimē - pat vislielākam grēciniekam, ja tas savas dzīves laikā nožēlo grēkus. Bet par grēka sekām, kuras tomēr paliek, ir jāgandara. Kam tas nav izdevies zemes dzīves laikā, tam jācieš šķīstītavā.  Mums būs jāatbild par katru savu vārdu, domu, rīcību un neizdarītiem darbiem. Svarīgi ir apzināties, ka pat vislielākās ciešanas šeit virs zemes ir daudz mazākas par ciešanām šķīstītavā. Dvēseles šķīstītavā pašas sev palīdzēt nav spējīgas un viņām ir vajadzīga mūsu palīdzība Lasīt tālāk


Šogad aprit 100 gadi, kopš Fatimā (Portugālē) trim bērniem – ganiņiem Lūcijai, Jacintai un Franciskam – parādījās Dievmāte. Šīs atklāsmes notika 1917. gadā no maija līdz oktobrim katra mēneša 13. datumā. Dievmātes parādīšanās Fatimā liek mums atcerēties, ka viņa ir mūsu Māte, kura mūs mīl un par mums rūpējas. Tieši šī iemesla dēļ Marija rāda mums ceļu, kas ved pie viņas Dēla Jēzus, kurš vienīgais spēj piepildīt mūsu ilgas pēc laimes.

Baznīca māca, ka ir diva veida atklāsmes: publiskās un privātās, starp kurām pastāv būtiska atšķirība. Lasīt tālāk


“Manuprāt, šīs pārdomas varētu būt neliela palīdzība, lai labāk  īstenotu dzīvē laju jeb sekulāro garīgumu. Tās varētu būt kā provokācija šī “vairāk” meklējumos mūsu dzīvē. Un es sev jautāju: pa kuru ceļu, kādā virzienā, ar ko es vēlos iet kopā, kādai iecerei  vēlos veltīt savu dzīvi,” Rose Galea, Apustuliskā Oblāte “Pro Sanctitate”.

4.oktobrī Baznīca piemin izcilu svēto – Asīzes Francisku. Itālijā tie ir  lieli svētki, jo  svētais Francisks un svētā Katrīna no Sjēnas ir Itālijas aizbildņi. Arī mēs šo dienu nevaram atstāt bez ievērības, it īpaši jau tāpēc, ka esam piederīgi kustībai Pro Sanctitate. Saskaņā ar Dieva apredzību šodien esmu šeit, lai dalītos ar jums pārdomās, kurās sekosim viņa norādījumiem. Lasīt tālāk


2014. gada augustā pāvests Francisks apmeklēja Koreju. Tikšanās laikā ar jauniešiem pāvests atbildēja arī uz viņu jautājumiem, viens no tiem bija: „Kas konkrēti jādara cilvēkam, kurš meklē savu dzīves aicinājumu?” Pāvests Francisks atbildēja: „Savulaik arī es uzdevu sev šo jautājumu: kādu ceļu man vajadzētu izvēlēties? Tev nav pašam jāizvēlas savs ceļš. Tavu ceļu izvēlēsies Dievs. Jēzus tev to jau ir izvēlējies. Tev jāklausa Viņam un katru dienu jāvēršas pie Viņa, vaicājot: „Kungs, kas man jādara? Jēzu, ko Tu vēlies, lai es daru?””

Patiesība ir tāda, ka savā dziļākajā būtībā ikviens cilvēks meklē Dievu – meklē Viņu ar visu savu prātu, ar visu savu gribu un visu savu sirdi. Svētais Augustīns (354–430), bīskaps un Baznīcas mācītājs, ir teicis: „Kungs, (..) Tu esi mūs radījis sev pašam, un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā nav radusi mieru Tevī.” (Atzīšanās, I, 1) Šis mūsu sirds nemiers, par ko runā svētais Augustīns, ir radošs nemiers. Cilvēks meklē Dievu, jo savas sirds dziļumos zina, ka vienīgi Dievā var rast piepildījumu – to savu vēlmju piepildījumu, kas attiecas uz patiesību un ir vērstas uz labo un skaisto. Lasīt tālāk


Gaļinu Masļeņikovu, psihoterapeiti no Maskavas, Latvijā pazīst daudzas ģimenes. Lielākā daļa viņu ir iepazinušas kustības „Par dzīvību” rīkotajos kursos un lekcijās par dažādām ģimenes tēmām. Gaļina aizrauj klausītājus ar saviem stāstiem par to, kā vīrieši un sievietes atšķiras viens no otra, kā ģimenē starp laulātajiem nepazaudēt tuvību, kā audzināt bērnus mīlestībā, kā iepazīt auglību un dzīvot saskaņā ar Dieva dotajiem likumiem, kā būt laimīgam, Tomēr šoreiz ne par to. Ļoti interesants un uzrunājošs ir Gaļinas stāsts par ceļu pie Dieva, kas aizsākas pirms vairāk nekā 20 gadiem, bet varbūt arī pirms 200...

Gaļina: Ticības dāvana, ko es saņēmu – iespējams, ir manu senču daudzu gadu lūgšana. Manā ģimenē ticība bija pazaudēta četru paaudžu garumā. Dzimtā nebija ticīgo, bet visai tālu pirms tam bija. Un viņi taču turpina lūgties arī tur, Debesīs. Tikai apmēram pēc 200 gadiem atkal ir kāds ticīgais... Pēc 200 gadiem, gatavojoties zinātniskā ateisma eksāmenam, es sastapos ar Jēzu. Lasīt tālāk


Lai norobežotos no piedzīvotās sāpju pieredzes, sievietes (un arī vīrieši) pēc aborta vai spontānā aborta izvēlas par to nerunāt, tomēr dzīves gaitā viņas bieži vien saskaras ar aborta emocionālajām un psiholoģiskajām sekām. Nereti cilvēki krīt izmisumā, kad atklāj, ka, pašiem to neapzinoties, ir izmantojuši abortatīvu kontracepciju. Šādās situācijās gan sievietei, gan vīrietim ir kauns vērsties pēc palīdzības, un viņi cenšas tikt galā pašu spēkiem, tomēr ne vienmēr tas ir pietiekami, lai tiktu pāri vainas apziņai vai sēru periodam. Šeit minēti vairāki ieteikumi, kas palīdzēs garīgi tikt pāri piedzīvotajam.

Lasīt tālāk


2017. gada 24. jūnijā Latvijas konsekrētie pulcējās Viļānos uz simpoziju par to, kā veicināt jauniešu pastorālo darbu Baznīcā. Simpozija īpašie viesi bija pr. Rihards Rasnacis un Pēteris Skudra, kā arī RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle. Kopdarbs vainagojās ar daudzām atziņām, kas varētu palīdzēt kalpošanā jauniešiem.

Lasīt tālāk


Perpiņānā, kas atrodas Francijas dienvidos pie Spānijas robežas, ap vasaras saulgriežu laiku temperatūra uzkāpj līdz 35-40 grādiem pēc Celsija pusdienas laikā un pēcpusdienā. Šeit ir tā šarmantā Francijas gaisotne, kur dzirdamas cikāžu dzindzināšanas skaņu spēkā pieņemšanās līdz ar temperatūras pieaugšanu. Jo vairāk pieņemas temperatūra, jo spēcīgāka skaņa, ko rada cikādes. Es to nosauktu par tādu kā dienvidu daļas simbolisku un arhetipisku skaņas principu, tāpat kā senie tuksneša tēvi runā par ieelpu un izelpu. Šī gaisotne ieiet katrā, kas tur dzīvo un uzturas, cikādes ir dzirdamas visur, kur ir koki vai krūmi, šī dienvidu gaisotne ir arī rīta svaigumā, pamostoties pēc nakts, un platānu kokos, kuros rotājas impresionistu gleznotas gaismēnas, spēlējoties ar trīskrāsu koka mizu; šī gaisotne ir arī cilvēku sirsnībā, vienkāršībā un atvērtībā, viņu ticībā.

Lasīt tālāk


Sakarā ar Svētā Krēsla slepeno arhīvu atvēršanu bīskapa Boļeslava Sloskāna beatifikācijas procesa postulācija sniedz jaunu informāciju, kas izgaismo godināmā bīskapa izbraukšanu no PSRS 1933. gadā.

2017. gada 17. septembrī paies 90 gadi, kopš godināmais bīskaps B. Sloskāns tika arestēts. Pēc otrreizējās arestēšanas 1930. gadā viņš tika deportēts uz Sibīriju, bet 1933. gadā izbrauca uz Latviju.

Pateicoties Vatikāna slepeno arhīvu publiskošanai, kā arī zinātniskam pētījumam, kas pavisam nesen tika veikts pēc postulācijas pieprasījuma, bīskapa B. Sloskāna beatifikācijas procesa actor (virzītāji) Mehelenes-Briseles arhidiecēzē Beļģijā var sniegt jaunu informāciju par godināmā bīskapa izbraukšanu no PSRS 1933. gadā. Šī informācija vēl vairāk apstiprina līdz kādai pašatdevei godināmais bīskaps bija Hostia pro fratribus ‒ gans, kas atdeva savu dzīvi par viņam uzticēto ganāmpulku. Lasīt tālāk


1. Regulāri lūdzieties mājās.
Grūti iemācīt bērniem lūgties, ja nelūdzamies paši. Ieviesiet savā ģimenē paradumu pulcēties lūgšanu stūrītī divreiz dienā – uz rīta un vakara lūgšanām. Kad bērni sapratīs, ka lūgšanai ģimenē ir galvenā vieta, viņi sāks to piesavināties paši.
Ja runa ir par maziem bērniem, tad var šķist, ka ģimenes lūgšanu laikam nav jēgas – mazuļi cenšas rāpot projām, zīdaiņi raud un tas var novest pie frustrācijas. Taču es gribu jūs iedrošināt, lai jūs nepadotos un turpinātu. Ejiet uz lūgšanu stūrīti neatkarīgi no tā, kā jūs jūtaties. Ja vēlaties, saīsiniet lūgšanu laiku, bet lūdzieties kopā. Jūsu bērni vēro, klausās un uztver daudz vairāk, nekā jums šķiet. Vediet viņus Jēzus klātbūtnē – tā ir lūgšanas būtība. Lasīt tālāk


Džozefa Mīnija (Joseph Meaney), viena no vadošajiem pasaules ekspertiem kustībā par dzīvību, uzstāšanās starptautiskajā konferencē “Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību” Rīgā, 2016. gada 22. oktobrī.

Šī tēma man ir ļoti tuva, jo daudzās valstīs šo tiesību aizsardzības mehānismi nav adekvāti. Eiropas Padome uzsver, ka visas dalībvalstis respektē savu pilsoņu cilvēktiesības uz sirdsapziņu.

Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas rezolūcijā Nr. 1763 (2010) ir deklarēts: “Neviena persona, slimnīca vai iestāde netiks spiesta, saukta pie atbildības vai diskriminēta kaut kādā veidā saistībā ar atteikumu veikt, pielāgot apstākļus, palīdzēt vai pakļauties aborta veikšanai, izraisīt spontāno abortu vai eitanāziju, vai kādu citu darbību, kā rezultātā iestātos human foetus jeb embrija nāve.” Dokumentā ir teikts, ka cilvēka tiesību aizsardzība saistībā ar atteikumu sirdsapziņas dēļ vairākās dalībvalstīs ir nepietiekama un ir nepieciešams izstrādāt visaptverošus un skaidrus noteikumus, kas nosaka un regulē atteikumus sirdsapziņas dēļ attiecībā uz veselības un medicīnas pakalpojumiem. Lasīt tālāk


1961. gadā Nabadzīgā Bērna Jēzus māsa Veneranda uzrakstīja vēstuli kapucīnu tēvam Tomam Gumpenbergam un tajā uzdeva vienu jautājumu par mīlestību un padevību Dieva gribai. Atbildē viņa saņēma ļoti īpašu vēstuli.

I Kas ir – iekš kā pastāv Dieva mīlestība?

1. Ko vispār nozīmē mīlēt? Mīlēt nav kaut kas dzīvniecisks, tā nav kaislība. Mīlēt var tikai garīga būtne.

Lasīt tālāk


Atzīsim godīgi - atvairīt izklaidīgumu Svētās Mises laikā ir grūts uzdevums ikvienam. Mēs esam cilvēki, dzīvojam strauja tempa pasaulē. Mēs ierodamies uz Svēto Misi ar tik pieblīvētu prātu, ka tas sāk mūs bombardēt, tiklīdz apsēžamies. Un ja mums vēl ir mazi bērni - tad tas jāpareizina ar desmit. Mums jāpieliek gandrīz vai varonīga piepūle, lai pasargātu prātu no novirzīšanās un koncentrētos uz vissvarīgāko pasaulē, kas notiek tajā brīdī - Kungs Jēzus Kristus nāk pie mums savā Miesā.

Un tomēr pastāv iespēja vismaz ierobežot izklaidību Svētās Mises laikā ar šiem vienkāršajiem, taču praktiskajiem paņēmieniem. 

Lasīt tālāk


Matjē Kaldaoussa bija spiests pamest dzimto ciematu Kamerūnā pēc vairākkārtējiem islama teroristu grupējuma Boko Haram uzbrukumiem. Viņa ģimene piedzīvoja nežēlīgu teroru, trīs no viņa bērniem tika nolaupīti un joprojām nav atrasti. Šobrīd kopā ar sievu un pārējiem četriem bērniem Matjē ir starp tiem miljoniem cilvēku, kuri piedzīvojuši savu ciemu un apmetņu sabombardēšanu un no nedrošās Čada ieplakas patvērumu atraduši drošākos apvidos. Viņi ir izdzīvojuši, pateicoties humanitārās palīdzības pārtikas kravām. Matjē ir arī viens no Caritas pārstāvjiem, kas sniedz palīdzību citiem cilvēkiem, kuri tāpat kā viņš ir pametuši savas mājas, padziļinoties humanitārajai krīzei, kas piemeklējusi Centrālāfriku.

Lasīt tālāk


Mohameds Dahirs ir viens no ārstiem, kurš Gedo reģionā, Somālijā, cīnās ar valstī plaši izplatīto uztura nepietiekamību. Slimnīca, kurā viņš strādā, ir pārpildīta, tomēr arvien turpina ierasties jauni pacienti, kuri bēg no sausuma un bada pārņemtajām valsts teritorijām. Slimnīca nodrošina primāros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī uztur stacionāro nodaļu un funkcionālu operāciju zāli ķeizargriezienu veikšanai. Tomēr pieejamā palīdzība nav pietiekama, lai nodrošinātu visas vajadzības, un humanitārā situācija Somālijā strauji pasliktinās. Slimības, kas šādās reizēs izplatās, jo īpaši holēra, visu tikai vēl vairāk sarežģī. Samazināta piekļuve ūdenim netieši veicina nepietiekamu uzturu, palielinot infekciju risku. Ūdens krājumu samazināšanās turpina palielināt holēras uzliesmojumu. Lasīt tālāk


Lielākajam vairumam cilvēku Somālilenda ir maz pazīstama. Tā ir no Somālijas neatkarīga, pašpasludināta republika, kuru nav atzinušas citas valstis, ieskaitot arī pati Somālija. Šķiet, ka Somālilendas iedzīvotāji cieš vienatnē. Lai arī šeit ir klātesošas dažas no palīdzības sniegšanas organizācijām, tas nav pietiekami. Jau ir saņemti ziņojumi, ka cilvēki šeit mirst no bada.

Kā norāda netālu no Etiopijas robežas esošā apgabala Bali-Shireh mērs Ali Hugurs, viņš nav piedzīvojis tik šausminošu sausumu visā savā 59 gadu ilgajā mūžā. Ir miruši 70% no visiem kamieļiem, kamēr atlikušie 30% kamieļu atrodas briesmīgā stāvoklī. Divi miljonu cilvēku jeb puse no Somālilendas iedzīvotājiem cīnās, lai pārdzīvotu badu, kas izpleties pāri putekļainajiem līdzenumiem. Lasīt tālāk


Pirmā Pasaules kara traģisko notikumu laikā Dievs sūtīja Jaunavu Mariju kā gaismas, miera un cerības ziņnesi pasaulei. Pirmā parādīšanās Fatimā, Portugālē, notika 1917. gada 13. maijā nelielā zemes gabalā Kovo da Irijā. Pēc tam Dievmāte 13. datumā ik mēnesi pusgada laikā – no maija līdz oktobrim – parādījās trīs ganiņiem: Francisko, viņa māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai.

Caur bērniem Dievmāte atklāja svarīgus vēstījumus par visas pasaules aktuālākajām problēmām. Pirmajā reizē, spēlējoties un skaitot Rožukroni, viņi pēkšņi ieraudzījuši spožu gaismu. Dievmāte bija tērpusies baltā un rokās turēja rožukroni. Šajā reizē un arī vēlāk Dievmāte aicināja bērnus katru dienu skaitīt Rožukroni par godu Rožukroņa Karalienei, lai izlūgtos pasaulei mieru un kara beigšanos. Otrajā parādīšanās reizē Dievmāte sacīja bērniem, ka Jēzus grib, lai pasaule godinātu Viņas Bezvainīgo sirdi, tādējādi glābjot grēciniekus. 

Lasīt tālāk


Gara mudināti doties misijā

Dārgie brāļi un māsas,
iepriekšējo gadu laikā mums bija iespēja pārdomāt par diviem kristīgā aicinājuma aspektiem – par pamudinājumu “iziet no sevis”, lai klausītos Kunga balsi, un par to, cik liela nozīme ir ekleziālajai kopienai, kas ir īpaša vieta, kur Dieva aicinājums rodas, tiek dzīvināts un izpaužas.
Tagad, atzīmējot 54. Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem, es gribētu pievērsties kristīgā aicinājuma misionārajai dimensijai. Tas, kurš ļauj Dieva balsij sevi piesaistīt  un sāk sekot Jēzum, ļoti ātri atklāj sevī neizdzēšamu vēlmi nest Labo vēsti brāļiem, iesaistoties evaņģelizācijā un mīlestības kalpojumā. Visi kristieši pēc savas dabas ir Evaņģēlija misionāri! Patiesi, māceklis nesaņem Dieva mīlestības dāvanu savam mierinājumam; viņš nav aicināts izrādīt sevi, ne arī rūpēties par kāda uzņēmuma interesēm; vienkārši, viņu ir skāris un pārveidojis prieks par to, ka var justies Dieva mīlēts, un viņš nespēj paturēt šo pieredzi tikai sev: “Evaņģēlija prieks, kas piepilda mācekļu kopienas dzīvi, ir misionārais prieks” (ap. pamudinājums Evangelii gaudium, 21). Lasīt tālāk


Varenais man ir darījis lielas lietas (Lk 1, 49)

Dārgie jaunieši,
Mēs atkal esam ceļā pēc mūsu lielās tikšanās Krakovā, kur svinējām 31. Pasaules Jauniešu dienas un Jauniešu jubileju kā daļu no Žēlsirdības gada. Mūsu ceļa rādītāji bija Jānis Pāvils II un sv. Faustīna Kovaļska, Dieva žēlsirdības apustuļi, kas mums palīdzēja rast konkrētas atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem. Mums bija spēcinoša brālības un prieka pieredze, un mēs pasaulei devām cerības zīmi. Mūsu dažādie karogi un valodas nebija iemesls sāncensībai un nesaskaņām, bet iespēja atvērt sirds durvis un veidot tiltus. 

Lasīt tālāk


Slimība mēdz sagādāt mirkļus, kad fiziska vājuma un bezspēcības rezultātā cilvēki sāk pārdomāt savu garīgo spēku. Tāpēc slimnīcas bieži vien ir tās vietas, kur gan aktīvi kristieši, gan ticību pazaudējušie, gan pat nekad neiepazinušie, meklē tikšanos ar Dievu lūgšanā.  Kamila grupa jeb dzīvespriecīgu un iedvesmojošu jauniešu bariņš jau vairākus gadus ik katru nedēļu kalpo kā ceļazīmes šiem meklējumiem pēc atveseļošanās ticībā. Viņi kalpo slimnīcās, informējot pacientus par iespējām saņemt atbalstu caur Svēto Misi, sakramentiem un lūgšanu.

Kad pastāstu, ka pirmo reizi būšu Gaiļezera slimnīcā, Anna Kačāne norāda, ka tas jau ļoti labi. Anna koordinē Kamila grupas darbību kopš 2011. gada un, kā pati atzīst, kopš laika, kad šāds nosaukums kalpotāju pulciņam no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles vēl nemaz nav bijis. Organizēšanu jauniete uzņēmusies pēc priestera Ilmāra Tolstova aicinājuma neilgi pēc tam, kad pati bija aktīvi uzsākusi kalpot. "Kalpotāju došanos uz slimnīcām aizsāka priesteris Antons Smelters," Anna norāda, ka pati forma, kā izpaužas grupas kalpojums slimnīcā veidojusies pēc šo abu priesteru norādījumiem. Lasīt tālāk


Pavasara un rudens skolēnu brīvlaika nedēļas strādājošiem vecākiem bieži vien šķiet apgrūtinājums - kā gan savai atvasei palīdzēt lietderīgi pavadīt brīvo laiku? 46 jauniešu vecākiem šajās pavasara brīvdienās par to nebija jāraizējas, jo atbilde bija "Oasis". Kā norāda organizatori, kalpotāji no Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas, sešas dienas ilgā tikšanās nav vienkārši kristīgā nometne, bet gan tikšanās ar sevi un apkārtējiem ticībā un Dieva mīlestībā.

"I'm singing in the rain[1]," pirms Svētās Mises balsis pie Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda baznīcas iemēģina jaunieši, kas ir ne tikai "Oasis" dalībnieki, bet arī organizatori. Dziesmiņas teksts atspoguļo realitāti - nelielā aplī sastājušies pie baznīcas ieejas, viņi dzied nevis par spīti lietum, bet priecājoties par to. Šie jaunieši jau piekto dienu pavada biedrības "Oasis Latvija" rīkotajā tikšanās reizē, pirmajā šogad, bet skaitot kopumā - astoņpadsmitajā. Lasīt tālāk


Cilvēka tiesības un vērtības ieņem svarīgu vietu starp šodien apspriestajiem jautājumiem. Šajā saistībā Otrais Vatikāna koncils no jauna svinīgi apstiprināja cilvēka cēlo cieņu, un īpašā veidā arī cilvēka tiesības dzīvot. Koncils tātad nosodīja noziegumus pret dzīvību, “kā jebkāda veida slepkavību, genocīdu, abortu, eitanāziju vai tīšu pašnāvību” (Pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes, 27).

Ne tik sen Ticības mācības kongregācija visiem ticīgajiem atgādināja katoļu mācību par abortiem.[1] Tagad kongregācija uzskata par lietderīgu izklāstīt Baznīcas mācību par eitanāziju. Patiesi, nesenie pāvesti šajā jomā ir skaidrojuši principus, un tie saglabā savu spēku[2]; bet medicīnas zinātnes progress pēdējos gados ir izvirzījis jaunus aspektus eitanāzijas jautājumā, un šie aspekti prasa plašāku skaidrojumu ētikas līmenī.

Lasīt tālāk


Man negribas polemizēt par ģenētiskām manipulācijām, mākslīgo apaugļošanu vai abortu. Šajā grāmatā nepievērsīsimies nozīmīgajām debatēm par ētiku vai doktrīnu; mēs vienkārši kontemplēsim bērna radīšanu visā miesīgajā, psihiskajā un garīgajā kopumā – pēc Dieva attēla un līdzības.
Es šeit atrodos senās Nazaretes pašā sirdī; tolaik tā bija pilnīgi ne ar ko neievērojama vieta, nomaļus no satiksmes ceļiem; ap to virknējas pakalni, bet pār Jizreēlas līdzenumu paceļas stāva nogāze.
Saskaņā ar nemainīgo tradīciju un arheoloģiskajiem pētījumiem tiek uzskatīts, ka Jēzus Ieņemšanas vieta atrodas 200 m no šejienes, tur, kur bijušas grotas un senā ciema mājas. Tur dzīvojuši Jēzus radinieki, bet 4. gadsimtā te ieradās kristieši. Viņi atpazina šo apvidu un Marijas nama vietā uzcēla pirmo baznīcu. Marija tur bija dzīvojusi savās dzimtajās mājās. Viņas laulātais draugs uzturējās savā namā, divsimt metru tālāk.
Kādā pavasara dienā, pēc svētā Augustīna domām – 25. martā (šķiet, ka tas bija sabats), eņģelis Gabriēls ieradās pasludināt Marijai vēsti. Lasīt tālāk


Francisks no Sales, līdzīgi daudziem citiem svētajiem, vēlas mums sniegt uzmundrinājumu garīgajā ceļā, kurā Dievs mums neliegs savu žēlastību, ja vien centīsimies būt izturīgi un izcīnīt labu cīņu. Viņa grāmata “Ievads dievbijīgajā dzīvē”, kopš publicēta 1609. gadā, tiek izdota atkal un atkal, nezaudējot savu aktualitāti. Ko Francisks domā ar dievbijību? Vispirms viņš liek saprast, kas dievbijība nav. Piemēram, cilvēks domā, ka ir dievbijīgs, ja ik dienas izlasa daudz lūgšanu, bet pēc tam ir augstprātīgs un nelaipns pret saviem tuvākajiem. Vai arī, ja viņš gavē un dod naudu trūcīgajiem, bet viņa sirds ir naida vai nepiedošanas pilna. Francisks ir pārliecināts, ka dievbijībai vajag caurstrāvot ikvienu mūsu dzīves sfēru tā, lai visa mūsu dzīve norisinās Kristū. Viņam pieder vārdi: “Dzīvo, Jēzu!” Tas nozīmē: dzīvo un valdi mūsu sirdīs tagad un vienmēr. Citiem vārdiem sakot, patiesa dievbijība ir Dieva mīlestības un tuvākmīlestības neatdalāmība. Viens no mūsdienu Baznīcas izaicinājumiem, kā norādīja Vatikāna II koncils, ir sašķeltība starp ticību un ikdienas dzīvi jeb, kā to formulē pāvests Pāvils VI, starp ticību un kultūru. Francisks labi apzinās, ka to sasniegt nebūt nav viegli, tāpēc sniedz savus padomus. Kā galvenais priekšnoteikums ir novēršanās no grēka. Lasīt tālāk


"Tas esmu es, kas nes gan dzīvību, gan nāvi" (At 32:39): eitanāzijas traģēdija

64. Otrs nozīmīgākais brīdis katra dzīvē ir tas, kad cilvēks stāv nāves noslēpuma priekšā. Kā sekas medicīnas augšupejas jomā un arī kultūras laukā, kas bieži izslēdz prātam netveramo, miršanas pārdzīvojums šodien iegūst jaunu būtības iezīmi. Kad dzīves vērtību nosaka tikai pēc iegūtā prieka daudzuma un labklājības pakāpes, ciešanas šķiet kā neizturams šķērslis, no kā ir jāatbrīvojas par katru cenu. Nāve tiek uzskatīta par bezjēdzīgu, ja tā pēkšņi pārrauj tādu dzīvību, kas vēl ir atvērta nākotnei, jauniem un interesantiem pārdzīvojumiem. Bet tā kļūst par taisnīgu atbrīvošanu, ja uzskata, ka dzīvībai vairs nav jēgas, tāpēc ka tā ir pilna ar sāpēm un nepielūdzami nolemta vēl lielākām ciešanām.

Lasīt tālāk


Tēvs Francisko Lopezs Sedano ir 80 gadus vecs meksikāņu eksorcists. Savas četrdesmit gadus ilgās kalpošanas laikā viņš ir novadījis vismaz 6 000 eksorcisma seansus. Un viņš saka: "Sātans no manis baidās."

Tēvs Lopezs intervijā avīzei “Hoy Los Angeles” stāstīja, ka situācijā, kad sātans viņu uzrunā caur apsēstajiem, viņš atbild: “Es neesmu nekas, bet es nāku Kristus, tava Kunga un Dieva, vārdā – es tev pavēlu Viņa vārdā: Izej nekavējoties! Ārā!”

Tēvs Lopezs ir Mehiko arhidiecēzes eksorcisma nacionālais koordinators emeritus un Svētā Gara misionāru ordeņa brālis. Pašlaik viņš darbojas Mehiko pilsētas Svētā Krusta draudzē. Lasīt tālāk


Mīlestību pret tuvāko caur žēlsirdības darbiem vairākās Latvijas draudzēs veic daudzi, bet ne vienmēr viņu kalpojums ir pareizi izprasts un pieņemts. Ar veiksmes stāstiem un izaicinājumiem kalpojumā šī gavēņa laikā dalīsies cilvēki, kas dažādās Latvijas vietās palīdz trūcīgajiem, ieslodzītajiem, atkarīgajiem, vientuļajiem u.c. draudžu locekļiem, kuru grūtības ne vienmēr izdodas pamanīt. Šoreiz par vienu no izplatītākajiem palīdzības sniegšanas veidiem - pārtikas dalīšanu un zupas virtuvju rīkošanu trūcīgajiem.

No idejas līdz rīcībai

Ilūkstē zupas virtuve darbojas jau ilgāk kā divus gadus, un pēdējos mēnešus zupa no bietēm, kartupeļiem un citu lauku labumiem tiek vārīta divreiz nedēļā - pirmdienās un ceturtdienās. Šobrīd atbildīgās virējas ir daudzbērnu māmiņa Edīte Čamāne, kādreizējā sociālā darbiniece Inese Cirse un medmāsa Marina Ivanova. Lasīt tālāk


Rīgā, Gustava Zemgala gatvē savu vietu ir atradusi Mīlestības māja. Seno, nemoderno, pēc pirmā acu skatiena novārtā atstāto ēku tomēr piepilda dzīvība. Šeit mājvietu ir radis bērnudārzs, notiek konsultācijas bērniem un vecākiem, bet otrajā stāvā dzīvo divas ģimenes, kas iesaistījušās bērnudārza darbā.

Nelielā ekskursijā pa Mīlestības māju dodos ar tās idejas autori un vadītāju Inu Grasmani, kura kopā ar ģimeni uz Rīgu ir pārcēlusies no Bauskas, kur meklējami bērnudārza sākumi. Lasīt tālāk


Sv. Jānis Damaskietis saka, ka lūgšana ir prāta atsegšana Dieva priekšā. Kad mēs lūdzamies, mēs atklājam Viņam, kas mums vajadzīgs, atzīstam savas vainas, pateicamies par Viņa dāvanām un pielūdzam Viņa bezgalīgo majestāti. Lūk, pieci padomi, lai labāk lūgtos – kopā ar sv. Akvīnas Tomu.

5. Esi pazemīgs

Daudzi cilvēki maldīgi uzskata, ka pazemība ir zema pašcieņa vai zems pašnovērtējums. Sv. Toms māca, ka pazemība ir spēja atpazīt patiesību un realitāti. Tā kā lūgšana pēc savas būtības ir mūsu “lūgums”, adresēts Dievam, tad pazemība ir ārkārtīgi svarīga. Caur pazemību mēs atskārstam savu nabadzību Dieva priekšā. Mēs esam pilnībā atkarīgi no Dieva itin visā un ikvienā mūsu eksistences mirklī – dzīvība, elpa, katra doma un rīcība. Kļūstot pazemīgāki, mēs aizvien dziļāk apzināmies nepieciešamību lūgties vairāk. 

Lasīt tālāk


Svētā pāvesta Jāņa Pāvila II vārdi atgādina būtisku patiesību, ka visas Baznīcas dzīves avots un kalngals ir Euharistija - Svētā Mise, Kunga Mielasts. Baznīca dzīvo no Euharistijas gan garīgā ziņā, gan lielā mērā arī laicīgā ziņā. Šis raksts ir veltīts, kādai senai Baznīcas tradīcijai, kura nāk no pirmkristiešu laikiem. Taču, kā daudzas senas tradīcijas, tā piedzīvo zināmu aizmirstību. Runa ir par Svētās Mises nodomiem, kurās tā tiek upurēta. „Saskaņā ar pārbaudītu Baznīcas ieradumu katrs priesteris, kas celebrē vai koncelebrē Svēto Misi, drīkst pieņemt stipendiju, lai viņš upurētu Svēto Misi kādā noteiktā nodomā”. (KTK 945, §1).

Lasīt tālāk


Turpinot iepazīstināt lasītājus ar Vatikāna II koncila dokumentu latviešu izdevumu, šoreiz par koncila aktualitāti mūsdienu Latvijā pārdomās dalās viens no izdevuma sagatavošanā iesaistītajiem ekspertiem priesteris Mihails Volohovs. 

Vatikāna II Koncils ir epohāls notikums un ir ietekmējis Baznīcas dzīvi XX gadsimtā, un šī ietekme turpinās arī mūsdienās. Fakts, ka koncila dokumenti (4 konstitūcijas, 9 dekrēti un 3 deklarācijas) vienkopus latviski tiek izdoti nedaudz vairāk nekā pēc 50 gadiem pēc koncila noslēguma, ir saistīts ar vairākiem faktoriem. Koncila pilntiesīgi dalībnieki pirmām kārtām jau ir diecēžu bīskapi — un jau šajā ziņā Katoļu Baznīcas Latvijā situācija aizvadītā gadsimta sešdesmitajos gados nebija viegla: sākotnēji tēvu vidū bija bīskapi A. Urbšs, J. Rancāns un B. Sloskāns, kuri kopš Otrā pasaules kara beigām atradās trimdā un reāli nebija saistīti ar diecēžu dzīvi Latvijā. Lasīt tālāk


Rīt, 16. decembrī, aprit 100 gadi kopš svētīgā tēva Honorāta Kozmiņska piedzimšanas debesīm. Par godu šim notikumam kapucīnu tēvi un tēva Honorāta dibināto kongregāciju māsas Latvijā ielūdz uz īpašu šai dienai veltītu piemiņas vakaru. Gaidot šo notikumu un izdzīvojot šo Adventa laiku, varam iepazīties ar tēva Honorāta piedāvātajiem līdzekļiem, kā stiprināt un atdzīvināt savu ticību.

  • Ik dienas pateikties Dievam par ticības dāvanu un lūgt, lai Viņš šajā ticībā uzturētu līdz nāvei;
  • Ik dienas skaitot ticības apliecinājumu, uzmodināt ticību tajā ietvertajiem noslēpumiem;
  • Bieži uzmodināt sevī vēlēšanos labāk visu zaudēt nekā atkāpties no katoliskās ticības;

Lasīt tālāk


Novembrī Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūts sadarbībā ar Baskāju karmelītu laju ordeni un Karmela Ekleziālo kustību organizēja konferenci "Svētā Jāņa no Krusta mācības psiholoģiskie aspekti", kurā uzstājās profesore Dr. psych. Veronika Azofeifa Espinosa no Kostarikas. Konference aizritēja intensīva dialoga un diskusiju garā.

Kā norādīja profesore, ikvienā no mums mīt noslieces un vēlēšanās, ko sv. Jānis no Krusta sauc par “apetītēm” pēc tām redzamajām lietām, kas dvēselei uzliek nastu. Tāpēc Dievs darbojas, lai mūs šķīstītu, “tumšā naktī” iztukšotu dvēseli un vestu pretī apetītes, pat vēlmju pret šīm lietām trūkumam, un atgrieztu dvēseli vienīgi pie sevis pašas.

“Tumšās nakts” pirmajā posmā svētajam tiek ieteikts sadedzināt zivs sirdi, kā to izdarīja Tobija pirms apprecēja Sāru: smarža izplatīsies un, kad dēmons to saodīs, tas bēgs un nekad vairs viņam netuvosies (Tob 6, 17). Lasīt tālāk


Vai mācība par “tumšo nakti” var iepriecināt, palīdzēt, parādīt ceļu uz gaismu? Tam, kas atrodas dziļākajā pusnakts tumsā, diezin vai. To zina arī Jānis no Krusta. Tieši tādēļ, ka dziļās nakts pārdzīvojumam nepiederas svinīgi apgalvojumi un pamācības, cilvēks jūtas zaudējis katru cerību. Viņš jūtas debesu un zemes atstāts... Šeit vairs nevar līdzēt pamācīšana, bet tikai pieredze, proti, pretējā pieredze: ka ir vēl Kāds, kas ar mani saista cerības, Kāds, kas pazīst manu dvēseli un arī tagad to saprot...

Vienu no skaistākajāmm siltuma un sirsnības pilnām vēstulēm Jānis no Krusta sūta donjai Huanai no Granādas šādā nakts situācijā.

Lasīt tālāk Jāņa no Krusta vēstuli


Otrajā Adventa svētdienā, 4. decembrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā teātrī, notika pirmizrāde dzejnieces Annas Rancānes lugai „Bišumāte un Vilkacis”. Izrādi iestudējis režisors Valdis Lūriņš, tajā spēlē tādi aktieri kā Marija Bērziņa, Daiga Gaismiņa, Lāsma Kugrēna, Ilze Rūdolfa, Mārtiņš Brūveris, Gundars Grasbergs, Ivars Kļavinskis, Mārcis Maņjakovs, Uldis Norenbergs, Normunds Laizāns, Voldemārs Šoriņš. Scenogrāfiju veidojis Oskars Dreģis, mūziku komponējis Valdis Zilveris. Izrāde ir teātra repertuārā, un ir tā vērta, lai tiktu skatītāju līdzdzīvota un līdzdomāta. Jo garīgā realitāte vienmēr ir vērta. Un par to saistībā ar šo uzvedumu ir šeit lasāmie skatījumi.

Lasīt tālāk


6. decembris ir svētā Nikolaja diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās, īpaši Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, kā arī citās Centrāleiropas valstīs, svētais Nikolajs ir bērnu aizbildnis un pazīstams kā slepens dāvanu nesējs nabadzīgiem bērniem. Leģendas, kas apvij viņa būtību, mums arvien stāsta par neaprakstāmo labsirdību, kas plūdusi no šī cilvēka.

Mūsdienās svētā Nikolaja un Ziemassvētku vecīša, kas tiek saukts arī par Santa Klausu, tēls ir saplūdis vai arī Nikolaja vietā tiek piesaukts tikai Ziemassvētku vecītis, kurš bērnus apciemo un apdāvina Ziemassvētku laikā, nevis 6. decembrī, svētā Nikolaja dienā. Lai veicinātu izpratni par svēto Nikolaju, Vācijas katoļu organizācija “Bonifatiuswerk” 2002. gadā uzsāka akciju “No Ziemassvētku vecīša brīva zona”. Akcijas ietvaros tiek uzsvērts, ka svētais Nikolajs bija reāli dzīvojusi personība, kas palīdzējusi nabagiem, īpaši nabadzīgiem bērniem. Savukārt Ziemassvētku vecītis ir 20. gs. pirmajā pusē radīts tēls, kas saistīts ar patērētājsabiedrības ideāliem. Svētais Nikolajs ir tas, kurš iedvesmo arī šodien darīt labus darbus.  Ņemot vērā, ka viņš ir bērnu aizbildnis, akcijas ietvaros tiek piedāvātas dažādas preces ar svētā Nikolaja simboliku, bet iegūtie līdzekļi tiek ziedoti iestādēm, kurās aug bez vecākiem palikuši bērni.

Lasīt tālāk


Tur, kur piedzimst Dievs, dzimst cerība; un tur, kur dzimst cerība, cilvēki no jauna atrod savu cieņu. (Francisks, Urbi et orbi, 25.12.2015.)

Ir sācies Advents un līdz ar to arī jaunais liturģiskais gads Baznīcā. Ko ir vērts zināt par šo gaidīšanas un cerības laiku? Vārds „Advents” (latīņu valodā adventus) nozīmē atnākt, tuvoties un ir attiecināms uz Kristus atnākšanu, Viņa piedzimšanu. Adventa laiks ir dots, lai mēs sagatavotos Kristus dzimšanas svētkiem. Sākotnēji Advents ilga četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Mūsdienās Advents iekļauj tikai četras svētdienas pirms svētku vigīlijas, no kurām pēdējā var iekrist 24. decembrī. Šogad ir visgarākais Advents, kas ilgst 28 dienas – pilnas četras nedēļas. Adventa laiks noslēdzas Ziemassvētku vigīlijā – 24. decembrī pirms Vesperēm.

Adventa laikam ir divas daļas: pirmajā daļā, kas iesākas ar Adventa pirmo svētdienu un ilgst līdz 16. decembrim, Bībeles teksti runā par Kristus otrreizējo atnākšanu laiku beigās un gatavo mūs uz sastapšanos ar Kristu, kurš ir tasinīgs un arī žēlsirdīgs Tiesnesis. Katehēze par Viņa otrreizējo atnākšanu godībā ir principiāli svarīga. Tā skar cilvēka dzīves pašus pamatus, jo izklāsta kristīgās ticības atbildi uz pamatjautājumu, kas ir būtisks visos laikmetos: „No kurienes mēs nākam?”, „Kurp ejam?”, „Kāds ir mūsu galamērķis?”, „No kurienes nāk un kurp aiziet viss, kas pastāv?” Šie dziļi eksistenciālie jautājumi nav atdalāmi viens no otra. Tie ir izšķiroši visas mūsu dzīves un rīcības jēgai un virzībai. Pēc savas dabas cilvēks ir reliģiska būtne un tieši šī transcendentālā dimensija padara viņa dzīvi vērtīgu un nozīmīgu. Neaizmirsīsim svētā Jāņa no Krusta vārdus: „Dzīves novakarē mēs tiksim tiesāti pēc mīlestības.” Lasīt tālāk


Psalmi

Sadaļā “Svētie Raksti” tagad ir pieejams ne tikai Jaunās Derības tulkojums, bet arī apjomīgākās Vecās Derības Psalmu grāmatas Katoliskās Baznīcas apstiprināts tulkojums latviešu valodā: http://katolis.lv/biblioteka/svetie-raksti/psalmi.html.

Baznīca gan aicina, gan veicina Svēto Rakstu lasīšanu un pazīšanu. Taču vienmēr der apskatīties, kas ir attiecīgo Bībeles tekstu izdevis. “Nihil obstat” un “Imprimatur” ir zīme tam, ka attiecīgais izdevums ir brīvs no kļūdām ticības un morāles jautājumos.

Šobrīd latviešu katoļu lasītājam ir pieejami šādi Baznīcas apstiprināti Svēto Rakstu izdevumi:

1. “Mūsu Kunga Jēzus Kristus Jaunā Derība”, no latīņu teksta tulkojis prelāts Vincents Strelēvics;
2. “Vecās Derības Svētie Raksti. Psalmi”, pēc Jaunā romiešu psalterija tulkojis pr. St. Mozga;
3. Lekcionārijs, satur atsevišķus Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu fragmentus lasījumiem Svētajā Misē; šos tekstus varam atrast ikmēneša izdevumā “Mieram Tuvu”.

Kā redzams, pilns Svēto Rakstu krājums, it īpaši to varam teikt par Vecās Derības kanonu mūsdienu Latvijas katolim nemaz nav pieejams. Protestantu izdotās Bībeles, piem., 1965. gada revidētais izdevums ir nepilnīgs, jo iztrūkst vairākas Vecās Derības kanonā iekļautās grāmatas – Tobija, Judītes, Makabiešu pirmā, Makabiešu otrā, Gudrības, Sīraha dēla, Baruha, kā arī vairākas (Daniēla, Esteres) ir nepilnas. Jaunais Bībeles tulkojums, kas satur visas augstākminētās grāmatas, drīzāk ir kompromiss starp dažādas konfesijas pārstāvošiem izdevuma veidotājiem. Turklāt tas satur arī tādas grāmatas, kas nav iekļautas Vecās Derības kanonā.


Ja skolā tiek stāstīts par cilvēka fizioloģisko radīšanu, tajā pašā laikā neinformējot par to, ka Dievs rada cilvēka dvēseli tā ieņemšanas brīdī, kā māca tradīcija no sv. Akvīnas Toma līdz pat pāvestam Pāvila VI darbā Humanae Vitae, tad tiek aizmirsts kaut kas tik ļoti svarīgs kā cilvēciskās būtnes pilnīgā identitāte.
Es jautāju: kad sākas mūžīgā dzīve? Jūs atbildēsiet: ieņemšanas brīdī.

Jā. Mēs ticam, ka Dievs rada saprātīgu dvēseli ieņemšanas brīdī, un no šī brīža sākas dvēseles un miesas vienotība, kas veido cilvēcisku būtni. Dvēsele ir mūžīga. Tā nekad nemirst. Mēs ticam miesas, kurā mājo Tēva, Dēla un Svētā Gara mīlestība, augšāmcelšanai.

Kad mēs runājam par auglību, mēs runājam par laulību, kas ir atvērta dzīvībai. Laulības identitāti veido mīlestība, kas tiek izdzīvota vienotībā – nesaraujamībā, un atvērtībā uz dzīvību, kas ir auglība. Ir cilvēki, kas domā un rīkojas pretēji – ir aizvērti dzīvībai. Lasīt tālāk


Plašsaziņu līdzekļos pieejams daudz informācijas, notiek diskusijas par kontracepcijas tēmu. Šo diskusiju ietvaros tiek lietots jēdziens “kontraceptīvā mentalitāte”. Diskusijās sastopami gan absolūti šīs mentalitātes piekritēji, kuri uzskata, ka šī mentalitāte ir laba un veicināma, jo samazina abortu veikšanu un uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, un kontracepcijas aizstāvji, izmantojot farmācijas jaunākos sasniegumus, patiesībā cīnoties par brīvību. Bet ir arī lasāms gluži pretējais – visbiežāk Baznīcas pārstāvju viedoklis, kas norāda uz šīs mentalitātes bīstamību un kas aicina savus sekotājus to neizvēlēties, bet gan tās vietā dot priekšroku citai alternatīvai – dabiskai ģimenes plānošanai. Lasīt tālāk


Eņģeļi ir ārkārtīgi augsti attīstītas garīgas būtnes. Viņu eksistence ir ticības patiesība, un tā pamatojas gan Svēto Rakstu liecībā, gan Tradīcijā. Tā kā viņi pieder pie Dieva radītās acīm neredzamās realitātes daļas, viņi aizvien paliek liels noslēpums, kas turklāt ar savām spējām un īpašībām ievērojami pārspēj cilvēkus.

Eņģeļu būtība un darbība

Lai labāk saprastu, kā šīs būtnes darbojas radītajā pasaulē, spēj ietekmēt cilvēkus un atstāt iespaidu uz viņu dzīvi, nepieciešams iepazīties ar pašu eņģeļu dabu un viņiem piemītošajām spējām. Tādēļ vispirms skaidrosim vārda “eņģelis” nozīmi un pielietojumu Svētajos Rakstos un Baznīcas tēvu, sholastikas laika teologu un Maģistērija skatījumu uz eņģeļu būtību un dabu. Pēc tam pievērsīsimies teologu Paskala Parentes un Žana Danielou teoloģiskajai refleksijai par svētā Dionīsija Areopagīta un svētā Jāņa no Damaskas darbos pausto skatījumu par eņģeļu prātu, izteiksmes veidu, spēju mīlēt un brīvo gribu. Aplūkosim arī jautājumu par eņģeļu varu, ar ko Dievs viņus apveltījis, un kā tā var tikt izmantota materiālajā pasaulē, vienlaikus apzinoties, ka cilvēka prāts ir pārāk ierobežots, lai eņģeļus pilnībā izprastu. Lasīt tālāk


Lunda, 2016. gada 31. oktobris 

“Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja jūs nepaliksiet manī” (Jņ 15:4)

Ar pateicīgām sirdīm

Ar šo vienoto paziņojumu mēs esam priecīgi un pateicīgi Dievam par šo kopīgo lūgšanu Lundas katedrālē, iesākot šo gadu, kas veltīts Reformācijas 500 gadu atcerei. 50 gadu ilgais stiprinošais un auglīgais ekumeniskais dialogs starp katoļiem un luterāņiem ir palīdzējis mums pārvarēt daudzas atšķirības, un padziļināt mūsu savstarpējo sapratni un uzticēšanos. Tajā pašā laikā, mēs esam kļuvuši tuvāki viens otram ar kopīgu kalpošanu mūsu kaimiņiem – kas bieži vien piedzīvo ciešanas un vajāšanas. Ar dialogu un kopīgu liecību mēs vairs neesam svešinieki. Drīzāk mēs esam sapratuši, ka tas, kas mūs vieno, ir varenāks, nekā tas, kas mūs šķir. Lasīt tālāk


Reiz svētais Francisks, iedams ar brāli Leonu no Perudžas uz Santa Maria deļi Andželi ziemas laikā, kad viņu stipri mocīja milzīgs aukstums, uzsauca brālim Leonam, kas gāja pa priekšu, sacīdams šādi: “Brāli Leon, kauč arī mazie brāļi visā pasaulē parādītu lielu un pamācošu svētuma piemēru, tomēr pieraksti un cītīgi atzīmē, ka tas nav pilnīgs prieks.” Un, iedams tālāk, svētais Francisks viņam uzsauca otru reizi: “Ak, brāli Leon, ja arī mazais brālis atdotu acu gaismu aklajiem, izstieptu taisnus saliektos, izdzītu velnus, atdotu dzirdi kurlajiem, valodu mēmajiem un, vēl jo vairāk, uzceltu miroņus, kas gulējuši nāvē četras dienas, raksti, ka tas nav pilnīgs prieks.” Un, mazliet paiedams, svētais Francisks skaļi sauca: “Ak, brāli Leon, ja mazais brālis zinātu visas valodas un visas zinības un visus rakstus, tā ka prastu pareģot un atklāt ne tikai nākotni, bet arī apziņas dziļumus un cilvēku noslēpumus, raksti, ka tas nav pilnīgs prieks.” Paiedams mazliet tālāk, svētais Francisks atkal skaļi sauca: “Ak brāli Leon, Dieva aitiņ, ja arī mazais brālis runātu eņģeļu mēlēs un zinātu zvaigžņu ceļus un zāļu spēkus un ja viņam tiktu atklātas visas zemes bagātības un viņš pazītu putnu un zivju, un visu dzīvnieku un akmeņu, un ūdeņu spēkus, raksti, ka tas nav pilnīgs prieks.” Un, paiedams vēl kādu gabalu, svētais Francisks skaļi sauca: "Ak brāli Leon, ja arī mazais brālis prastu tik labi sludināt, ka pievērstu visus neticīgos Kristus ticībai, raksti, ka nav tur pilnīga prieka." Lasīt tālāk